loading
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira skup u povodu 10 godina arhiviranja weba u Hrvatskoj. Na skupu će se govoriti o praksi i iskustvima arhiviranja weba u Hrvatskoj, načinima prikupljanja, obrade i čuvanja građe s interneta u Hrvatskoj i svijetu. Više na haw10.nsk.hr.
Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnom poslužitelju Knjižnice. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.