loading
Priručnik s kodeksom etike za profesionalne računovođe
Title: Priručnik s kodeksom etike za profesionalne računovođe
Web address: http://www.revizorska-komora.hr/pdf/Kodeks-etike/Kodeks-profesinalne-etike-revizora.pdf
Timeline

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- One copy archived. Click on icon to view archived copy.
- More copies archived.Period