loading
Publikacije čiji naslov započinje slovom A (303)

A thousand kisses deep screenshot     www.leonardcohencroatia.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

ABC hepatitis screenshot     www.abchepatitis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Abstract book screenshot     dinaric-symposium.hbsd.hr/wp-content/uploads/20...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Abstract book .. screenshot     pula-cong.com/abstract-book/9

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Academia Cravatica screenshot     academia-cravatica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Academy for Educational Development screenshot     www.aed.hr/en/Default.asp

Ne postoji na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acoustic waves      www.intechopen.com/books/acoustic-waves-from-mi...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

ACS screenshot     https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Acta Adriatica screenshot     jadran.izor.hr/acta

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Acta anaesthesiologica Croatica screenshot     https://hrcak.srce.hr/aac

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta botanica Croatica screenshot     www.abc.botanic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Acta chirurgica Croatica screenshot     https://www.acc.hkd.com.hr/index.php/ACC

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Acta clinica Croatica screenshot     hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica

Časopis na Hrčku.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Acta dermatovenerologica Croatica online screenshot     adc.mef.hr/index.php/adc

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Acta economica et turistica screenshot     hrcak.srce.hr/aet

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta graphica screenshot     www.actagraphica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Acta Iadertina screenshot     www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2315

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta mathematica Spalatensia screenshot     amas.pmfst.unist.hr/amsd/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta medica Croatica screenshot     www.amzh.hr/nakladnistvo/acta-medica-croatica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Acta medico-historica Adriatica screenshot     hrcak.srce.hr/amha

Ne postoji na webu od 2007 godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta pharmaceutica screenshot     acta.pharmaceutica.farmaceut.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 40

Acta stomatologica Croatica screenshot     www.ascro.hr

Sadrži arhivu prethodnih brojeva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Acta turistica screenshot     hrcak.srce.hr/actaturistica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta turistica nova screenshot     https://hrcak.srce.hr/acta-turistica-nova

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Actgrupa screenshot     act-grupa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

ADMET & DMPK screenshot     pub.iapchem.org/ojs/index.php/admet/index

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Administratio publica screenshot     administratiopublica.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Adopta screenshot     adopta.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Adriakite.com screenshot     www.adriakite.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Adrias screenshot     hrcak.srce.hr/adrias

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Adriaticdiving.com screenshot     www.adriaticdiving.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Advance.hr screenshot     www.advance.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Advent u Zagrebu screenshot     www.adventzagreb.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Adventure sport screenshot     www.adventure-sport.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Aeroklub Čakovec screenshot     www.akck.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Aerosvijet+ screenshot     aerosvijet.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agacija screenshot     www.agacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agape screenshot     https://bib.irb.hr/datoteka/820076.Agape_1991_-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija lokalne demokracije Sisak screenshot     www.lda-sisak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agencija za elektroničke medije screenshot     https://www.aem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Agencija za investicije i konkurentnost screenshot     www.aik-invest.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za javno-privatno partnerstvo screenshot     www.ajpp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za lijekove i medicinske proizvode screenshot     www.almp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Agencija za mobilnost i programe EU screenshot     www.mobilnost.hr/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Agencija za obalni linijski pomorski promet screenshot     www.agencija-zolpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za odgoj i obrazovanje screenshot     www.azoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca screenshot     www.aorps.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama screenshot     www.apn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja screenshot     www.apiu.hr/Home.aspx?PageID=1&gohome=true

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske screenshot     www.arr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga screenshot     www.artzu.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za ruralni razvoj Istre screenshot     www.azrri.hr/index.php?id=46&L=0

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za sigurnost željezničkog prometa screenshot     asz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih screenshot     www.asoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Agencija za ugljikovodike screenshot     www.azu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Agencija za upravljanje državnom imovinom screenshot     www.audio.hr/index.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za vodne putove screenshot     www.vodniputovi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za zaštitu okoliša screenshot     isiteadmin.azo.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Agencija za zaštitu osobnih podataka screenshot     azop.hr/site

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja screenshot     www.aztn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za znanost i visoko obrazovanje screenshot     https://www.azvo.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Agrar.hr screenshot     www.agrar.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agricola screenshot     www.agricola.kapelica.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agrobiz screenshot     https://agrobiz.vecernji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agroburza.hr screenshot     www.agroburza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agroeconomia Croatica screenshot     haed.hr/aec

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agroklub.com screenshot     www.agroklub.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.agr.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Agronomski glasnik screenshot     https://hrcak.srce.hr/agronomski-glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agroportal.hr screenshot     https://www.agroportal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Agrozemlja.net screenshot     www.agrozemlja.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ah ludnica screenshot     elektronickeknjige.com/biblioteke/online/ah-lud...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

AIDS.hr screenshot     www.aids.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Air pollution screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/air-pollution

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Air quality screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/air-quality

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske screenshot     www.amzh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske      https://www.hatz.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Akademija-art screenshot     akademija-art.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Akademska solidarnost screenshot     https://sites.google.com/site/akadsolid

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Akademsko astronomsko društvo - Rijeka screenshot     www.aad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Akcija građana u Hrvatskoj screenshot     www.aed.hr/hr/publications.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Akcija mladih screenshot     www.akcijamladih.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Akcija socijaldemokrata Hrvatske screenshot     www.ash.com.hr/hrv/index.php?k=content&s=novosti

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Akcija za bolju Hrvatsku screenshot     abh.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Akorinina tajna screenshot     www.radionicapolic.hr/rajka/akorina.pdf

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Aktivna Hrvatska screenshot     www.aktivnahrvatska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Aktual.hr screenshot     www.aktual.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Aktualni osvrti screenshot     www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/aktualni-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Aktualno.hr screenshot     aktualno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 44

Akvamarin screenshot     www.plavi-svijet.org/hr/publikacije/akvamarin

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Akvarij net screenshot     https://www.akvarij.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Al-Gubbah screenshot     elektronickeknjige.com/biblioteke/online/al-gubbah

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Album screenshot     https://elektronickeknjige.com/knjiga/kirin-mir...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Album fotografija screenshot     www.elektronickeknjige.com/gojkov_dusan/album_f...

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Alert screenshot     www.alertonline.org

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 41

Alfa portal screenshot     www.alfa-portal.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Alijansa za pravnu državu screenshot     www.alijansa.hr/index.html

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Alkohološki glasnik screenshot     www.hskla.hr/ag/index.htm

Ne ažurira se od 2001. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Alternativa za vas screenshot     www.alternativa-za-vas.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Alternativa.hr screenshot     alternativa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Alternator      https://alternator.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ambasada Romaniei screenshot     zagreb.mae.ro

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ambassade de France en Croatie screenshot     www.ambafrance.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ambidekster klub      www.ambidekster.hr/hr/pocetna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ambrozija.hr screenshot     www.ambrozija.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj      https://www.amcham.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Anafora screenshot     www.ffos.unios.hr/anafora

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Anali Hrvatskog politološkog društva screenshot     hrcak.srce.hr/analihpd

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Analitički bilten screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=10053

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Anarhizam screenshot     www.stocitas.org/anarhizam%20tekst.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Andragoški glasnik screenshot     hrcak.srce.hr/andragoskiglasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Andrej Plenković screenshot     www.andrejplenkovic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Andrija Hebrang screenshot     www.andrija-hebrang.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Andro Vlahušić screenshot     www.vlahusic.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Angina pectoris      www.intechopen.com/books/angina-pectoris

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Animalist screenshot     www.prijatelji-zivotinja.hr/animalist

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Animalist screenshot     www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Anketa poslodavaca screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=10054

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Annales Instituti archaeologici screenshot     hrcak.srce.hr/aia

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Annals of disaster risk sciences screenshot     https://ojs.vvg.hr/index.php/adrs

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Annual report .. screenshot     www.ericsson.hr/investors/reports/index.shtml

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Annual report .. screenshot     www.hanfa.hr/publications/annual-report

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Annual report .. screenshot     fulir.irb.hr/view/series/Ru==0111er_Bo==0161kov...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Annual report ... screenshot     www.door.hr/english/annual-reports

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Antena Zadar screenshot     www.antenazadar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Antena Zagreb screenshot     www.antenazagreb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Anti-muzej Vladimir Dodig Trokut screenshot     anti-muzej.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Antidoping HZTA screenshot     www.antidoping-hzta.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Antikorupcija.hr screenshot     www.antikorupcija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Anto Đapić screenshot     antodjapic.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Antonio Smareglia screenshot     www.smareglia.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Antun Kljenak screenshot     antunkljenak.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Anxiety disorders      www.intechopen.com/books/anxiety-disorders

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Anđeli screenshot     www.andjeli.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Apatrid screenshot     https://view.publitas.com/37605/640219/pdfs/f60...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Apolitični.hr screenshot     apoliticni.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 55

Aquatika screenshot     aquariumkarlovac.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Archaeologia Adriatica screenshot     https://hrcak.srce.hr/adriatica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Archives of psychiatry research      https://hrcak.srce.hr/apr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arenainfo screenshot     arenainfo.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Argonauta screenshot     www.argonauta.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Arheologija.hr screenshot     www.arheologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Arheološki muzej Istre screenshot     www.ami-pula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej Narona screenshot     www.a-m-narona.hr/amnsite

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej Osijek screenshot     arheoloskimuzejosijek.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arheološki muzej Split screenshot     www.mdc.hr/split-arheoloski/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej u Zagrebu screenshot     www.amz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej Zadar screenshot     https://amzd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Arhitektonska akustika screenshot     www.arhitekt.unizg.hr/nastava/skripta/VersicZ_A...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arhitektonski fakultet screenshot     www.arhitekt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju screenshot     https://hrcak.srce.hr/aiht

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Arhivi, knjižnice, muzeji screenshot     akm.hkdrustvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Arhiviranje obveznog primjerka mrežne građe screenshot     www.nsk.hr/UserFiles/File/dokumenti/Smjernice%2...

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arhivski vjesnik screenshot     hrcak.srce.hr/arhivski-vjesnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

ArhOL screenshot     arhol.z-a-d.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Arkade.hr screenshot     www.arkade.hr/hr/arkade/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

ARKOD screenshot     www.arkod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ars Adriatica screenshot     www.unizd.hr/povijest-umjetnosti/ArsAdriatica/3...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ars Andizetum screenshot     www.andizet.hr/wp-content/uploads/2017/12/ArsAn...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ars Croatica screenshot     www.ars-croatica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ars organi Sisciae screenshot     ars-organi-sisciae.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Art bulletin screenshot     hrcak.srce.hr/art-bulletin

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Art music magazin screenshot     www.art-mm.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Art-e-fact screenshot     artefact.mi2.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Arteist.hr screenshot     arteist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Arti musices screenshot     https://hrcak.srce.hr/arti-musices

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Artos screenshot     www.uaos.unios.hr/artos/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

ASI sales screenshot     www.intech.hr/BI/documentation/asi-sales-manual...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Asmal screenshot     www.multilink.hr/asmal/bilten/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Asseria screenshot     hrcak.srce.hr/asseria

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Astma centar screenshot     www.astma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 28

Astronomija screenshot     hpd.botanic.hr/ast/eastro.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Astronomija 1 screenshot     zvjezdarnica.hr/knjige/Astronomija1.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Astronomska sekcija Fizikalnog društva Split screenshot     astro.fdst.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

ATLAS screenshot     www.fer.hr/rasip/knjiznica/atlas

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Atma screenshot     atma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Audiofil screenshot     www.audiofil.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Aurea fest Požega      https://aurea-fest.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Aurora screenshot     www.aurora.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Aurora      https://www.aurora.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Austrijski kulturni forum screenshot     www.kulturforum-zagreb.org/hr/home

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autizam.hr screenshot     www.autizam.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Auto blic online screenshot     autoblic.revije.hr/default.aspx

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Auto motor i sport.hr screenshot     www.automotorisport.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Auto start      https://autostart.24sata.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Auto-info.hr screenshot     www.auto-info.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Auto-svijet.com screenshot     auto-svijet.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autoglobal.hr screenshot     www.autoglobal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autograf.hr screenshot     www.autograf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 74

Autoholik screenshot     autoholik.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autohtona - hrvatska seljačka stranka screenshot     www.a-hss.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Autoklub.hr screenshot     www.autoklub.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Automanija.com screenshot     www.automanija.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Automatika screenshot     hrcak.srce.hr/automatika

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Automobili.hr screenshot     automobili.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Automobilija screenshot     www.automobilija.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autonet screenshot     www.autonet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 62

Autonomna ženska kuća Zagreb screenshot     www.azkz.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Autoportal screenshot     autoportal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Autori.hr screenshot     www.autori.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Autosjedalice.info screenshot     autosjedalice.info/cms/index.php?option=com_fro...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Autosport screenshot     https://www.autosport.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Autostil screenshot     autostil.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Autoweb screenshot     www.autoweb.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 49

Aux quatre vents screenshot     www.zoran-cuckovic.from.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Avia club screenshot     www.avia.croadria.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Avioradar screenshot     https://avioradar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ayurvedom do zdravlja screenshot     lightofayurveda.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Azra screenshot     www.azra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6