loading
Publikacije čiji naslov započinje slovom G (380)

G.A.M.A.D screenshot     www.gamad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

G.E.T. report screenshot     https://www.get4u.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gajo Petrović screenshot     www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Galerija Antuna Augustinčića screenshot     www.gaa.mhz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Galerija Klovićevi dvori screenshot     gkd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Galerija umjetnina screenshot     www.galum.hr/izlozbe

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda screenshot     www.gugsb.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Galerija umjetnina Split screenshot     www.galum.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Game perspectives screenshot     gameperspectives.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Game theory screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/game-theory

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gamebox screenshot     www.gamebox.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gameland screenshot     gameland.jutarnji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gamer.hr screenshot     www.gamer.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Gaming.hr screenshot     www.gaming.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gangrene      www.intechopen.com/books/gangrene-current-conce...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gas turbines screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/gas-turbines

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gastro.hr screenshot     gastro.24sata.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Gastronaut screenshot     www.gastronaut.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gastronomad screenshot     blog.vecernji.hr/gastronomad

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gastronomija.hr screenshot     www.gastronomija.hr

Ne osuvremenjuje se.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gastronomika screenshot     www.gastronomika.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Gastronomske bajke screenshot     blog.vecernji.hr/veljko-barbieri

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Gastroteka.net screenshot     www.gastroteka.net/Default.aspx

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gay.hr screenshot     www.gay.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Geek screenshot     https://geek.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gene duplication      www.intechopen.com/books/gene-duplication

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Generacija obnove screenshot     generacijaobnove.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Generacija.hr      generacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

General bojnik Ljubo Ćesić Rojs screenshot     www.rojs.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Gentleman.hr screenshot     https://gentleman.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gentlemen's agreement screenshot     politeathinktank.wordpress.com/publications

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Geoadria screenshot     hrcak.srce.hr/geoadria

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Geodetski fakultet screenshot     www.geof.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Geodetski list screenshot     hrcak.srce.hr/geodetski-list

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Geofizika screenshot     geofizika-journal.gfz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Geografija screenshot     atlas.geog.pmf.unizg.hr/e_skola

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Geografija.hr screenshot     www.geografija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 58

Geologia Croatica online screenshot     www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Geopark Papuk screenshot     www.papukgeopark.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Geopolitika.news screenshot     https://www.geopolitika.news

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Geotehnički fakultet screenshot     www.gfv.unizg.hr/hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Germanijak.hr screenshot     www.germanijak.hr/naslovna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Gestalt-društvo.hr screenshot     www.gestalt-drustvo.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Giga screenshot     giga.geek.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Giornal.hr screenshot     v2.giornal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 28

Gitare.info screenshot     www.gitare.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glagoljica.hr screenshot     https://glagoljica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glam portal screenshot     www.glam.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glamour.hr screenshot     www.glamour.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glas Gacke.hr screenshot     www.glasgacke.hr/?ispis=pocetna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 25

Glas Grada      https://www.glasgrada.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glas Istre.hr screenshot     www.glasistre.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1480

Glas Koncila screenshot     www.glas-koncila.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 275

Glas Podravine i Prigorja screenshot     www.selcom.hr/gp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glas roditelja za djecu screenshot     www.udruga-grozd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glas Slavonije screenshot     www.glas-slavonije.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 281

Glas životinja screenshot     www.glas-zivotinja.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Glas@nsk.hr screenshot     www.nsk.hr/glas-nsk

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasdalmacije.hr screenshot     www.glasdalmacije.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Glasgacke.hr screenshot     www.glasgacke.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Glasilo Future screenshot     www.gazette-future.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Glasilo studentske udruge Estudent screenshot     www.e-student.hr/documents.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasilo Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti screenshot     www.hera.hr/hrvatski/html/arhiva-glasilo.html

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glaslike.hr screenshot     glaslike.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Glasnik screenshot     www.amaciz.hr/index.php?module=pagemaster&PAGE_...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Glasnik screenshot     https://hdk-cdc.hr/index.php/izdavacka-djelatno...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Glasnik AMCA-FA screenshot     www.grad.hr/amca/?page_id=10

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glasnik Društva bibliotekara Split screenshot     dkst.hr/?page_id=887

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasnik FER-a      https://www.fer.unizg.hr/novosti/glasnik_fer-a

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasnik Hrvatske sekcije IEEE screenshot     www.ieee.hr/glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Glasnik Sinja i Cetinskog kraja screenshot     www.vrilo.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Glasnik Zagrebačke županije screenshot     www.zagrebacka-zupanija.hr/glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Glasnik zaštite bilja screenshot     https://hrcak.srce.hr/zastita-bilja

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasnik-SSN screenshot     www.samoborskiglasnik.net/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 84

Glaucoma      www.intechopen.com/books/glaucoma-current-clini...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glava gore screenshot     www.glavagore.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazba narodu! screenshot     https://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/G...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazbena garaža screenshot     www.glazbena-garaza.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazbena građa screenshot     www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/02/glazbena-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazbene večeri u sv. Donatu screenshot     www.donat-festival.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glina news      https://www.glina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gliptoteka screenshot     gliptoteka.hazu.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Global screenshot     www.globalnovine.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Global warming      www.intechopen.com/books/global-warming

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Globalization screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/globalizati...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Globalni semafor screenshot     blog.vecernji.hr/jure-vujic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Globus screenshot     www.jutarnji.hr/globus

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Gloria screenshot     www.gloria.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 45

Glumačka družina Histrion Zagreb screenshot     www.histrion.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Glumački festival u Krapini screenshot     gfuk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gnatologija[na]net screenshot     gnato.sfzg.hr/Prirucnik

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Go Dubrovnik screenshot     www.godubrovnik.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=10055

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42030

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42059

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42067

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42049

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42040

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42102

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42033

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak .. screenshot     www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/godisnjak-minis...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Godišnjak .. screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42080

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Godišnjak .. screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42098

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak .. screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42096

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnjak .. screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=42077

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Godišnjak grada Knina screenshot     https://nkknin.hr/index.php/godisnjaci

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Godišnje izvješće screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?ID=42071

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnje izvješće (Gradska knjižnica Zadar) screenshot     www.gkzd.hr/gi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Godišnje izvješće .. screenshot     www.hanfa.hr/publikacije/godisnje-izvjesce

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Godišnje izvješće ... screenshot     www.mb.hr/Default.aspx?sec=195

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Godišnje izvješće ... screenshot     www.door.hr/knjiznica/godisnja-izvjesca

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Godišnje izvješće o konkurentnosti Hrvatske .. screenshot     www.konkurentnost.hr/Default.aspx?sec=90

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Godišnji izvještaj screenshot     www.hzz.hr/default.aspx?id=41976

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Godišnji izvještaj Instituta "Ruđer Bošković" screenshot     lib.irb.hr/gi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Godot na čekanju screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/Godot/Default.aspx?ID=ED...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Goethe-Institut Zagreb screenshot     www.goethe.de/ins/hr/zag/hrindex.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

GONG screenshot     https://www.gong.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

GONG screenshot     www.gong.hr/eng

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Goodgame.hr screenshot     www.goodgame.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gordan Matković screenshot     www.novaosjeckaprica.com/a

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gorgonija.com screenshot     https://gorgonija.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gorica.hr screenshot     www.gorica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Goriva i maziva screenshot     hrcak.srce.hr/goma

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gornja Stubica screenshot     www.gornjastubica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Gorske novosti screenshot     gorskenovosti.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Gorski kotar screenshot     www.gorskikotar.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gorski kotar screenshot     www.gorskikotar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gospić i okolica iz novinarskog bloka screenshot     www.licke-novine.hr/e_knjiga/Marko_Culjat_Gospi...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gospićko-senjska biskupija screenshot     www.gospicko-senjska-biskupija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gospodarska diplomacija screenshot     gd.mvep.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gospodarska stranka screenshot     www.gospodarska-stranka.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gospodarski list screenshot     www.gospodarski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 52

Gospodarstvo & održivost screenshot     hrpsor.hr/gio-1-97.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Gospon profesor screenshot     blog.vecernji.hr/darko-milosic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Gost.hr screenshot     www.gost.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Govor screenshot     www.hfiloloskod.hr/index.php/govor

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

GP1 screenshot     www.gp1.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Grad Bakar screenshot     www.bakar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Belišće screenshot     www.belisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Benkovac screenshot     www.benkovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Benkovac online screenshot     www.benkovac.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Biograd na Moru screenshot     www.biogradnamoru.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Bjelovar screenshot     www.bjelovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Buje screenshot     www.buje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Buzet screenshot     www.buzet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Crikvenica online screenshot     www.crikvenica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Čabar on-line screenshot     www.cabar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Čakovec screenshot     www.cakovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Čazma screenshot     www.cazma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 28

Grad Daruvar screenshot     daruvar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Delnice screenshot     www.delnice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Donja Stubica screenshot     www.donjastubica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Donji Miholjac screenshot     www.donjimiholjac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Drniš screenshot     www.drnis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Duga Resa screenshot     dugaresa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Dugo Selo screenshot     dugoselo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Garešnica screenshot     garesnica.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Glina screenshot     www.grad-glina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Gospić screenshot     gospic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Grubišno Polje screenshot     www.grubisnopolje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Hrvatska Kostajnica screenshot     www.hrvatska-kostajnica.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Ilok screenshot     www.ilok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grad Ivanec screenshot     www.ivanec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Ivanić-Grad screenshot     www.ivanic-grad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Grad Jastrebarsko screenshot     www.jastrebarsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Grad Karlovac screenshot     www.karlovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Kastav on-line screenshot     www.kastav.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Kaštela screenshot     www.kastela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Klanjec screenshot     www.klanjec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Knin screenshot     www.knin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 38

Grad Koprivnica screenshot     koprivnica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Korčula screenshot     www.korcula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Kraljevica screenshot     www.kraljevica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Krapina screenshot     www.krapina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Križevci screenshot     https://krizevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Krk screenshot     www.grad-krk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Kutjevo screenshot     www.kutjevo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Labin screenshot     www.labin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Grad Lepoglava screenshot     www.lepoglava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Grad Lipik screenshot     www.lipik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Ludbreg screenshot     ludbreg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Makarska screenshot     https://makarska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Metković screenshot     www.metkovic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Mursko Središće screenshot     wp.mursko-sredisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Našice screenshot     www.nasice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Nin screenshot     www.grad-nin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Grad Novi Marof screenshot     https://www.novi-marof.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Novi Vinodolski screenshot     www.novi-vinodolski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Novigrad screenshot     www.novigrad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Novska screenshot     novska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Obrovac screenshot     www.obrovac.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Omiš screenshot     www.omis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grad online screenshot     www.grad-online.com

Ne postoji na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Opuzen screenshot     www.opuzen.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Orahovica screenshot     www.orahovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Oroslavje screenshot     oroslavje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Otok screenshot     www.otok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Ozalj screenshot     ozalj.hr/ozalj

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Grad Pag screenshot     www.pag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Pakrac screenshot     pakrac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Pazin screenshot     www.pazin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Petrinja screenshot     www.petrinja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Grad Pleternica screenshot     www.pleternica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Ploče screenshot     www.ploce.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Grad Popovača screenshot     www.popovaca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Poreč screenshot     www.porec.hr/prva.aspx?stranica=1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Požega screenshot     www.pozega.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Prelog screenshot     www.prelog.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Rab screenshot     www.rab.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Rijeka online screenshot     www.rijeka.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 64

Grad Rovinj screenshot     www.rovinj-rovigno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Samobor screenshot     https://www.samobor.hr/grad

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Sinj screenshot     www.sinj.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Sisak screenshot     sisak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22

Grad Skradin screenshot     www.grad-skradin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Slatina screenshot     www.slatina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Grad Split screenshot     www.split.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Supetar screenshot     gradsupetar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Sveta Nedelja screenshot     https://www.grad-svetanedelja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Sveti Ivan Zelina screenshot     zelina.hr/portal

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Šibenik screenshot     sibenik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Trogir screenshot     www.trogir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Umag screenshot     www.umag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Varaždin screenshot     varazdin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Virovitica screenshot     www.virovtica.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grad Vis screenshot     www.gradvis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Grad Vodice screenshot     www.grad-vodice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Vodnjan screenshot     www.vodnjan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Vrbovsko screenshot     www.vrbovsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Vukovar screenshot     https://www.vukovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Zabok screenshot     www.zabok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Zadar screenshot     www.grad-zadar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Zaprešić screenshot     www.zapresic.hr/naslovnica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Zlatar screenshot     https://zlatar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Grad Đakovo screenshot     https://djakovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Grad Đurđevac screenshot     djurdjevac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 25

Gradilište.com screenshot     www.gradiliste.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gradimo.hr screenshot     www.gradimo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Gradimozadar.hr screenshot     www.gradimozadar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gradnja.org screenshot     www.gradnja.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Gradonačelnik.hr screenshot     www.gradonacelnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gradpula.com screenshot     www.gradpula.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 93

Gradska galerija Striegl screenshot     www.galerija-striegl.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek screenshot     www.gskos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gradska knjižnica Bakar screenshot     www.gkbakar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Beli Manastir screenshot     www.gkbm.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar screenshot     www.knjiznica-novska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj screenshot     knjiznica-losinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof screenshot     www.gknm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja screenshot     www.gkc-petrinja.hr/cms

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradska knjižnica i čitaonica Požega screenshot     www.gkpz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica i čitaonica Pula screenshot     www.gkc-pula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci screenshot     knjiznice.nsk.hr/vinkovci

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić screenshot     www.gkka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica Ivan Vidali screenshot     www.gk-korcula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Kaštela screenshot     www.gkk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Krapina screenshot     www.gkkr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Labin screenshot     www.gk-labin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradska knjižnica Marka Marulića screenshot     www.gkmm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik Rovinj screenshot     www.gk-rovinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Pakrac screenshot     knjiznica-pakrac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gradska knjižnica Pazin screenshot     gk-pazin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradska knjižnica Poreč screenshot     https://www.knjiznicaporec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gradska knjižnica Rijeka screenshot     gkr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Gradska knjižnica Samobor screenshot     https://www.samobor.hr/knjiznica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Senj screenshot     knjiznice.nsk.hr/senj

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Slavka Kolara screenshot     www.gradska-knjiznica-cazma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Slavonski Brod screenshot     www.gksb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica Solin screenshot     www.knjiznicasolin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Umag screenshot     https://www.gku-bcu.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Velika Gorica screenshot     www.knjiznica-vg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Vukovar screenshot     gkvu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradska knjižnica Zadar screenshot     www.gkzd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gradska knjižnica Zlatar screenshot     www.knjiznica-zlatar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradska knjižnica Đurđevac screenshot     knjiznica-djurdjevac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradski muzej Drniš screenshot     https://gmd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Karlovac screenshot     www.gmk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Križevci screenshot     www.gradski-muzej-krizevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradski muzej Makarska screenshot     mdc.hr/makarska/hr/index.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Novalja screenshot     www.muzej.novalja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Požega screenshot     https://www.gmp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Sisak screenshot     www.muzej-sisak.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Šibenik screenshot     www.muzej-sibenik.hr/hrv/default.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gradski muzej Varaždin screenshot     www.gmv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gradski muzej Vinkovci screenshot     muzejvk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradski muzej Virovitica screenshot     https://gmvt.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradski portal screenshot     www.gradskiportal.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradski radio Osijek screenshot     www.gradskiradio.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Gradsko dramsko kazalište Gavella screenshot     www.gavella.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gradsko kazalište Jastrebarsko screenshot     www.gkj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Gradsko kazalište lutaka Rijeka screenshot     www.gkl-rijeka.hr/wp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradsko kazalište lutaka Split screenshot     gkl-split.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradsko kazalište mladih Split screenshot     www.gkm.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradsko kazalište Požega screenshot     gkp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradsko kazalište Zorin dom screenshot     www.zorin-dom.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gradsko kazalište Žar ptica screenshot     zar-ptica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Grafički fakultet screenshot     www.grf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grakni.hr screenshot     www.grakni.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Graphene simulation      www.intechopen.com/books/graphene-simulation

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Grapnet screenshot     www.grapnet.com/grapnet.php?cat=grapnet

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Građani glasaju protiv screenshot     glasajprotiv.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Građanski odbor za ljudska prava screenshot     goljp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Građansko-liberalni savez      https://glas.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Građenje & opremanje screenshot     www.gradjenje-opremanje.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Građevinar screenshot     www.casopis-gradjevinar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 33

Građevinski fakultet screenshot     www.grad.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Građevinski fakultet screenshot     www.gradri.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Građevinski fakultet Osijek screenshot     www.gfos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Građevinsko-arhitektonski fakultet screenshot     gradst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Greenpeace Hrvatska      https://www.greenpeace.org/croatia

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gric-gric screenshot     www.gric-gric.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gripa.hr screenshot     gripa.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grobnički dondolaši screenshot     www.grobnicki-dondolasi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Groupie.hr screenshot     www.groupie.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grudi i jagode screenshot     elektronickeknjige.com/biblioteke/online/grudi-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Grupa 22 screenshot     www.grupa22.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gsmzona.net screenshot     www.gsmzona.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gumenjaci.com screenshot     www.gumenjaci.com/default.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gundinci.hr screenshot     www.gundinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Gyrus screenshot     gyrus.hiim.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13