loading
Publikacije u kategoriji Društvo (471)

3dob.hr screenshot     www.3dob.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

67 je previše      67jeprevise.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

ABC hepatitis screenshot     www.abchepatitis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Academia Cravatica screenshot     academia-cravatica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta Iadertina screenshot     www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2315

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Actgrupa screenshot     act-grupa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Agape screenshot     https://bib.irb.hr/datoteka/820076.Agape_1991_-...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za elektroničke medije screenshot     https://www.aem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Akcija građana u Hrvatskoj screenshot     www.aed.hr/hr/publications.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ambrozija.hr screenshot     www.ambrozija.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Anđeli screenshot     www.andjeli.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Art-e-fact screenshot     artefact.mi2.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autizam.hr screenshot     www.autizam.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Autonomna ženska kuća Zagreb screenshot     www.azkz.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

B.a.b.e screenshot     www.babe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Breza screenshot     breza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

British Council screenshot     www.britishcouncil.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Buzz screenshot     buzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Caritas Zagrebačke nadbiskupije screenshot     www.czn.hr/Naslovnica.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Centar za bolji svijet screenshot     www.cbs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje screenshot     www.cesi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Centar za inkluziju i podršku u zajednici screenshot     www.centar-podrske.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centar za mirovne studije screenshot     www.cms.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu screenshot     cnzd.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za prirodno planiranje obitelji - Zagreb screenshot     ppo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za ranu intervenciju Okolonaokolo screenshot     www.okolonaokolo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za žene žrtve rata Rosa screenshot     www.czzzr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za ženske studije screenshot     zenstud.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Citizen action Croatia screenshot     www.aed.hr/en/publications.asp

Ne postoji na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Civilno društvo screenshot     zaklada.civilnodrustvo.hr/category/107/subcateg...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Civilnodruštvo.hr screenshot     zaklada.civilnodrustvo.hr/category/107/subcateg...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Code club Croatia      https://codeclubcroatia.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Croatian women's network screenshot     https://croatianwomensnetwork.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Crodeafweb screenshot     www.crodeafweb.org

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Crol screenshot     www.crol.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Crosol      https://crosol.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Crow screenshot     www.crowmagazine.com/indexhr.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crow screenshot     www.crowmagazine.com/indexeng.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crveni nosovi screenshot     www.crveninosovi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Crveni ocean screenshot     www.zenstud.hr/wp-content/uploads/2016/12/Crven...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Cybermed screenshot     https://www.cybermed.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Delta screenshot     www.udruga-delta.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dijaliza.hr screenshot     www.ulika.net/dijaliza/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Diskrepancija screenshot     hrcak.srce.hr/diskrepancija

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Distrikt 1913 Hrvatska screenshot     www.rotary.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Djeca medija screenshot     www.djecamedija.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dječja posla screenshot     www.djecjaposla.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Dobrobit screenshot     www.dobrobit.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dobrotvorka screenshot     dobrotvorka.zamah.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Documenta screenshot     www.documenta.hr/hr/naslovnica.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Domaći screenshot     www.domachi.hr

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Domatica screenshot     www.radio101.hr/blog/politika/dogmatica-by-zelj...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Don blog screenshot     https://blog.vecernji.hr/don-kacunko

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Donacije.info screenshot     www.donacije.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dopisništvo Kaptol screenshot     blog.vecernji.hr/darko-pavicic

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Drugačije.hr screenshot     drugacije.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Drugi film screenshot     www.drugifilm.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Drugost : screenshot     https://hrcak.srce.hr/drugost

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvena istraživanja screenshot     hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom screenshot     cedepe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Društvo tjelesnih invalida screenshot     dti.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvo za psihološku pomoć screenshot     dpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dug život.com screenshot     www.dugzivot.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Dva skalina screenshot     www.dvaskalina.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Economic and social development screenshot     www.esd-conference.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Ekviva screenshot     www.ekviva.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Estudent screenshot     https://www.estudent.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Europa donna Hrvatska screenshot     www.europadonna.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Europski edukacijski centar slijepih screenshot     www.eces.hr/udruga.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Europski socijalni fond screenshot     www.esf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Exit Europe screenshot     exiteurope.net/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Fairpress.eu screenshot     www.fairpress.eu/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 50

Faktograf screenshot     faktograf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara screenshot     www.fond-vukovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Gay.hr screenshot     www.gay.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Generacija.hr      generacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Glas roditelja za djecu screenshot     www.udruga-grozd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glava gore screenshot     www.glavagore.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Global screenshot     www.globalnovine.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Globalni semafor screenshot     blog.vecernji.hr/jure-vujic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Godot na čekanju screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/Godot/Default.aspx?ID=ED...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gospon profesor screenshot     blog.vecernji.hr/darko-milosic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Habitat III screenshot     www.hzpr.hr/UserDocsImages/HABITAT%20III/HABITA...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hi-tech screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/HiTech/Default.aspx?ID=A...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Homer screenshot     www.homer.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrabri telefon screenshot     https://hrabritelefon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska donorska mreža screenshot     www.hdm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska je dom svih njenih građana screenshot     www.povratak.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska komora socijalnih radnika screenshot     www.hksr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska kulturna zaklada screenshot     www.hkz.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska matica iseljenika screenshot     https://matis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Hrvatska protiv droge screenshot     www.droge.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir screenshot     www.dodir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga leukemija i limfomi screenshot     www.hull.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga socijalnih radnika screenshot     www.husr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga za cističnu fibrozu screenshot     www.cisticna-fibroza.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju Hinko Freund screenshot     www.udruga-hinkofreund.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu screenshot     hurid.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska veterinarska komora screenshot     www.hvk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska zaklada za znanost screenshot     www.hrzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski Caritas screenshot     https://www.caritas.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski Crveni križ screenshot     www.hck.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski fokus screenshot     www.hrvatski-fokus.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Hrvatski radio screenshot     radio.hrt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez gluhih i nagluhih screenshot     www.hsgn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez slijepih screenshot     www.savez-slijepih.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize screenshot     www.hsucdp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski savez udruga invalida rada screenshot     www.hsuir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida screenshot     www.hsuti.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski savez udruga za osobe sa mentalnom retardacijom screenshot     www.savezmr.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje screenshot     www.mirovinsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Hrvatsko društvo astrologa i srodnih djelatnika screenshot     www.hdas.hr/hdas.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo lobista screenshot     www.hdl.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika screenshot     www.hdpz.htnet.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko ekološko društvo screenshot     www.ekolosko-drustvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko slovo screenshot     www.hkz.hr/Hslovo.htm

Više se ne objavljuje.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko sociološko društvo screenshot     www.hsd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Huknet.hr screenshot     huknet1.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 35

Humanitarna udruga Dobro srce screenshot     www.dobrosrce.hr/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Humanitarna udruga Hrabro srce screenshot     www.hrabro-srce.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Humanitarna udruga Ivan Merz screenshot     www.udrugaivanmerz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Humanitarna udruga Mala Anja screenshot     www.humanitarnaudruga-malaanja.hr/naslovnica.html

URL nije dotustupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hyla screenshot     www.hhdhyla.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Idem screenshot     https://www.idem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

In medias res screenshot     www.centar-fm.org/inmediasres

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

In portal screenshot     www.in-portal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Inmed screenshot     www.edemokracija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za migracije i narodnosti screenshot     www.imin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Institut za političku ekologiju      ipe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za razvoj tržišta rada screenshot     www.irtr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Iskorak screenshot     www.iskorak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Iskosa screenshot     blog.vecernji.hr/srecko-horvat

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ispravljanje krive Drine screenshot     blog.vecernji.hr/anton-filic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Ja mogu sve screenshot     blog.vecernji.hr/mogusve

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ja sam screenshot     www.jasam.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac screenshot     www.jusp-jasenovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Journal of economic and social development screenshot     www.jesd-online.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Kaj ima, Zagrebe ? screenshot     www.kaj-ima.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Kako umrijeti bez stresa screenshot     www.rudan.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Kali Sara screenshot     www.kalisara.hr/kalisara

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kamen na cesti screenshot     zenstud.hr/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik_K...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kardiomiopatija screenshot     www.kardiomiopatija.hr/index.php?option=com_con...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Klub roditelja nedonoščadi Palčići screenshot     www.palcici.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kockanje.info screenshot     www.kockanje.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Koordinacija udruga za djecu screenshot     www.kud.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kotačić blog screenshot     www.radio101.hr/blog/ostalo/kotacic-blog

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kratki espresso screenshot     blog.vecernji.hr/nino-raspudic

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Kriminologija & socijalna integracija screenshot     https://hrcak.srce.hr/ksi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Kruh i ruže screenshot     www.zinfo.hr/hrvatski/stranice/izdavastvo/kruhi...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Kultura u Osijeku screenshot     www.kultura-osijek.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ladonja screenshot     ladonja.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Leksikon YU mitologije screenshot     www.leksikon-yu-mitologije.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Let screenshot     www.udruga-let.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Lezbijska grupa Kontra screenshot     www.kontra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Libela screenshot     www.libela.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 25

Liburna screenshot     www.unizd.hr/tikz/Znanost/%C4%8CasopisLiburna/t...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Lions Hrvatska screenshot     lions.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Livingstone screenshot     www.livingstone-magazine.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ljetopis socijalnog rada screenshot     https://hrcak.srce.hr/ljetopis

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Lovari screenshot     lovari.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mali princ screenshot     www.mali-princ.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mali zmaj      www.malizmaj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mama je mama screenshot     www.maloljetni-roditelji.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Matica screenshot     www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnist...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Matica umirovljenika Hrvatske screenshot     www.muh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Media daily screenshot     https://mediadaily.biz

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Media, culture and public relations screenshot     https://hrcak.srce.hr/mcpr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Media-via screenshot     media-via.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Medianali screenshot     https://hrcak.srce.hr/medianali

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mediji.hr screenshot     mediji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Medijska istraživanja screenshot     www.mediaresearch.cro.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Mirovina.hr screenshot     https://www.mirovina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Mladi plus screenshot     www.mladiplus.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Mobbing screenshot     https://mobbing.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Moderna Hrvatska screenshot     www.moh.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mogućnosti i prava screenshot     www.mineaid.hr/attachments/article/37/MOGUĆNOS...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Moja domovina      https://moja-domovina.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Mračni blog screenshot     mrak.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Mreža mladih Hrvatske screenshot     www.mmh.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije screenshot     www.muosid.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Muf screenshot     muf.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Na drugi način      nadruginacin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nacionalni forum screenshot     nacionalni-forum.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Načela razvitka Republike Hrvatske screenshot     www.hrvatska21.hr/nacela.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nada screenshot     www.hope.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nada screenshot     www.nadazarakdojke.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nadomak sunca screenshot     nadomaksunca.org/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

National report (... data) to the EMCDDA screenshot     nijd.uredzadroge.hr/publikacije

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Nebu išlo! screenshot     drlesar.bloger.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nezavisni Mladi Kutine screenshot     www.nm-kt.hr

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Novi svijet screenshot     www.novi-svijet.hr/?program=tekst&mod=program&f...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obitelj bez predrasuda screenshot     www.obitelj-bez-predrasuda.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije screenshot     www.oc-bbz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije screenshot     www.obiteljskicentar-dnz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Istarske županije screenshot     www.ociz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Karlovačke županije screenshot     www.oc-karlovac.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije screenshot     www.obiteljskicentarkc.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Požeško-slavonske županije screenshot     ocpozega.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije screenshot     oc-pgz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije screenshot     www.ocsmz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije screenshot     www.obiteljskicentar-sdz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Šibensko-kninske županije screenshot     www.obiteljskicentar-sibenik.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Varaždinske županije screenshot     www.ocvz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije screenshot     obiteljskicentar.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije screenshot     www.obiteljskicentar-vsz.hr/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Zadarske županije screenshot     www.ocz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obzor 2020. screenshot     www.obzor2020.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Odraz screenshot     www.odraz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

One nastupaju screenshot     https://www.onenastupaju.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Osnove sociologije screenshot     www.vup.hr/skriptarnica

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Otvorena medijska grupacija screenshot     omg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Partnerstvo za društveni razvoj screenshot     www.psd.hr/hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Penzići Rijeka screenshot     penzici.rijeka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pilar screenshot     https://www.pilar.hr/2017/12/asopis-pilar

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Plavi telefon screenshot     www.plavi-telefon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ples na žici screenshot     www.erf.unizg.hr/docs/Andela_Budanovac_Ples_na_...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pod repom screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/PodRepom/Default.aspx?id...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pogled s Manhattana screenshot     blog.vecernji.hr/jadranka-juresko-kero

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Pokret otoka screenshot     https://www.otoci.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Polemos screenshot     https://hrcak.srce.hr/polemos

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ponos i predrasude screenshot     bigblog.tportal.hr/ponosipredrasude

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Poplave.hr screenshot     poplave.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Portal Humanitas screenshot     humanitas.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Potpisujem.org screenshot     www.potpisujem.org/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pragma screenshot     www.udruga-pragma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Prava u starosti screenshot     www.pravaustarosti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova screenshot     www.prs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom screenshot     www.posi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Prilika.hr screenshot     www.prilika.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Projekt Ilica Q'art screenshot     projektilica.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

PRONI Centar za socijalno podučavanje screenshot     proni.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Prosta pravda screenshot     blog.vecernji.hr/kruno-cudina

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Psi vodiči screenshot     www.psivodici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Put u život screenshot     www.udrugapuz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Queer.hr screenshot     www.queer.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Radio student screenshot     www.radiostudent.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Rastrgane marionete screenshot     blog.vecernji.hr/petar-macut

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Regionalna zaklada za regionalni razvoj Zamah screenshot     www.zamah.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Revija za socijalnu politiku screenshot     www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/index

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Rijeka 2020.eu screenshot     https://rijeka2020.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Roditelji u akciji screenshot     www.roda.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 62

Samo pozitivno      www.samopozitivno.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savez civilnih invalida rata Hrvatske screenshot     www.scirh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Savez društava multiple skleroze Hrvatske screenshot     www.sdmsh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Savez društava Naša djeca Hrvatske screenshot     www.savez-dnd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savjetovalište Luka Ritz screenshot     www.centar-lukaritz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sigurna kuća Istra screenshot     www.sigurnakucaistra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sigurno mjesto screenshot     www.sigurnomjesto.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Slobodni Filozofski screenshot     slobodnifilozofski.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Smart screenshot     www.smart.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Socijalna ekologija screenshot     https://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Socijalna politika i socijalni rad screenshot     hrcak.srce.hr/spisr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Socijalna uključenost screenshot     www.socijalna-ukljucenost.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

SOS - Dječje selo Hrvatska screenshot     www.sos-dsh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sport i društvo screenshot     www.pmfst.hr/online_publikacije/sport_i_drustvo...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sretne veze --- screenshot     www.sretneveze.com/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Status-M screenshot     status-m.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sto koluri screenshot     www.stokoluri.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Studentski centar u Zagrebu screenshot     www.sczg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Sunce screenshot     www.sunce-st.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Supermame screenshot     www.supermame.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Supersenior.hr screenshot     superseniori.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Suvremene teme screenshot     contemporary-issues.vern.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Sve za nju screenshot     www.svezanju.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

SVK - magazin screenshot     www.svijetkulture.com/svk

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Tako se to radi! screenshot     ivancehok.bloger.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tebe tražim screenshot     www.tebe-trazim.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Thesis screenshot     https://thesis-journal.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

This is a Domino project      https://thisisadominoproject.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tisak i javno mnijenje screenshot     www.cpi.hr/download/links/1408.pdf

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tradfest screenshot     www.tradfest.org

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Transaid Croatia screenshot     www.transaid.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Treća dob i 50+ screenshot     trecadob.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Trusty.hr screenshot     trusty.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Turistička zajednica grada Nova Gradiška screenshot     tzgng.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Turistička zajednica grada Ozlja screenshot     www.ozalj-tz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

U glavu screenshot     bigblog.tportal.hr/uglavu

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

U ringu s Anitom Malenicom screenshot     blog.vecernji.hr/malenica

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Učenje zalaganjem u zajednici screenshot     zalaganjeuzajednici.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga dijete razvod screenshot     www.udruga-dijete-razvod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga Domine screenshot     www.domine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga hrvatskih poduzetnica screenshot     www.wecroatia.com/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije screenshot     uosismz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga katoličkih intelektualaca screenshot     www.uki.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga Most screenshot     most.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga Prospero screenshot     https://www.udrugaprospero.org/wordpress

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga roditelja darovite djece screenshot     www.udruga-roditelja-darovite-djece.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga roditelja i obitelji oboljelih shizofreničara screenshot     www.urios.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga roditelja Korak po korak screenshot     www.udrugaroditeljakpk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Udruga roditelja Oko screenshot     www.udruga-oko.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga samohranih roditelja screenshot     www.udruga-samohranih-roditelja.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke županije screenshot     uska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga slijepih Međimurske županije screenshot     www.usm.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga slijepih Požeško-slavonske županije screenshot     www.slijepi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije screenshot     www.usr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga slijepih Zagreb screenshot     www.udruga-slijepih-zagreb.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga Svjetlo života screenshot     www.svjetlozivota.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za prevenciju raka prostate screenshot     www.prostata.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za promicanje inkluzije screenshot     inkluzija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga za promicanje istih mogućnosti screenshot     www.upim.hr/category/1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga za samozastupanje screenshot     www.samozastupanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga za zaštitu divljih životinja screenshot     www.awap.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za zdravo i sretno djetinjstvo screenshot     www.za-zdravo-i-sretno-djetinjstvo.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga žena liječenih od bolesti dojke Sisak screenshot     www.rak-dojke.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga žena Vukovar screenshot     www.udzvu.org/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruženje Djeca prva screenshot     www.djeca-prva.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

UNICEF screenshot     www.unicef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Univerzalni život screenshot     www.universelles-leben.org/cms/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ured za ravnopravnost spolova screenshot     www.ured-ravnopravnost.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

URIHO screenshot     www.uriho.hr/images/spomen-knjiga.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veliko srce malom srcu screenshot     velikosrce-malomsrcu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veranda screenshot     www.veranda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vigilare screenshot     vigilare.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Vojska Bezgrešne screenshot     www.vojska-bezgresne.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volim Hrvatsku screenshot     www.volim-hrvatsku.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Volonterski centar Istra screenshot     www.vci.hr/hr/home

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Osijek screenshot     vcos.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Rijeka screenshot     www.volonterski-centar-ri.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Zadar screenshot     vczd.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Zagreb screenshot     https://www.vcz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Volontiram screenshot     https://liga.hr/wp-content/uploads/2018/06/Volo...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vox feminae screenshot     https://www.voxfeminae.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Washington rocks screenshot     washingtonrocks.blog.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

WWW.ženajeviše.net screenshot     zenajevise.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Za djecu! screenshot     www.zadjecu.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Za novi dan screenshot     www.zanovidan.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zadobrobit.hr screenshot     www.zadobrobit.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zagorka screenshot     zagorka.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagreb Pride screenshot     www.zagreb-pride.net/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Zagrebačko dijabetičko društvo screenshot     zadi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Zajednica Susret screenshot     zajednica-susret.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada - dječja onkologija Rebro      https://www.zdor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Ana Rukavina screenshot     https://zaklada-ana-rukavina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada Blaga djela screenshot     www.zaklada-blaga-djela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada čujem,vjerujem,vidim screenshot     www.zakladacvv.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada Delmata screenshot     www.delmata.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Hrvatska za djecu screenshot     www.zhzd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta screenshot     www.zhdz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada Ivana Hodak screenshot     https://www.zaklada-ivanahodak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada Kultura nova screenshot     kulturanova.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada onkologija screenshot     zaklada-onkologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Slagalica screenshot     www.zaklada-slagalica.hr/zaklada

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada Sveta Marija screenshot     www.zakladasvetemarije.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada Vukovarsko novo sutra screenshot     novosutra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Zajednički put screenshot     zajednickiput.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Zlatko Crnić screenshot     www.zakladazlatkocrnic.hr/hrv/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklade.info screenshot     www.zaklade.info/default.asp

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zamirnet screenshot     www.zamirzine.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zamirzine screenshot     www.zamirzine.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Zamisli.hr screenshot     www.zamisli.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zarez screenshot     www.zarez.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Zastupnica čitatelja screenshot     blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Zbornik Veleučilišta u Karlovcu screenshot     https://hrcak.srce.hr/vuka

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zbornik Veleučilišta u Rijeci screenshot     hrcak.srce.hr/zbornik-veleri

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zgloboboljka kroničarka screenshot     blog.vecernji.hr/silvija-sesto

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zimo screenshot     zimo.dnevnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Zlatna dob screenshot     www.zlatna-dob.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zoran Šprajc screenshot     www.tportal.hr/vijesti/komentari/tema/?keywords...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Žene i mediji      https://www.zeneimediji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska infoteka screenshot     www.zinfo.hr/index.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska infoteka screenshot     www.zinfo.hr/engleski/index-eng.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska mreža Hrvatske screenshot     www.zenska-mreza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska pomoć sada screenshot     www.zenskapomocsada.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska soba screenshot     www.zenskasoba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Živa zemlja screenshot     www.ziva-zemlja.hr/index.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Živi selo screenshot     ziviselo.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1