loading
Publikacije u kategoriji Glazba (129)

A thousand kisses deep screenshot     www.leonardcohencroatia.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Always my love      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Antonio Smareglia screenshot     www.smareglia.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ars organi Sisciae screenshot     ars-organi-sisciae.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Art music magazin screenshot     www.art-mm.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Arti musices screenshot     https://hrcak.srce.hr/arti-musices

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ballad for G      www.zivaldo.com/rwd/index.php?dlid=8

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Bašćinski glasi screenshot     https://hrcak.srce.hr/baglec

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Beat.hr screenshot     www.beat.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Blues no. 1      www.zivaldo.com/shop/books/bluesno1/sample.pdf

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Brija dot com screenshot     www.brija.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

BUKA.hr screenshot     www.buka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Cantus screenshot     www.hds.hr/cantus-casopis

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Conchology      www.zivaldo.com/rwd/index.php?dlid=7

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Croatian music info screenshot     croatian-music.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 77

Croatian reggae portal screenshot     reggae.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Cromobilesound.com screenshot     cromobilesound.com.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Croreggae screenshot     croreggae.com/revyou

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Crossreference      www.zivaldo.com/rwd/index.php?dlid=10

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

DJ online screenshot     www.dj-on-line.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dop screenshot     www.dopmagazin.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Duhovna scena on line screenshot     www.duhovna-scena.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 50

Ear bugs screenshot     www.earbugs.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Eho screenshot     harmonikaski-centar.hr/casopis

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

European Piano Teachers Association Croatia screenshot     www.epta-croatia.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Eurosong.hr screenshot     https://eurosong.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Evident      www.zivaldo.com/rwd/index.php?dlid=6

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Festival sv. Marka screenshot     www.festivalsvmarka.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Four odd      www.zivaldo.com/rwd/index.php?dlid=9

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Four to go      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Freedom piece      www.zivaldo.com/shop/books/freedom/sample.pdf

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Gitare.info screenshot     www.gitare.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Glazba narodu! screenshot     https://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/G...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazbena garaža screenshot     www.glazbena-garaza.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glazbene večeri u sv. Donatu screenshot     www.donat-festival.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Groupie.hr screenshot     www.groupie.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Hageze screenshot     www.hgz.hr/index.php/aktivnosti/glasilo-hageze

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hawk-metal screenshot     www.hawk-metal.org/hr/index.php

Više se ne osuvremenjuje.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hawk-metal screenshot     www.hawk-metal.org/en

Ne osuvremenjuje se više.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

HDS ZAMP screenshot     www.zamp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hip-hop.hr screenshot     www.hip-hop.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hip-hopbase screenshot     hip-hopbase.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska filharmonija screenshot     www.hrvatskafilharmonija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska glazbena mladež screenshot     www.hgm.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska glazbena unija screenshot     www.hgu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska udruga dirigenata i pjevačkih zborova screenshot     www.hudpz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatske blues snage screenshot     hrvatskebluessnage.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski barokni ansambl screenshot     www.hrba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski gajdaški festival screenshot     www.gajdefest.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski glazbeni zavod screenshot     www.hgz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski pjevački zbor Ivan pl. Zajc screenshot     www.ivanplzajc.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski zborski portal screenshot     www.huz.com.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika screenshot     www.crkvena-glazba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga screenshot     www.hdgpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara screenshot     www.hdgt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika screenshot     www.hdgu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga screenshot     hdgp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo skladatelja screenshot     www.hds.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatsko muzikološko društvo screenshot     www.hmd-music.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inmusic festival screenshot     www.inmusicfestival.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Istraetnojazz screenshot     www.istraetnojazz.com/iej.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Jacbri.com screenshot     www.jacbri.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Jazz is back! screenshot     www.jazzisbackbp.com/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Jazz.hr screenshot     www.jazz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Klasika.hr screenshot     www.klasika.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Klubska scena.hr screenshot     www.klubskascena.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 38

Koncertna direkcija Zagreb screenshot     www.kdz.hr/index.php/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog screenshot     www.lisinski.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Kulisa.eu screenshot     kulisa.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

La cucharacha      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Liburnia jazz screenshot     www.liburniajazz.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Little brown jug      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Lost in HTML      www.zivaldo.com/shop/books/html/sample.pdf

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci.

Marko Polo fest screenshot     www.marcopolofest.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mellow      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Međunarodni dječji festival screenshot     www.mdf-sibenik.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Mikrofonija.com screenshot     www.mikrofonija.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mixer screenshot     mixer.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Mjuza.com screenshot     free-zg.htnet.hr/mjuza

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Music box screenshot     music-box.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Muzički biennale Zagreb screenshot     mbz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Muzički informativni centar screenshot     www.mic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Muzika na struju screenshot     muzikanastruju.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Muzika.hr screenshot     www.muzika.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Najljepše starogradske pjesme, romanse i balade screenshot     www.geocities.com/old_gen/drugaBstrana.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Naklapskinačin.hr screenshot     www.naklapskinacin.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Netplugged screenshot     www.netplugged.com

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 72

Never2much screenshot     www.never2much.info/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Opera.hr screenshot     www.opera.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Osorske glazbene večeri screenshot     hr.osorfestival.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Pegla.com screenshot     www.pegla.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Perun.hr screenshot     www.perun.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Porin screenshot     www.porin.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Radar festival screenshot     www.radar.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Radio Deejay screenshot     www.radiodeejay.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Ravno do dna screenshot     https://ravnododna.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 25

Riječke ljetne noći screenshot     www.rijeckeljetnenoci.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Rirock.com screenshot     www.rirock.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 46

Rock portal grada Vinkovaca screenshot     www.grad-vinkovci.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Rockography.net screenshot     www.rockography.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Rokaj fest screenshot     www.rokajfest.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sound report screenshot     www.sound-report.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Soundguardian.com screenshot     www.soundguardian.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Splitsko ljeto screenshot     www.splitsko-ljeto.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Status online screenshot     status-online.hgu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Svirase screenshot     www.svirase.com

Nne postoji od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Teatar.hr screenshot     https://www.teatar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 41

Terapija.net screenshot     www.terapija.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Terraneo screenshot     www.terraneofestival.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Trancepleme screenshot     www.trancepleme.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

U Kruševo ogin gori      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

Varaždinske barokne večeri screenshot     https://vbv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Večeri dalmatinske pisme screenshot     www.vdp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Večeri dalmatinske šansone screenshot     www.sansona-sibenik.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Venia screenshot     venia-mag.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Wam screenshot     wam.hi-fi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

When the saints go marching in      www.zivaldo.com/hr

Potpuna partitura i dionice dostupni u Muzičkoj zbirci

WWW.ganga.hr screenshot     www.ganga.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zagreb Harp Festival screenshot     zagrebharpfestival.com/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagrebačka filharmonija screenshot     www.zgf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zagrebački barokni festival screenshot     www.zabaf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zagrebački liječnici pjevači screenshot     www.zlp.mef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagrebački mališani screenshot     www.zagrebacki-malisani.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagrebački solisti screenshot     zagrebacki-solisti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zbrda zdola screenshot     www.zbrdazdola.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Ziher.hr screenshot     www.ziher.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15