loading
Publikacije u kategoriji Povijest, arheologija i biografije (74)

Arheologija.hr screenshot     www.arheologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Arheološki muzej Istre screenshot     www.ami-pula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej Narona screenshot     www.a-m-narona.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Arheološki muzej Osijek screenshot     arheoloskimuzejosijek.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arheološki muzej Split screenshot     www.mdc.hr/split-arheoloski/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Arheološki muzej u Zagrebu screenshot     www.amz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arheološki muzej Zadar screenshot     amzd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Arhivski vjesnik screenshot     hrcak.srce.hr/arhivski-vjesnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

ArhOL screenshot     arhol.z-a-d.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Aux quatre vents screenshot     www.zoran-cuckovic.from.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Blaženi Ivan Merz screenshot     ivanmerz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Bumerang prošlosti screenshot     blog.vecernji.hr/zvonimir-despot

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 78

Cassius screenshot     www.hrstud.unizg.hr/studentski_casopisi/cassius

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cri online screenshot     croatian.cri.cn

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Croatia screenshot     www.croatianhistory.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Croato-Aegyptica /Electronica/ screenshot     www.hrstud.unizg.hr/sites/cae

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Članci o Rijeci u riječkim novinama screenshot     crolist.svkri.hr/bib/18

Prilog građi za bibliografiju povijesti Rijeke : 1843.-1918.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Diadora screenshot     hrcak.srce.hr/diadora

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Dunavski limes u Hrvatskoj screenshot     limescroatia.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Eduard Čalić screenshot     eduard-calic.info/uvodcalic2.phtml

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Eko etno screenshot     www.ekoetno.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Essekeri screenshot     essekeri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Grad Virovitica screenshot     www.virovtica.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Historijski zbornik screenshot     www.historiografija.hr/hz.php?god=0

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Historiografija.hr screenshot     www.historiografija.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Histria screenshot     histria.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Histria antiqua screenshot     hrcak.srce.hr/histria-antiqua

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski institut za povijest screenshot     www.isp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski institut za povijest screenshot     hipsb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski povijesni muzej screenshot     www.hismus.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski povijesni portal screenshot     povijest.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 43

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo screenshot     hgzd.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Istarsko povijesno društvo screenshot     ipd-ssi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Kaj ima, Zagrebe ? screenshot     www.kaj-ima.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Krapina screenshot     www.krapina.com/neandertals

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Krapina screenshot     www.krapina.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Kuća Šenoa screenshot     kuca.senoa.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kultura u Osijeku screenshot     www.kultura-osijek.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Lucius screenshot     www.hrstud.unizg.hr/issn/lucius1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Memorijalni centar Faust Vrančić screenshot     www.mc-faustvrancic.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mesići screenshot     www.licke-novine.hr/arhiva/arhiva%202013/kultur...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru screenshot     www.icua.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika screenshot     www.mhas-split.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Muzej Lapidarium Novigrad screenshot     www.muzej-lapidarium.hr/index.php?ln=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Muzej seljačkih buna screenshot     www.msb.mhz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Nacionalni rodoslovni centar screenshot     www.nrc.hr/Default.aspx?base

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pleter screenshot     tomaarhidjakon.ffst.unist.hr/joomla/index.php/h...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Podrum online screenshot     portal.podrum.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja screenshot     ppmhp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Poviest Rusije screenshot     hr.wikisource.org/wiki/Poviest_Rusije

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Povijest.hr screenshot     povijest.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Prvi svjetski rat (1914.-1918.) screenshot     1914-1918.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Rodoslovlje.hr screenshot     www.rodoslovlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Rusija.hr screenshot     www.rusija.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Serilia screenshot     www.unizd.hr/izdavastvo/casopisi/serilia/Index....

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Starapovijest.eu screenshot     www.starapovijest.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Starogradsko polje screenshot     starogradsko-polje.net/index.php?p=1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

The best in heritage screenshot     www.thebestinheritage.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Vela spila screenshot     www.vela-spila.hr/index.html

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Walls of Dubrovnik screenshot     https://www.wallsofdubrovnik.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Delmata screenshot     www.delmata.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Znameniti.hr screenshot     znameniti.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1