loading
Publikacije u kategoriji Geografija i geologija (80)

Abstract book screenshot     dinaric-symposium.hbsd.hr/wp-content/uploads/20...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta Adriatica screenshot     jadran.izor.hr/acta

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Air pollution screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/air-pollution

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Baraćeve spilje screenshot     www.baraceve-spilje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Cromaps navigator screenshot     www.cromaps.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Crometeo screenshot     crometeo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Državna geodetska uprava screenshot     www.dgu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Državni hidrometeorološki zavod screenshot     meteo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Evapotranspiration screenshot     www.intechopen.com/books/evapotranspiration

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Feštinsko kraljevstvo screenshot     www.sige.hr/prva.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Geoadria screenshot     www.unizd.hr/odjeli/geografija/Geoadria/index.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Geofizika screenshot     geofizika-journal.gfz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Geografija screenshot     atlas.geog.pmf.unizg.hr/e_skola

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Geografija.hr screenshot     www.geografija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 59

Geologia Croatica online screenshot     www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Global warming      www.intechopen.com/books/global-warming

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije screenshot     www.hkoig.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski geološki institut screenshot     www.hgi-cgs.hr/new/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski hidrografski institut-Split screenshot     www.hhi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski speleološki poslužitelj screenshot     www.speleologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski speleološki savez screenshot     speleologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko biospeleoško društvo screenshot     www.hbsd.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko geografsko društvo screenshot     www.hagede.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko geološko društvo screenshot     www.geologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatsko kartografsko društvo screenshot     www.kartografija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko meteorološko društvo screenshot     www.meteohmd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/I...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/N...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/I...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/N...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/N...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/D...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inspiration screenshot     www.inspiration-westernbalkans.eu/5/8/9/9/0/3/I...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za more i priobalje screenshot     www.imp-du.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Inženjerstvo okoliša screenshot     www.gfv.unizg.hr/hr/journalio.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Kartografija i geoinformacije screenshot     www.kartografija.hr/kig/index.php?page=casopisi...

Časopis prešao na Hrčak.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Meteorološki i hidrološki bilten screenshot     klima.hr/bilten.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Mezozoik i kenozoik screenshot     gfz.hr/~buckovic/Historijska_geologija_2.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Očuvanje krških ekoloških sustava screenshot     www.kec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pazinska jama screenshot     www.pazinska-jama.com/index.php?link=jama

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pješice od Zagreba do Sahare screenshot     blog.vecernji.hr/boris-velican

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Plavi svijet screenshot     www.plavi-svijet.org/hr/o-nama

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Praćenje i ocjena klime u 2003. godini screenshot     klima.hr/razno/publikacije/klima2003.pdf

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Rijeke Hrvatske screenshot     www.crorivers.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Rudarsko-geološko-naftni zbornik screenshot     zbornik.rgn.hr

URL nije dostupan. Novi brojevi časopisa objavljuju se na http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Seizmološka služba Hrvatske screenshot     berner4ever.org/seizmo/index.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Space screenshot     ffri.uniri.hr/files/izdavacka/GossVP-Space_Sens...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Speleoronilačko spašavanje screenshot     www.gss.hr/file/214

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tectonics      www.intechopen.com/books/tectonics

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Uređena zemlja screenshot     www.uredjenazemlja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Uzlovi u speleologiji i speleospašavanju screenshot     www.gss.hr/file/29

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vrhovi.com screenshot     www.vrhovi.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zbornik radova screenshot     www.speleologija.hr/zbornik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Zbornik radova screenshot     www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Za...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Život na sjeveru screenshot     blog.vecernji.hr/boris-velican

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1