loading
Publikacije u kategoriji Nacionalne manjine (22)

Bugari u Hrvatskoj screenshot     www.bugari-u-hrvatskoj.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Croatia.ch screenshot     www.croatia.ch/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Crown screenshot     www.croatia.org/crown

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Česka beseda Zahreb screenshot     www.ceska-beseda-zg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dom i svijet screenshot     www.hic.hr/dom

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvene obavijesti screenshot     www.hkz-kkv.ch/do1.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Hrvatske novine online screenshot     hrvatskenovine.at

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 77

Hrvatski vjesnik screenshot     www.croatianherald.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Kali Sara screenshot     www.kalisara.hr/kalisara

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Lovari screenshot     lovari.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Male-novine screenshot     www.irb.hr/had/MALe%20NOVINE.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Novosti screenshot     www.portalnovosti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 61

Panorama screenshot     edit.hr/testate/panorama

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Phralipen screenshot     https://phralipen.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Portal za nacionalne manjine HR screenshot     nacionalnemanjine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Romi.hr screenshot     romi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije screenshot     www.umrh.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj screenshot     www.zajednica-nijemaca.org/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj screenshot     www.zhr-ucr.ro/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1