loading
Publikacije u kategoriji Javna uprava i državno ustrojstvo (762)

Agencija za elektroničke medije screenshot     https://www.aem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Agencija za javno-privatno partnerstvo screenshot     www.ajpp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za obalni linijski pomorski promet screenshot     www.agencija-zolpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Agencija za odgoj i obrazovanje screenshot     www.azoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga screenshot     www.artzu.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih screenshot     www.asoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Agencija za upravljanje državnom imovinom screenshot     www.audio.hr/index.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Agencija za znanost i visoko obrazovanje screenshot     https://www.azvo.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Annals of disaster risk sciences screenshot     https://ojs.vvg.hr/index.php/adrs

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Anto Đapić screenshot     antodjapic.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Antun Kljenak screenshot     antunkljenak.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Bale screenshot     www.opcina.bale-valle.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Baška Voda screenshot     https://baskavoda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Beli Manastir screenshot     www.beli-manastir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Bjelovarsko-bilogorska županija screenshot     bbz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Boris Miletić screenshot     borismiletic.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Bosiljevo screenshot     bosiljevo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Brod Moravice screenshot     www.brodmoravice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Brodsko-posavska županija screenshot     www.bpz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Budimo sigurni screenshot     www.budimo-sigurni.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za civilne inicijative screenshot     www.cci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Cestica screenshot     https://www.cestica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Cres screenshot     www.cres.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Dario Janković screenshot     www.dariojankovic.com

Ne postoji na webu od 2010.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurđ screenshot     www.dvd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Donji Lapac screenshot     www.donjilapac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Dražen Barišić screenshot     www.drazenbarisic.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave screenshot     www.dkom.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Državna uprava za zaštitu i spašavanje screenshot     duzs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Državni inspektorat Republike Hrvatske screenshot     www.inspektorat.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Državni ured za trgovinsku politiku screenshot     www.dutp.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Državni zavod za mjeriteljstvo screenshot     www.dzm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Dubravka Šuica screenshot     www.dubravka-suica.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dubrovačko-neretvanska županija screenshot     www.edubrovnik.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Dubrovnik.hr screenshot     www.dubrovnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 61

Dugi Rat screenshot     www.dugirat.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Dumovec screenshot     www.azilzagreb.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

E-Hrvatska screenshot     www.e-hrvatska.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Europski socijalni fond screenshot     www.esf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ex-agencija screenshot     www.ex-agencija.hr/hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Fažana screenshot     fazana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Glasnik Zagrebačke županije screenshot     www.zagrebacka-zupanija.hr/glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gordan Matković screenshot     www.novaosjeckaprica.com/a

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gorica.hr screenshot     www.gorica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Gornja Stubica screenshot     www.gornjastubica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Bakar screenshot     www.bakar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Belišće screenshot     www.belisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Benkovac screenshot     www.benkovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Benkovac online screenshot     www.benkovac.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Biograd na Moru screenshot     www.biogradnamoru.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Bjelovar screenshot     www.bjelovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Buje screenshot     www.buje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Buzet screenshot     www.buzet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Crikvenica online screenshot     www.crikvenica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Čabar on-line screenshot     www.cabar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Čakovec screenshot     www.cakovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Čazma screenshot     www.cazma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 28

Grad Daruvar screenshot     daruvar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Delnice screenshot     www.delnice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Donja Stubica screenshot     www.donjastubica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Donji Miholjac screenshot     www.donjimiholjac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Drniš screenshot     www.drnis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Grad Duga Resa screenshot     dugaresa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Dugo Selo screenshot     dugoselo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Garešnica screenshot     garesnica.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Glina screenshot     www.grad-glina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Gospić screenshot     gospic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Grubišno Polje screenshot     www.grubisnopolje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Hrvatska Kostajnica screenshot     www.hrvatska-kostajnica.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Ilok screenshot     www.ilok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grad Ivanec screenshot     www.ivanec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Ivanić-Grad screenshot     www.ivanic-grad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Grad Jastrebarsko screenshot     www.jastrebarsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Grad Karlovac screenshot     www.karlovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Kastav on-line screenshot     www.kastav.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Kaštela screenshot     www.kastela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Klanjec screenshot     www.klanjec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Knin screenshot     www.knin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 38

Grad Koprivnica screenshot     koprivnica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Korčula screenshot     www.korcula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Kraljevica screenshot     www.kraljevica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Krapina screenshot     www.krapina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Križevci screenshot     https://krizevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Krk screenshot     www.grad-krk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Kutjevo screenshot     www.kutjevo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Labin screenshot     www.labin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Grad Lepoglava screenshot     www.lepoglava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Grad Lipik screenshot     www.lipik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Ludbreg screenshot     ludbreg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Makarska screenshot     https://makarska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Metković screenshot     www.metkovic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Mursko Središće screenshot     wp.mursko-sredisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Našice screenshot     www.nasice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Nin screenshot     www.grad-nin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Grad Novi Marof screenshot     https://www.novi-marof.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Novi Vinodolski screenshot     www.novi-vinodolski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Novigrad screenshot     www.novigrad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Novska screenshot     novska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Obrovac screenshot     www.obrovac.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Omiš screenshot     www.omis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grad Opuzen screenshot     www.opuzen.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Orahovica screenshot     www.orahovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Oroslavje screenshot     oroslavje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Otok screenshot     www.otok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Ozalj screenshot     ozalj.hr/ozalj

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Grad Pag screenshot     www.pag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Pakrac screenshot     pakrac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Pazin screenshot     www.pazin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Petrinja screenshot     www.petrinja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Grad Pleternica screenshot     www.pleternica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Ploče screenshot     www.ploce.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Grad Popovača screenshot     www.popovaca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Poreč screenshot     www.porec.hr/prva.aspx?stranica=1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Požega screenshot     www.pozega.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Prelog screenshot     www.prelog.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Rab screenshot     www.rab.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Rijeka online screenshot     www.rijeka.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 64

Grad Rovinj screenshot     www.rovinj-rovigno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Grad Samobor screenshot     https://www.samobor.hr/grad

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Sisak screenshot     sisak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22

Grad Skradin screenshot     www.grad-skradin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Slatina screenshot     www.slatina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Grad Split screenshot     www.split.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Supetar screenshot     gradsupetar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Sveta Nedelja screenshot     https://www.grad-svetanedelja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Sveti Ivan Zelina screenshot     zelina.hr/portal

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Šibenik screenshot     sibenik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Trogir screenshot     www.trogir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Grad Umag screenshot     www.umag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Grad Varaždin screenshot     varazdin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Grad Vis screenshot     www.gradvis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Grad Vodice screenshot     www.grad-vodice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Grad Vodnjan screenshot     www.vodnjan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Grad Vrbovsko screenshot     www.vrbovsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Grad Vrgorac      www.vrgorac.hr

Arhivirani primjerci dostupni u središnjoj informacijskoj službi u prizemlju NSK.

Grad Vukovar screenshot     https://www.vukovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Zabok screenshot     www.zabok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Grad Zadar screenshot     www.grad-zadar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Grad Zaprešić screenshot     www.zapresic.hr/naslovnica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Grad Zlatar screenshot     https://zlatar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Grad Đakovo screenshot     https://djakovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Grad Đurđevac screenshot     djurdjevac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 25

Gradonačelnik.hr screenshot     www.gradonacelnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Gundinci.hr screenshot     www.gundinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga screenshot     www.hanfa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata screenshot     www.handa.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska akreditacijska agencija screenshot     www.akreditacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Hrvatska sanitarna udruga screenshot     www.hsudruga.hr/index.php

URL niije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska vatrogasna zajednica screenshot     www.hvz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska zajednica županija screenshot     www.hrvzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu screenshot     www.hils.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski registar brodova screenshot     www.crs.hr/hr-hr/naslovna.aspx#

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Hum na Sutli screenshot     www.humnasutli.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Hvar.hr screenshot     www.hvar.hr/portal

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Ičići screenshot     www.icici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Imotski.hr screenshot     imotski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Informativni portal Općine Borovo screenshot     opcina-borovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Ingrid Antičević Marinović screenshot     www.ingridzazadar.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Inicijativa nade screenshot     www.inicijativanade.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za javne financije screenshot     www.ijf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Istarska županija screenshot     www.istra-istria.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Ivan Kuret uvijek s vama screenshot     www.ivan-kuret.com/naslovna/tabid/150/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ivan Nino Jakovčić screenshot     nino4zupan.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Jakovlje screenshot     www.jakovlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Jasen Mesić screenshot     www.jasenmesic.com/Naslovnica.aspx

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Javna nabava screenshot     temporis.hr/download/sk/Vodic_ponuditelji_web_1...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Josip Borić screenshot     www.josip-boric.com/Home

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Josip Kregar screenshot     kregar.org

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Josip Vrbošić screenshot     josipvrbosic.com/index.php?option=com_frontpage...

Ne postoji na webu od 2010.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kalnik screenshot     https://kalnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Karlovačka županija screenshot     www.kazup.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Karojba screenshot     www.karojba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Kaštelir-Labinci screenshot     www.kastelir-labinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Komiža.hr screenshot     www.komiza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Komunalni vjesnik screenshot     www.pou.hr/komvj

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Koprivničko-križevačka županija screenshot     https://kckzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Kotoriba screenshot     www.kotoriba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Krapinsko-zagorska županija screenshot     www.kzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Kula Norinska screenshot     kulanorinska.hr/web

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Kumrovec.hr screenshot     www.kumrovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Kutina.hr screenshot     www.kutina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ličko-senjska županija screenshot     www.licko-senjska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Lipovljani.hr screenshot     lipovljani.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Lokalna Hrvatska screenshot     lokalnahrvatska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ludbreg screenshot     www.ludbreg.biz

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mali Lošinj screenshot     www.mali-losinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Marina Lovrić screenshot     www.marinalovric.com

Ne postoji na webu od 2010.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Matulji screenshot     matulji.hr/pocetna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Međimurska županija screenshot     medjimurska-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Mihael Zmajlović screenshot     www.zaboljujasku.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Milan Bandić screenshot     milanbandic.com/public

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Ministarstvo europskih integracija screenshot     www.mei.hr

MEI i MVP spojeni su u Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ministarstvo financija screenshot     www.mfin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta screenshot     https://www.mingo.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva screenshot     www.mingorp.hr

Dijeli se na Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja screenshot     https://mdomsp.gov.hr

Nastalo dijeljenjem Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ministarstvo hrvatskih branitelja screenshot     https://branitelji.gov.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Ministarstvo kulture screenshot     www.min-kulture.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka screenshot     www.mmtpr.hr

Dijeli se na Ministarstvo turizma i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti screenshot     www.mobms.hr

Dijeli se na Ministarstvo branitelja i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske screenshot     www.morh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Ministarstvo poljoprivrede screenshot     https://poljoprivreda.gov.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture screenshot     www.mppi.hr/default.aspx

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske screenshot     https://pravosudje.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava screenshot     https://mrms.gov.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije screenshot     https://razvoj.gov.hr

Nastalo dijeljenjem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva screenshot     www.mrrsvg.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.Ministarstvo prestalo je s radom u prosincu 2012., a njegove poslove preuzimaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo poljoprivrede.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske screenshot     www.mint.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ministarstvo unutarnjih poslova screenshot     https://mup.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Ministarstvo uprave screenshot     https://uprava.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova screenshot     www.mvep.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 265

Ministarstvo vanjskih poslova screenshot     www.mvp.hr

MVP i MEI spojeni u Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku screenshot     https://mdomsp.gov.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike screenshot     www.mzoip.hr

Nastalo dijeljenjem Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva screenshot     www.mzopu.hr

Dijeli se na Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Ministarstvo zdravstva screenshot     https://zdravstvo.gov.hr

Ministarstvo nastalo dijeljenjem Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske screenshot     www.mzss.hr

Dijeli se na Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Ministarstvo znanosti i obrazovanja screenshot     https://mzo.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Molve screenshot     www.molve.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Motovun screenshot     www.tz-motovun.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja screenshot     www.ncvvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Naše selo Kapelica screenshot     www.kapelica.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

National report (... data) to the EMCDDA screenshot     nijd.uredzadroge.hr/publikacije

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

National security and the future screenshot     www.nsf-journal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Nezavisna lista Miroslava Rožića screenshot     www.miroslav-rozic.com/index.html

Ne postoji na mreži od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Nikola Dobroslavić screenshot     www.nikoladobroslavic.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Nova Gradiška screenshot     www.novagradiska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Novalja screenshot     www.novalja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Ogulin screenshot     www.ogulin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Andrijaševci screenshot     andrijasevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Antunovac screenshot     www.opcina-antunovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Babina Greda screenshot     babinagreda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Barilović screenshot     opcina-barilovic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Baška screenshot     www.baska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Bebrina screenshot     www.bebrina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Bedekovčina screenshot     www.bedekovcina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Bedenica screenshot     https://www.bedenica.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Bednja screenshot     www.bednja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Općina Belica screenshot     www.belica.hr/wp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Berek screenshot     www.berek.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Beretinec screenshot     beretinec.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Bibinje screenshot     bibinje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Bilice screenshot     https://opcina-bilice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Bilje screenshot     www.bilje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Biskupija screenshot     www.biskupija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Bistra screenshot     bistra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Općina Bizovac screenshot     www.opcina-bizovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Blato screenshot     www.blato.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Bogdanovci screenshot     www.opcina-bogdanovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Bošnjaci screenshot     www.bosnjaci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Brckovljani screenshot     www.brckovljani.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Brdovec screenshot     www.brdovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Brela screenshot     www.opcina-brela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Brestovac screenshot     https://brestovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Breznica screenshot     www.breznica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Breznički Hum screenshot     breznicki-hum.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Brinje screenshot     www.brinje.hr/home.asp?action=home&id=0&glavni=0

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Brodski Stupnik screenshot     www.brodski-stupnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Brtonigla screenshot     www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Budinščina online screenshot     www.budinscina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Bukovlje screenshot     www.bukovlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Cerna screenshot     cerna.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Cernik screenshot     www.cernik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Cerovlje screenshot     www.cerovlje.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Cista Provo screenshot     www.opcina-cista-provo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Civljane screenshot     www.civljane.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Crnac screenshot     www.opcina-crnac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Čačinci screenshot     cacinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Čaglin screenshot     opcina-caglin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Čavle screenshot     www.cavle.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Čađavica screenshot     www.opcina-cadjavica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Čeminac screenshot     www.ceminac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Čepin screenshot     www.cepin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Darda screenshot     www.darda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Davor screenshot     www.davor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Dekanovec screenshot     www.dekanovec.hr/web

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Desinić screenshot     www.desinic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Dežanovac screenshot     www.dezanovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Dicmo screenshot     www.dicmo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Dobrinj screenshot     www.dobrinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Domašinec screenshot     opcina-domasinec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Donja Dubrava screenshot     www.donjadubrava.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Donja Motičina screenshot     donja-moticina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Donja Voća screenshot     voca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Donji Andrijevci screenshot     donjiandrijevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Donji Kraljevec screenshot     donjikraljevec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Donji Kukuruzari screenshot     www.donji-kukuruzari.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Donji Vidovec screenshot     www.donjividovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Dragalić screenshot     www.dragalic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Draž screenshot     draz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Drenje screenshot     https://drenje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Drenovci screenshot     opcina-drenovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Drnje screenshot     https://drnje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Dubrava screenshot     www.opcina-dubrava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Dubravica screenshot     www.dubravica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Dubrovačko Primorje screenshot     www.dubrovackoprimorje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Dugi Rat screenshot     www.dugirat.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Dugopolje screenshot     https://dugopolje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Dvor screenshot     www.dvor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Erdut screenshot     opcina-erdut.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Ernestinovo screenshot     https://www.ernestinovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Ervenik screenshot     www.ervenik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Farkaševac screenshot     www.opcina-farkasevac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Ferdinandovac screenshot     www.ferdinandovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Feričanci screenshot     opcina-fericanci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Funtana-Fontane screenshot     funtana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Fužine screenshot     www.fuzine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Galovac screenshot     www.galovac.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Garčin screenshot     www.opcina-garcin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Generalski Stol screenshot     generalski-stol.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Gola screenshot     gola.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Goričan screenshot     www.gorican.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Gorjani screenshot     www.gorjani.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Gornja Vrba screenshot     www.gornja-vrba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Gornji Bogićevci screenshot     www.opcinagornjibogicevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Gornji Mihaljevec screenshot     www.gornjimihaljevec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Gračac screenshot     www.gracac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Gračišće screenshot     www.gracisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Gradac screenshot     opcinagradac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Gradec screenshot     www.gradec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Gradište screenshot     www.gradiste.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Grožnjan screenshot     www.groznjan-grisignana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Gunja screenshot     www.gunja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Gvozd screenshot     www.gvozd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Hercegovac screenshot     www.opcinahercegovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Hlebine screenshot     www.hlebine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Hrašćina screenshot     www.opcina-hrascina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Hrvace screenshot     www.opcina-hrvace.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Ivanska screenshot     https://ivanska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Jakšić screenshot     www.jaksic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Jalžabet screenshot     www.jalzabet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Janjina screenshot     www.janjina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Jasenice screenshot     www.jasenice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Jasenovac screenshot     www.opcina-jasenovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Jelenje screenshot     www.jelenje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Jelsa screenshot     jelsa.hr/web

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Jesenje screenshot     www.jesenje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Josipdol screenshot     josipdol.hr/site

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Kali screenshot     www.opcina-kali.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Kalinovac screenshot     www.kalinovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Kamanje screenshot     www.kamanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Kanfanar screenshot     www.kanfanar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Kapela screenshot     www.opcina-kapela.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Kaptol screenshot     www.opcina-kaptol.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Karlobag screenshot     www.karlobag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Kijevo screenshot     www.kijevo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Kistanje screenshot     www.kistanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Klakar screenshot     opcinaklakar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Klana screenshot     www.klana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Klenovnik screenshot     klenovnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Klinča Sela screenshot     klinca-sela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Kloštar Ivanić screenshot     www.klostar-ivanic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Kloštar Podravski screenshot     www.klostarpodravski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Kneževi Vinogradi screenshot     knezevi-vinogradi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Kolan screenshot     www.kolan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Konavle screenshot     www.opcinakonavle.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Končanica screenshot     www.koncanica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Konjščina screenshot     konjscina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Koprivnički Bregi screenshot     www.koprivnicki-bregi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Koprivnički Ivanec screenshot     koprivnicki-ivanec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Kostrena online screenshot     kostrena.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Koška screenshot     www.koska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Kraljevec na Sutli screenshot     www.kraljevecnasutli.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Krašić screenshot     www.krasic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Kravarsko screenshot     www.kravarsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Križ screenshot     www.opcina-kriz.hr/kriz

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Krnjak screenshot     krnjak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Kršan screenshot     www.krsan.hr/web/default.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Kukljica screenshot     www.opcina-kukljica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Lanišće screenshot     opcinalanisce.com/index.php?id=130

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Lasinja screenshot     www.lasinja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Lećevica screenshot     www.lecevica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Legrad screenshot     opcinalegrad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Lekenik screenshot     lekenik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Levanjska Varoš screenshot     www.opcina-levanjska-varos.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Lišane Ostrovičke screenshot     www.lisane-ostrovicke.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Ližnjan screenshot     www.liznjan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Ljubešćica screenshot     ljubescica.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Lobor screenshot     lobor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Lokve screenshot     lokve.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Lokvičići screenshot     www.lokvicici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Lopar screenshot     www.opcina-lopar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Lovas screenshot     www.lovas.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Lovinac screenshot     www.lovinac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Lovran screenshot     www.opcinalovran.hr/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Luka screenshot     opcina-luka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Lukač screenshot     www.opcina-lukac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Lupoglav screenshot     www.lupoglav.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Mače screenshot     opcina-mace.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Magadenovac screenshot     www.magadenovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Majur screenshot     opcina-majur.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Mala Subotica screenshot     www.opcina-mala-subotica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Marčana screenshot     www.marcana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Marija Bistrica.hr screenshot     www.marija-bistrica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Marijanci screenshot     www.marijanci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Markušica screenshot     markusica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Martijanec screenshot     https://opcina-martijanec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Martinska Ves screenshot     www.martinskaves.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Maruševec screenshot     www.marusevec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Medulin screenshot     medulin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Mihovljan screenshot     www.mihovljan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Mikleuš screenshot     mikleus.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Mljet screenshot     www.opcinamljet.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Motovun screenshot     www.motovun.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Mrkopalj screenshot     www.mrkopalj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Muć screenshot     www.muc.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Murter-Kornati screenshot     www.murter.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Nedelišće screenshot     www.nedelisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Negoslavci screenshot     opcina-negoslavci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Nerežišća screenshot     www.nerezisca.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Netretić screenshot     www.netretic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Nijemci on-line screenshot     www.opcina-nijemci.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Nova Bukovica screenshot     www.novabukovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Nova Rača screenshot     nova-raca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Novi Golubovec screenshot     www.novi-golubovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Novigrad screenshot     www.opcina-novigrad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Novigrad Podravski screenshot     www.novigrad-podravski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Nuštar screenshot     www.nustar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Okrug screenshot     www.okrug.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Okučani screenshot     www.okucani.hr/1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Omišalj screenshot     https://omisalj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Oprisavci screenshot     www.opcina-oprisavci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Oprtalj screenshot     www.oprtalj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Orebić screenshot     www.orebic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Orehovica screenshot     www.orehovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Oriovac screenshot     www.oriovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Orle screenshot     www.opcina-orle.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Otok screenshot     www.opcina-otok.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Pakoštane screenshot     www.opcina-pakostane.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Pašman screenshot     opcinapasman.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Petrijanec screenshot     petrijanec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Petrijevci screenshot     www.petrijevci.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Petrovsko screenshot     www.petrovsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Pićan screenshot     www.pican.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Pirovac screenshot     www.pirovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Pisarovina screenshot     pisarovina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Plaški screenshot     www.plaski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Plitvička Jezera screenshot     plitvicka-jezera.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Podbablje screenshot     www.podbablje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Podcrkavlje screenshot     www.podcrkavlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Podgorač screenshot     www.podgorac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Podravska Moslavina screenshot     www.podravskamoslavina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Podturen screenshot     opcina-podturen.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Pojezerje screenshot     www.pojezerje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Pokupsko screenshot     pokupsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Polača screenshot     www.opcina-polaca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Poličnik screenshot     www.opcina-policnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Posedarje screenshot     www.opcina-posedarje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Postira screenshot     www.opcina-postira.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Povljana screenshot     www.povljana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Preko screenshot     https://www.opcina-preko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Preseka screenshot     www.opcina-preseka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Prgomet screenshot     opcina-prgomet.hr/wp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Pribislavec screenshot     www.pribislavec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Primorski Dolac screenshot     www.primorskidolac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Primošten screenshot     primosten.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Privlaka screenshot     opcina-privlaka.hr/?offset=1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Proložac screenshot     prolozac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Promina screenshot     www.promina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Punat screenshot     www.punat.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Pušća screenshot     www.pusca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Radoboj screenshot     www.radoboj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Rakovica screenshot     www.rakovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Rasinja screenshot     www.rasinja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Raša screenshot     www.rasa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Ravna Gora screenshot     www.ravnagora.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Ražanac screenshot     www.opcina-razanac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Ribnik screenshot     ribnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Rogoznica screenshot     https://rogoznica.hr/nova

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Rovišće screenshot     opcina-rovisce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Rugvica screenshot     www.rugvica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Runovići screenshot     www.runovici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Ružić screenshot     www.opcina-ruzic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Saborsko screenshot     saborsko.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Sali screenshot     www.opcina-sali.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Satnica Đakovačka screenshot     www.satnica-djakovacka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Seget screenshot     www.opcinaseget.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Selca screenshot     www.selca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Selnica screenshot     www.selnica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Semeljci screenshot     www.semeljci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Sibinj screenshot     https://sibinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Sikirevci screenshot     www.opcina-sikirevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Sirač screenshot     www.sirac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Slavonski Šamac screenshot     slavonski-samac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Slivno screenshot     opcina-slivno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Smokvica screenshot     www.smokvica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Sokolovac screenshot     www.sokolovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Sračinec online screenshot     www.sracinec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Stankovci screenshot     www.stankovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Stara Gradiška screenshot     www.staragradiska.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Stari Mikanovci screenshot     mikanovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Starigrad screenshot     www.opcina-starigrad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Staro Petrovo Selo screenshot     www.staropetrovoselo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Ston screenshot     www.opcinaston.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Strizivojna screenshot     www.strizivojna.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Stubičke Toplice screenshot     www.stubicketoplice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Stupnik screenshot     www.stupnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Sućuraj screenshot     sucuraj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Suhopolje screenshot     www.suhopolje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Sukošan screenshot     opcina-sukosan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Sunja screenshot     www.sunja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Sv. Lovreč screenshot     www.sveti-lovrec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Sv. Petar u Šumi screenshot     www.svpetarusumi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Sveta Marija screenshot     www.svetamarija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Sveta Nedelja screenshot     www.sv-nedelja.hr/hrv/default.asp?m=15

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Sveti Filip i Jakov screenshot     www.opcina-svfilipjakov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Sveti Ilija screenshot     opcina-sveti-ilija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Sveti Ivan Žabno screenshot     osiz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Sveti Juraj na Brijegu screenshot     www.svetijurajnabregu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Sveti Križ Začretje screenshot     www.sveti-kriz-zacretje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Svetvinčenat screenshot     svetvincenat.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Šandrovac screenshot     www.sandrovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Šenkovec screenshot     www.senkovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Šestanovac screenshot     www.opcina-sestanovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Šodolovci screenshot     www.sodolovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Špišić Bukovica screenshot     www.spisicbukovica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Štefanje screenshot     www.stefanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Štitar screenshot     www.opcina-stitar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Štrigova screenshot     opcinastrigova.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Tar-Vabriga screenshot     tar-vabriga.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Tinjan screenshot     tinjan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Tisno screenshot     www.tisno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Tkon screenshot     www.tkon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Tompojevci screenshot     www.opcina-tompojevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Tordinci screenshot     www.tordinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Tounj screenshot     www.tounj.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Tovarnik screenshot     https://www.opcina-tovarnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Tribunj screenshot     www.tribunj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Trnava screenshot     www.opcina-trnava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Trpanj screenshot     www.trpanj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Trpinja screenshot     www.opcinatrpinja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Tučepi screenshot     www.tucepi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Tuhelj screenshot     tuhelj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Udbina screenshot     www.udbina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Unešić screenshot     www.unesic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Općina Velika screenshot     www.opcina-velika.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Velika Kopanica screenshot     www.velikakopanica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Velika Ludina screenshot     www.opcina-vludina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Općina Velika Pisanica screenshot     velika-pisanica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Velika Trnovitica screenshot     www.velika-trnovitica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Veliki Bukovec screenshot     www.velikibukovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Veliki Grđevac screenshot     www.veliki-grdjevac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Vidovec screenshot     www.vidovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Viljevo screenshot     www.viljevo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Vinica screenshot     www.vinica.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 32

Općina Vir screenshot     www.vir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Viškovci screenshot     www.viskovci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Višnjan screenshot     www.visnjan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općina Vižinada - Visinada screenshot     www.vizinada.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Vladislavci screenshot     opcina-vladislavci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Voćin screenshot     www.vocin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Vojnić screenshot     www.vojnic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Općina Vratišinec screenshot     www.vratisinec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Vrbje screenshot     www.vrbje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Vrbnik screenshot     www.opcina-vrbnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Vrhovine screenshot     www.vrhovine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Vrsi screenshot     vrsi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Vuka screenshot     www.opcina-vuka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Zadvarje screenshot     www.zadvarje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Zagorska Sela screenshot     www.zagorska-sela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Zagvozd screenshot     www.zagvozd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Zažablje screenshot     opcina-zazablje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Općina Zdenci screenshot     www.opcina-zdenci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Općina Zemunik Donji screenshot     www.zemunik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Zlatar Bistrica screenshot     www.zlatar-bistrica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Zrinski Topolovac screenshot     zrtopolovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Općina Žakanje screenshot     www.opcina-zakanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Općina Žminj screenshot     www.zminj.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općina Žumberak screenshot     www.zumberak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Općina Župa dubrovačka screenshot     zupa-dubrovacka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Općina Đelekovec screenshot     www.delekovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Općina Đulovac screenshot     djulovac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Općinabol.hr screenshot     www.opcinabol.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Općine Viškovo screenshot     https://www.opcina-viskovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Osijek screenshot     www.osijek.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Osječko-baranjska županija screenshot     www.obz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Otočac.hr screenshot     otocac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Otvorena vrata screenshot     www.otvorena-vrata.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Perušić.hr screenshot     perusic.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Pitomača.hr screenshot     pitomaca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Podravske Sesvete screenshot     www.podravske-sesvete.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Policija i sigurnost screenshot     hrcak.srce.hr/polsig

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Portal grada Trilja screenshot     trilj.hr/?paged=44

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Portal javne nabave screenshot     www.javnanabava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Portal vatrogasaca Hrvatske screenshot     vatrogasni-portal.com/news.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Požeško-slavonska županija screenshot     https://www.pszupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom screenshot     www.posi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pregrada on-line screenshot     www.pregrada.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Primorsko-goranska županija screenshot     www.pgz.hr/Home.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Pučki pravobranitelj screenshot     ombudsman.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pula screenshot     www.pula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Rakovec screenshot     www.rakovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ranko Ostojić za gradonačelnika screenshot     www.rankoostojic.com

Ne postoji na mreži od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture screenshot     https://rijeka2020.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Sisačko-moslavačka županija screenshot     www.smz.hr/site

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Slavonski Brod screenshot     www.slavonski-brod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Službena stranica Općine Barban screenshot     barban.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Službene novine screenshot     www.sn.pgz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Službene novine screenshot     www.fuzine.hr/index.php/sluzbene-novine/popis

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Službene novine Općine Lokve screenshot     lokve.hr/opcina/sluzbene-novine

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Službene novine Općine Nova Kapela screenshot     novakapela.hr/news?c=13

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Službene stranice grada Sinja screenshot     www.sinj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Službene stranice općine Lovreć screenshot     lovrec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Službene stranice Općine Novo Virje screenshot     www.novo-virje.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Službene stranice Općine Sutivan screenshot     https://www.sutivan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Službeni glasnik Grada Drniša screenshot     www.drnis.hr/sluzbeni-glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Službeni glasnik Grada Lipika screenshot     www.lipik.hr/?vrsta=3&id=51

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Službeni glasnik grada Zagreba screenshot     www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Službeni glasnik Općine Borovo screenshot     opcina-borovo.hr/sluzbeni-glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Službeni glasnik Općine Sutivan screenshot     www.sutivan.hr/sluzbeni-glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Službeni glasnik Zadarske županije screenshot     glasnik.zadarska-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 79

Službeni vjesnik screenshot     www.glasila.hr/sv

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Službeni vjesnik Grada Varaždina screenshot     www.glasila.hr/svgv

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Službeni vjesnik Općine Beretinec screenshot     beretinec.hr/hr/?page_id=2820

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Službeni vjesnik Varaždinske županije screenshot     www.glasila.hr/svvz

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Snaga grada screenshot     www.snagagrada.com

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Solin.hr screenshot     www.solin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Splitsko dalmatinska županija screenshot     https://www.dalmacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Srb screenshot     srb.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Središnji državni ured za šport screenshot     https://sdus.gov.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Stari Grad screenshot     www.stari-grad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Strahoninec screenshot     strahoninec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Sveti Martin na Muri screenshot     svetimartin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Svijet sigurnosti screenshot     https://www.svijetsigurnosti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Šibensko-kninska županija screenshot     sibensko-kninska-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Šolta screenshot     www.solta.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Tatjana Holjevac screenshot     www.tatjanaholjevac.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti screenshot     www.uhms.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga općina u Republici Hrvatskoj screenshot     udruga-opcina.hr/hrv/novosti

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga policije Sveti Mihovil screenshot     www.upsm.hr/statut.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske screenshot     www.upvh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata screenshot     www.uspd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji screenshot     udubbz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji screenshot     www.udukz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji screenshot     www.udu-mz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji screenshot     www.udu-obz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji screenshot     www.udu-pgz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji screenshot     www.uduvz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji screenshot     https://www.udu-zz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji screenshot     www.uduzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost screenshot     www.uvns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Ured za središnju javnu nabavu screenshot     www.sredisnjanabava.hr/home

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Valpovo.hr screenshot     www.valpovo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Varaždinska županija screenshot     www.varazdinska-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Varaždinske toplice screenshot     www.varazdinske-toplice.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije screenshot     www.vzzob.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije screenshot     www.vzvz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije screenshot     www.vzzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Velaluka.hr screenshot     www.velaluka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Vesna Buterin screenshot     www.vesna-buterin.com/Home

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vidović screenshot     www.davorkovidovic.info/Sisak-ponosni-pocetna.aspx

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vinkovci screenshot     grad-vinkovci.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Vinodolska općina screenshot     https://www.vinodol.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Virje.hr screenshot     www.virje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Virovitica.hr screenshot     www.virovitica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Virovitičko-podravska županija screenshot     www.vpz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Višnjica - Zagorje screenshot     visnjica-zagorje.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vjetrenjača screenshot     https://vjetrenjaca.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vojko Obersnel screenshot     www.vojko-obersnel.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Vođinci screenshot     www.vodjinci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Vrbanja screenshot     www.opcina-vrbanja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Vrbovec.hr screenshot     www.vrbovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Vrlika screenshot     www.vrlika.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Vrpolje.hr screenshot     www.vrpolje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Vrsar screenshot     www.vrsar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Vukovarsko-srijemska županija screenshot     www.vusz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

WWW.opatija.hr screenshot     www.opatija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

WWW.senj.hr screenshot     www.senj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

WWW.slunj.hr screenshot     www.slunj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Zadarska županija screenshot     https://www.zadarska-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Zagreb.hr screenshot     www.zagreb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Zagrebačka županija screenshot     www.zagrebacka-zupanija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Zaštita screenshot     zastita.info/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Zaštita.com.hr screenshot     www.zastita.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Zbornik radova screenshot     hugo.com.hr/wp-content/uploads/2015/03/Zbornik_...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Želim znati screenshot     www.udruga-pragma.hr/wp-content/uploads/2011/03...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Željko Kerum screenshot     zeljko.kerum.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Županijska kronika screenshot     www.obz.hr/hr/index.php?tekst=85

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Županijski glasnik screenshot     www.bbz.hr/index.php?sublink=175

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Županja screenshot     zupanja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22