loading
Publikacije u kategoriji Obrazovanje (463)

15 godina Veleučilišta u Požegi screenshot     monografija.vup.hr/mobile/index.html#p=7

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

@fer.hr screenshot     www.kset.org/casopis

Časopis više ne izlazi.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta Iadertina screenshot     www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2315

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za mobilnost i programe EU screenshot     www.mobilnost.hr/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Agencija za odgoj i obrazovanje screenshot     www.azoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih screenshot     www.asoo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.agr.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Akademska solidarnost screenshot     https://sites.google.com/site/akadsolid

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Andragoški glasnik screenshot     hrcak.srce.hr/andragoskiglasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Apolitični.hr screenshot     apoliticni.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 55

Arhitektonski fakultet screenshot     www.arhitekt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Autizam.hr screenshot     www.autizam.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Beyond frontieres screenshot     www.iuc.hr/IucAdmin/Server/downloads/beyond.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Biblijski institut screenshot     www.bizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Blogomdan screenshot     https://blogomdan.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Cassius screenshot     www.hrstud.unizg.hr/studentski_casopisi/cassius

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za ženske studije screenshot     zenstud.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Cjelovita kurikularna reforma screenshot     www.kurikulum.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cjeloživotno učenje knjižničara screenshot     www.nsk.hr/cuk/cuk.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Connect novosti screenshot     connect.znanost.org/novosti

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Čemu screenshot     www.ffzg.unizg.hr/cemu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Čitaj mi! screenshot     www.citajmi.info/naslovna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Defektologija screenshot     https://hrcak.srce.hr/def

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Deklaracija o znanju screenshot     www.hazu.hr/Deklaracija.pdf

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dijete, vrtić, obitelj screenshot     https://hrcak.srce.hr/dvo

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Diskrepancija screenshot     hrcak.srce.hr/diskrepancija

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Dolina screenshot     dolina.htnet.hr/clanak.asp?id=253

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Državna škola za javnu upravu screenshot     https://dsju.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Duhovnost osječkih studenata screenshot     duhos.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

E-učenje screenshot     eqibelt.srce.hr/newsletter

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

ECTS information package screenshot     www.hrstud.unizg.hr/issn/ipu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

ECTS information package screenshot     https://www.hrstud.unizg.hr/issn/ipg

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Educatio biologiae screenshot     www.hbd-sbc.hr/educatio-biologiae

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Educational journal of living theories screenshot     ejolts.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Edukacija.hr screenshot     www.edukacija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 27

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet screenshot     www.erf.unizg.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Edupoint časopis screenshot     edupoint.carnet.hr/casopis

Ne osuvremenjuje se od 2008 godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Eduvizija screenshot     www.eduvizija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ekonomski fakultet screenshot     www.efzg.unizg.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ekonomski fakultet screenshot     www.efst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ekonomski fakultet u Osijeku screenshot     www.efos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ekonomski fakultet u Rijeci screenshot     www.efri.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Ekonomski portal screenshot     ekonomskiportal.com

Ne osuvremenjuje se više.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Ekscentar screenshot     hrcak.srce.hr/ekscentar

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ekvilibrij screenshot     www.pedagogija.hr/ekvilibrij/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Elektrotehnički fakultet Osijek screenshot     https://www.ferit.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

ERFCON 2017 screenshot     www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Esava screenshot     esava.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Evanđeoski teološki fakultet screenshot     www.evtos.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek screenshot     www.pfos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Fakultet elektrotehnike i računarstva screenshot     www.fer.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Fakultet informatike u Puli screenshot     https://fipu.unipu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije screenshot     www.fkit.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Fakultet organizacije i informatike Varaždin screenshot     www.foi.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Fakultet političkih znanosti screenshot     www.fpzg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Fakultet strojarstva i brodogradnje screenshot     www.fsb.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu screenshot     www.fthm.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti screenshot     https://fooz.unipu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu screenshot     www.ftvt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Familylab.hr screenshot     www.familylab.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Farmaceutsko-biokemijski fakultet screenshot     www.pharma.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Filozofski fakultet screenshot     www.ffos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Filozofski fakultet Družbe Isusove screenshot     www.ffdi.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Filozofski fakultet u Puli screenshot     https://ffpu.unipu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Filozofski fakultet u Rijeci screenshot     www.ffri.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Filozofski fakultet u Splitu screenshot     www.ffst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Forum za slobodu odgoja screenshot     www.fso.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

FOSS medri screenshot     www.foss.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Geodetski fakultet screenshot     www.geof.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Geotehnički fakultet screenshot     www.gfv.unizg.hr/hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Glasilo studentske udruge Estudent screenshot     www.e-student.hr/documents.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glasnik FER-a      https://www.fer.unizg.hr/novosti/glasnik_fer-a

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Global screenshot     www.globalnovine.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Grafički fakultet screenshot     www.grf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Građevinski fakultet screenshot     www.grad.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Građevinski fakultet screenshot     www.gradri.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Građevinski fakultet Osijek screenshot     www.gfos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Građevinsko-arhitektonski fakultet screenshot     gradst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Hrvatska studentska asocijacija screenshot     hsa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga nastavnika povijesti screenshot     hunp.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga socijalnih pedagoga screenshot     husp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska zajednica osnovnih škola screenshot     www.hzos.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta screenshot     www.hzpou.hr/?

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska zaklada za znanost screenshot     www.hrzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatske eko-škole screenshot     www.eko.lijepa-nasa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski screenshot     https://hrcak.srce.hr/hrvatski

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski centar za dramski odgoj screenshot     www.hcdo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje screenshot     https://hrcak.srce.hr/cje

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.hrstud.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski školski muzej screenshot     www.hsmuzej.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatsko katoličko sveučilište screenshot     www.unicath.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Hrvatsko logopedsko društvo screenshot     www.hld.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatsko pedagogijsko društvo screenshot     www.pedagogija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja screenshot     huoi.hr/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Idem screenshot     https://www.idem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Informacijski paket ECTS-a screenshot     https://www.hrstud.unizg.hr/issn/ipp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Informacijski paket ECTS-a screenshot     https://www.hrstud.unizg.hr/issn/ipd

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za razvoj obrazovanja screenshot     www.iro.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Inter-University Centre Dubrovnik screenshot     www.iuc.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ivan Merz i mladi screenshot     www.merz-mladi.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ja, mama i tata screenshot     tic-za-djecu.hr/wp-content/uploads/2017/11/ja-m...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kalendar seminara      www.dashofer.hr/?section=3&layer=1&content=6

Pristup sadržaju dostupan uz registraciju.

Kali Sara screenshot     www.kalisara.hr/kalisara

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Katalog opreme screenshot     www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2010/09/SMP...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Katolički bogoslovni fakultet screenshot     www.kbf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Katolički bogoslovni fakultet Split screenshot     www.kbf.unist.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu screenshot     www.djkbf.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Kemijsko-tehnološki fakultet screenshot     https://www.ktf.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Kineziološki fakultet screenshot     www.kif.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Kineziološki fakultet Split screenshot     web.kifst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Klinfo.hr screenshot     www.klinfo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Korak po korak screenshot     www.korakpokorak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Lahor screenshot     www.hfiloloskod.hr/index.php/lahor

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Logopedija screenshot     https://hrcak.srce.hr/logopedija

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Losos.net screenshot     www.losos.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Lovari screenshot     lovari.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Lucius screenshot     www.hrstud.unizg.hr/issn/lucius1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Magistra Iadertina screenshot     https://hrcak.srce.hr/magistra-iadertina

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mala opažačka astronomija screenshot     www.astro.hr/library/pocetnica/OpazackaAstro.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Manager screenshot     www.manager.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Medicinar screenshot     medicinar.mef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Medicinska škola Bjelovar screenshot     www.medskolabjelovar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Medicinski fakultet screenshot     mef.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Medicinski fakultet Osijek screenshot     www.mefos.unios.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Medicinski fakultet Rijeka screenshot     www.medri.uniri.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Medijskapismenost.hr screenshot     www.medijskapismenost.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Medijsko sveučilište screenshot     www.medijsko-sveuciliste.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Metalurški fakultet screenshot     www.simet.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Metodički obzori screenshot     https://hrcak.srce.hr/metodicki-obzori

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Metodički ogledi screenshot     www.hrfd.hr/content/metodicki-ogledi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Metodika screenshot     https://hrcak.srce.hr/metodika

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Međimursko veleučilište u Čakovcu screenshot     www.mev.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija screenshot     msok.webnode.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mladi građevinar screenshot     www.gradst.hr/mgradjevinar

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mojamatura.net screenshot     www.mojamatura.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mojfaks screenshot     www.mojfaks.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Mudri screenshot     www.uniri.hr/files/MUDRI%20_PRIRU%C4%8CNIK%20ZA...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Muzejska edukacija screenshot     muzejska-edukacija.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Muzička akademija screenshot     www.muza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Muzička akademija u Puli screenshot     https://mapu.unipu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja screenshot     www.ncvvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske screenshot     nvurh.skole.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Napredak screenshot     https://hrcak.srce.hr/napredak

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Narodno učilište screenshot     www.nar-uciliste.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nastavnici.org screenshot     nastavnici.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Nove boje znanja screenshot     novebojeznanja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Novosti screenshot     web.ffos.hr/oziz/novosti/?page_id=2

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obrazovanje na drugi način screenshot     www.druginacin.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E screenshot     journal.zrinski.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Obrazovna grupa Zrinski screenshot     www.zrinski.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Obrtničko učilište screenshot     www.obrtnicko-uciliste.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike screenshot     2co2.ufzg.hr/skini/UFSKRIPTA_LJBTMD-2.pdf

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Odgojne znanosti screenshot     https://hrcak.srce.hr/odgojne-znanosti

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Odraz screenshot     https://www.kbf.unist.hr/index.php/hr/studenti/...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Phralipen screenshot     https://phralipen.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pleter screenshot     tomaarhidjakon.ffst.unist.hr/joomla/index.php/h...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Počeci screenshot     www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_con...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pogled kroz prozor screenshot     pogledkrozprozor.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Politehnika screenshot     www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pomorski fakultet u Rijeci screenshot     www.pfri.uniri.hr/web/hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Pomorski fakultet u Splitu screenshot     www.pfst.unist.hr/hr/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Portal za škole screenshot     www.skole.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Poučak screenshot     https://hrcak.srce.hr/poucak

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Povijest u nastavi screenshot     https://hrcak.srce.hr/povijest-u-nastavi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pravni fakultet screenshot     www.pravo.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Pravni fakultet Osijek screenshot     www.pravos.unios.hr/pfos

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci screenshot     pravri.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu screenshot     www.pravst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Pravosudna akademija screenshot     www.pak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Prehrambeno-biotehnološki fakultet screenshot     www.pbf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Prehrambeno-tehnološki fakultet screenshot     www.ptfos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Prirodoslovno-matematički fakultet screenshot     www.pmf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Prirodoslovno-matematičkih fakultet screenshot     www.pmfst.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Pro tempore screenshot     https://hrcak.srce.hr/pro-tempore

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Program .. screenshot     cssu.nsk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Prom.com.hr screenshot     www.fpz.unizg.hr/prom

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Psihologija odgoja i obrazovanja (1) screenshot     www.pmfst.hr/serv/images/stories/onlinepubli/PS...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Psychoactive screenshot     https://www.hrstud.unizg.hr/studentski_casopisi...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Pučko otvoreno učilište screenshot     www.uciliste-umag.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda Buzet screenshot     www.poubuzet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Brod screenshot     www.uciliste-brod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište grada Rovinja screenshot     www.pou-rv.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad screenshot     www.pou-ivanic-grad.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska screenshot     www.poukz.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Knin screenshot     www.pou-knin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Koprivnica screenshot     www.pou-kop.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Križevci screenshot     www.pou-krizevci.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Kutina screenshot     pou-kutina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Libar screenshot     www.pou-libar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pučko otvoreno učilište Novska screenshot     www.pou-novska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Ogulin screenshot     www.ogulin-uciliste.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Pazin screenshot     www.puckouciliste-pazin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Samobor screenshot     www.pousamobor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Šibenik screenshot     www.pou-si.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Trogir screenshot     pou-trogir.wix.com/pou-trogir

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica screenshot     www.pouvg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Vrbovec screenshot     www.pou-vrbovec.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Pučko otvoreno učilište Zagreb screenshot     www.pou.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pučko otvoreno učilište Zaprešić screenshot     www.pouz.hr/hr/home/home

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Računarstvo screenshot     www.racunarstvo.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Rektorski zbor Republike Hrvatske screenshot     www.rektorski-zbor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Riva on screenshot     www.rivaon.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 31

Rostra screenshot     https://hrcak.srce.hr/rostra

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

RRiF Visoka škola za financijski menadžment screenshot     www.rvs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Rudarsko-geološko-naftni fakultet screenshot     https://www.rgn.unizg.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Sajt screenshot     sajt.com.hr/naslovnica

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savez defektologa Hrvatske screenshot     www.savez-defektologa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Scopus screenshot     https://hrcak.srce.hr/scopus

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Serilia screenshot     www.unizd.hr/izdavastvo/casopisi/serilia/Index....

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Slobodni Filozofski screenshot     slobodnifilozofski.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Spectrum screenshot     hrcak.srce.hr/spectrum

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Srednja.hr screenshot     https://www.srednja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 29

Sto koluri screenshot     www.stokoluri.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.sfzg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Strojarski fakultet screenshot     www.sfsb.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Studentnet screenshot     www.studentnet.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 35

Studentski centar u Zagrebu screenshot     www.sczg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Studentski magazin screenshot     magazin.moj-student.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu screenshot     szzg.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Studentski.hr screenshot     studentski.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Suradnici u učenju screenshot     www.ucitelji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sveučilišni godišnjak screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=351

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sveučilište J. J. Strossmayera screenshot     www.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli screenshot     www.unipu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 24

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=34

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=30

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=484

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=33

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=31

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Dubrovniku screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=36

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Rijeci screenshot     https://uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Sveučilište u Rijeci screenshot     www.inf.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Sveučilište u Rijeci screenshot     www.math.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Rijeci. screenshot     www.biotech.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Sveučilište u Splitu screenshot     www.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Sveučilište u Splitu screenshot     more.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Splitu screenshot     forenzika.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Sveučilište u Splitu screenshot     https://www.oss.unist.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Sveučilište u Zadru screenshot     www.unizd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Sveučilište u Zadru screenshot     iz.unizd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Sveučilište u Zagrebu screenshot     www.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Školski portal screenshot     www.skolskiportal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Školski vjesnik screenshot     https://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.sumfak.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Tehnički fakultet screenshot     www.riteh.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Tehničko veleučilište u Zagrebu screenshot     https://www.tvz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Tekstilno-tehnološki fakultet screenshot     www.ttf.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik screenshot     www.tfmvi.hr/hr/pocetna-2

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

The International Graduate Business School Zagreb screenshot     www.igbs.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

The new real boss screenshot     www.tnrb.net/portal

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Tjedan cjeloživotnog učenja screenshot     www.cjelozivotno-ucenje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Tour de matur screenshot     drzavnamatura.skole.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

TV Akademija screenshot     www.tv-akademija.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Tvrtko screenshot     tvrtkovt.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Učenje za poduzetništvo screenshot     www.journal.zrinski.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Učenje zalaganjem u zajednici screenshot     zalaganjeuzajednici.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Učimo gledati screenshot     likovna-kultura.ufzg.hr/ucimogledati.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Učitelji.com screenshot     www.ucitelji.com/web

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.ufzg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Učiteljski fakultet u Rijeci screenshot     www.ufri.uniri.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja screenshot     ravnatelj.skole.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga odgajatelja dječjih vrtića screenshot     www.udruga-odgajatelja.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga Prospero screenshot     https://www.udrugaprospero.org/wordpress

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Udruga učitelja osnovnih škola screenshot     www.udruga-ucitelja-os.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Umjetnička akademija screenshot     www.umas.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Umjetnička akademija Osijek screenshot     www.uaos.unios.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

UNIDU Alumni časopis screenshot     www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=294

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Universitas screenshot     www.universitas.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Upisi u srednju! screenshot     https://www.upisi.hr/docs/Brosura2014.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Upisi.hr screenshot     https://www.upisi.hr/upisi

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veleučilište Baltazar Zaprešić screenshot     www.bak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina screenshot     www.vhzk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru screenshot     www.vevu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Veleučilište u Karlovcu screenshot     www.vuka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Veleučilište u Požegi screenshot     www.vup.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Veleučilište u Rijeci screenshot     https://www.veleri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Veleučilište u Slavonskom Brodu screenshot     https://www.vusb.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Veleučilište u Šibeniku screenshot     www.vus.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Veleučilište u Varaždinu screenshot     www.velv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Veleučilište Velika Gorica screenshot     www.vvg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

VERN veleučlilište screenshot     www.vern.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Veterinar screenshot     https://www.vef.unizg.hr/publikacija/veterinar

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu screenshot     www.vef.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Vis central screenshot     vis-central.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Visoka poslovna škola Libertas screenshot     www.libertas.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Visoka poslovna škola Minerva screenshot     www.vps-minerva.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Visoka poslovna škola PAR screenshot     www.par.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Visoka poslovna škola s pravom javnosti Višnjan screenshot     www.vpsvisnjan.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Visoka poslovna škola za turistički i hotelski management screenshot     www.utilus.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Visoka poslovna škola Zagreb screenshot     www.vpsz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Visoka škola tržišnih komunikacija Agora screenshot     www.vsa.hr/hr/naslovna

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Visoka škola za sportski menadžment Aspira screenshot     www.aspira.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Visoka tehničko-poslovna škola s p.j screenshot     www.politehnika-pula.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima screenshot     www.vguk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Vrč i šalica screenshot     ed2.ufzg.hr/press/index.php/UFZG/catalog/book/28

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Wish mama screenshot     www.wishmama.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

WWW.odlikasi.hr screenshot     www.odlikasi.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

WWW.stipendije.info screenshot     www.stipendije.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

WWW.student.hr screenshot     www.student.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Zagrebačka slavistička škola screenshot     www.hrvatskiplus.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22

Zagrebačka škola ekonomije i managementa screenshot     www.zsem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Zaklada Ivana Hodak screenshot     https://www.zaklada-ivanahodak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada Zlatko Crnić screenshot     www.zakladazlatkocrnic.hr/hrv/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zbornica screenshot     www.zbornica.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina screenshot     www.unipu.hr/danimd/Zbornik.pdf

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zdravstveno veleučilište screenshot     www.zvu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Zlatarske iskrice screenshot     www.os-akovacica-zlatar.skole.hr/list?ms_nav

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Život i škola screenshot     https://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1