loading
Publikacije u kategoriji Medicina, farmakologija, stomatologija (479)

ABC hepatitis screenshot     www.abchepatitis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Abstract book .. screenshot     pula-cong.com/abstract-book/9

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Acta anaesthesiologica Croatica screenshot     hrcak.srce.hr/aac

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta chirurgica Croatica screenshot     www.acc.hkd.com.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Acta clinica Croatica screenshot     hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica

Časopis na Hrčku.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Acta dermatovenerologica Croatica online screenshot     adc.mef.hr/index.php/adc

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 28

Acta medica Croatica screenshot     www.amzh.hr/acta medica croatica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta medico-historica Adriatica screenshot     hrcak.srce.hr/amha

Ne postoji na webu od 2007 godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Acta pharmaceutica screenshot     acta.pharmaceutica.farmaceut.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 39

Acta stomatologica Croatica screenshot     www.ascro.hr

Sadrži arhivu prethodnih brojeva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

ADMET & DMPK screenshot     pub.iapchem.org/ojs/index.php/admet/index

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Agencija za lijekove i medicinske proizvode screenshot     www.almp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

AIDS.hr screenshot     www.aids.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Air quality screenshot     www.intechopen.com/books/show/title/air-quality

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Aktivna Hrvatska screenshot     www.aktivnahrvatska.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Alkohološki glasnik screenshot     www.hskla.hr/ag/index.htm

Ne ažurira se od 2001. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Alternativa za vas screenshot     www.alternativa-za-vas.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Alternativa.hr screenshot     alternativa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Angina pectoris      www.intechopen.com/books/angina-pectoris

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Animalist screenshot     www.prijatelji-zivotinja.hr/animalist

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Animalist screenshot     www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Anxiety disorders      www.intechopen.com/books/anxiety-disorders

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju screenshot     https://hrcak.srce.hr/aiht

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Asmal screenshot     www.multilink.hr/asmal/bilten/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Astma centar screenshot     www.astma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 26

Autizam.hr screenshot     www.autizam.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ayurvedom do zdravlja screenshot     lightofayurveda.wordpress.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Banka krvi screenshot     www.bankakrvi.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Beauty of dawn screenshot     www.beautyofdawn.com/page/4

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Beautymag screenshot     www.beautymag.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 35

Bilten HUR-a screenshot     www.huzr.hr/bilten%20hur-a.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Bilten Krohema screenshot     www.krohem.hr/bilten-krohema

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Biochemia medica screenshot     www.biochemia-medica.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Biosvijest screenshot     www.biosvijest.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Biram homeopatiju screenshot     www.biram-homeopatiju.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Brain tumors      www.intechopen.com/books/brain-tumors-current-a...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Budi.in screenshot     budiin.24sata.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Building body screenshot     www.building-body.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Buđenje screenshot     www.budenje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cardiologia Croatica screenshot     www.kardio.hr/cardiologia-croatica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Cardionet zdravlje screenshot     www.cardionet.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centarzdravlja.net screenshot     www.centarzdravlja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Colonoscopy      www.intechopen.com/books/editor/colonoscopy

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Coolinarika.com screenshot     www.coolinarika.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cover magazin screenshot     covermagazin.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 51

Croatian medical journal screenshot     www.cmj.hr

Časopis sadrži arhivu starih brojeva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Croatian nursing journal screenshot     www.cnj.hr/index.php/cnj/index

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cromaps zdravstveni vodič screenshot     https://pluszdravlje.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Cronurse.net screenshot     www.cronurse.net

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Cybermed screenshot     www.cybermed.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Čarobna šuma screenshot     carobna-suma.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Čuvarkuća screenshot     www.cuvarkuca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Depresija screenshot     www.belupo.hr/Uploads/1/2/2893/2894/2905/DEPRES...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Diabetes screenshot     www.dijabetes.hr/casopis-dijabetes

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Diabetologia Croatica screenshot     www.idb.hr/diabetologia/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Dijabetes.hr screenshot     www.dijabetes.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dijaliza.hr screenshot     www.ulika.net/dijaliza/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dječja posla screenshot     www.djecjaposla.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Dobar život screenshot     dobarzivot.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Dobra hrana screenshot     dobra-hrana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dobrobit screenshot     www.dobrobit.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dokazi u medicini screenshot     dokaziumedicini.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom screenshot     cedepe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost screenshot     cms.dzrns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost screenshot     cms.dzrns.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dug život.com screenshot     www.dugzivot.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Dumovec screenshot     www.azilzagreb.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

E-beba screenshot     www.e-beba.com/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

E-muškarac screenshot     www.emuskarac.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Electroretinograms      www.intechopen.com/books/electroretinograms

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Endocrine oncology and metabolism screenshot     eom.hdeo.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Epidemiological news screenshot     www.hzjz.hr/epidemiology/news/index.htm

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Epoha zdravlja screenshot     www.zdravi-gradovi.com.hr/home/povezani-zdravlj...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Europa donna Hrvatska screenshot     www.europadonna.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ex-agencija screenshot     www.ex-agencija.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Ežena screenshot     www.e-zena.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Female screenshot     www.female.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Femina.hr screenshot     www.femina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Femintima screenshot     www.femintima.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Finjak screenshot     https://finjak.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Fitness screenshot     www.fitness.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Fizikalna i rehabilitacijska medicina screenshot     hrcak.srce.hr/frm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Fiziofanatik screenshot     blog.vecernji.hr/fiziofanatik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Fizioinfo screenshot     www.hzf.hr/fizioinfo

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Glasnik pulske bolnice screenshot     hrcak.srce.hr/glasnik-pulske-bolnice

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glaucoma      www.intechopen.com/books/glaucoma-current-clini...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Glava gore screenshot     www.glavagore.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gnatologija[na]net screenshot     gnato.sfzg.hr/Prirucnik

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Gric-gric screenshot     www.gric-gric.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gripa.hr screenshot     gripa.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gyrus screenshot     gyrus.hiim.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Hrvatska agencija za hranu screenshot     www.hah.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska donorska mreža screenshot     www.hdm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska komora dentalne medicine screenshot     www.hkdm.hr/?page=

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Hrvatska komora fizioterapeuta screenshot     www.hkf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Hrvatska komora medicinskih sestara screenshot     www.hkms.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatska komora primalja screenshot     www.komora-primalja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska komora zdravstvenih radnika screenshot     hkzr.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska laboratorijska udruga screenshot     hlu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska liga protiv raka screenshot     hlpr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska liječnička komora screenshot     www.hlk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Hrvatska ljekarnička komora screenshot     www.hljk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska protiv droge screenshot     www.droge.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska sanitarna udruga screenshot     www.hsudruga.hr/index.php

URL niije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći screenshot     www.hudhmp.com/news.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga fizioterapeuta screenshot     www.huf.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja screenshot     www.hugpd.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga homeopata screenshot     www.homeopatija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu screenshot     www.huis.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga laboratorijske medicine screenshot     www.hulm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga leukemija i limfomi screenshot     www.hull.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga medicinskih sestara screenshot     hums.hr/word

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska udruga prijatelja hospicija screenshot     https://www.hospicij-hrvatska.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga primalja screenshot     www.udrugaprimalja.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatska udruga radnih terapeuta screenshot     www.hurt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest screenshot     https://alzheimer.hr/huab

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga za cističnu fibrozu screenshot     www.cisticna-fibroza.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga za disleksiju screenshot     www.hud.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga za epilepsiju screenshot     www.epilepsija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga za neurofibromatozu screenshot     www.hun.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga za oboljele od HIV screenshot     huhiv.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatska udruga za promicanje primateljstva screenshot     www.hupp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga za rane screenshot     www.huzr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu screenshot     hurid.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski centar za palijativnu srkb screenshot     www.ostaniuzmene.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski Crveni križ screenshot     www.hck.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Hrvatski časopis za javno zdravstvo screenshot     www.hcjz.hr/index.php/hcjz

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam screenshot     hrcak.srce.hr/hcptbn

Časopis prešao na Hrčak.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski institut za istraživanje mozga screenshot     www.hiim.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Hrvatski liječnički zbor screenshot     www.hlz.hr/portal/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva screenshot     www.hnss.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez dijabetičkih udruga screenshot     www.diabetes.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize screenshot     www.hsucdp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatski savez za terapijsko jahanje screenshot     www.hstj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez za yogu screenshot     www.hsy.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski stomatološki portal screenshot     www.stomportal.com/baza

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski športskomedicinski vjesnik screenshot     hrcak.srce.hr/hsmv

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski zavod za javno zdravstvo screenshot     https://www.hzjz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Hrvatski zavod za toksikololgiju screenshot     www.hzt.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje screenshot     www.hzzo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu screenshot     www.hzzozzr.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatski zbor fizioterapeuta screenshot     www.hzf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski zbor nutricionista screenshot     www.udruga-hzn.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara screenshot     www.hdft.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo farmakologa screenshot     hdf-pharma.mef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo inžinjera medicinske radiologije screenshot     www.hdimr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora screenshot     www.hdod.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo ortodonata screenshot     hrorto.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo osteopata screenshot     www.osteopatija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatsko društvo radiologa screenshot     www.radiologija.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatsko društvo za akupunkturu screenshot     akupunktura.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za celijakiju screenshot     www.celijakija.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju screenshot     www.hddk.hkd.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju screenshot     www.hddn.hlz.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju screenshot     www.hdek.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo za hipertenziju screenshot     www.hdh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo za hitnu medicinu screenshot     www.hdhm.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo za istraživanje raka screenshot     www.hdir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za liječenje boli screenshot     www.hdlb.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatsko društvo za medicinsku hipnozu screenshot     www.hdmh.net/hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku screenshot     www.hdmi.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za neuroznanost screenshot     hdn.hiim.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko društvo za sportsku medicinu screenshot     www.sportskamedicina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko društvo za urgentnu medicinu i kirurgiju screenshot     www.croumsa.com/index.htm

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko farmaceutsko društvo screenshot     www.hfd-fg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko gastroenterološko društvo screenshot     www.hgd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko ginekološko onkološko društvo screenshot     www.hgod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko kardiološko društvo screenshot     www.kardio.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatsko katoličko liječničko društvo screenshot     www.hkld.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko kirurško društvo screenshot     www.hkd.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko pedijatrijsko društvo screenshot     www.hpd.com.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko psihijatrijsko društvo screenshot     www.psihijatrija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrvatsko psihodramsko društvo screenshot     www.psihodrama.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko stomatološko društvo screenshot     www.hsd-cds.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko toksikološko društvo screenshot     www.htd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije screenshot     cabct.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Indigo svijet screenshot     www.indigo-svijet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Infektološki glasnik screenshot     hrcak.srce.hr/infektoloski-glasnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada screenshot     mimi.imi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Istine i laži o hrani screenshot     istineilaziohrani.blogspot.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Izaberi zdravlje screenshot     izaberi-zdravlje.com

Ne osuvremenjuje se.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Izvor screenshot     www.bolnica-cakovec.hr/casopis-izvor

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Javno zdravstvo, etika i ljudska prava screenshot     www.snz.hr/~mmilosev/Etika%20i%20javno%20zdravs...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Javnozdravstveni glas screenshot     www.zzjziz.hr/index.php?id=6

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Joga u svakodnevnom životu screenshot     www.yoga-in-daily-life.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Journal of applied health sciences screenshot     jahs.eu/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Kardio list screenshot     www.kardio.hr/kardio-list.html

Od svibnja 2012. godine časopis izlazi pod naslovom Cardiologia Croatica.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Kardiomiopatija screenshot     www.kardiomiopatija.hr/index.php?option=com_con...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kifnet screenshot     www.kifnet.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kinesitherapy screenshot     https://www.kif.unizg.hr/_download/repository/K...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Klinika.hr screenshot     https://www.klinika.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Klokanica.hr screenshot     www.klokanica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Klub roditelja nedonoščadi Palčići screenshot     www.palcici.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Koalicija udruga u zdravstvu screenshot     www.kuz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Kockanje.info screenshot     www.kockanje.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

Kreni zdravo screenshot     www.krenizdravo.rtl.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Laser in medicine screenshot     laserinmedicine.com/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Libri oncologici screenshot     https://hrcak.srce.hr/libri-oncologici

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Liječničke novine screenshot     https://www.hlk.hr/2016.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Liječnički vjesnik screenshot     lijecnicki-vjesnik.hlz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Lilalo online screenshot     www.lilalo.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Ljepota.hr screenshot     www.ljepota.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ljetopis .. screenshot     https://hrcak.srce.hr/ljetopis-amzh

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Madein screenshot     www.madein.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Magicus.info screenshot     www.magicus.info/hr/magicus/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mama je mama screenshot     www.maloljetni-roditelji.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mama-mami screenshot     www.mama-mami.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Mame i bebe screenshot     www.mameibebe.net/default.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Mami screenshot     mami.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Mamina maza screenshot     https://maminamaza.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Maminosunce screenshot     www.maminosunce.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 22

Medica Jadertina screenshot     https://hrcak.srce.hr/medica-jadertina

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Medicina screenshot     i-medicina.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Medicina Fluminensis screenshot     https://hrcak.srce.hr/medicina

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Medicinar screenshot     medicinar.mef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Medicus screenshot     hrcak.srce.hr/medicus

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Medikus screenshot     www.medikus.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mjesečne novosti screenshot     www.hzjz.hr/novosti.php

Sadržaj se ne ažurira od 2007 godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Moj doktor screenshot     www.mojdoktor.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Moj glas screenshot     www.kbsd.hr/Casopis-Moj-Glas-Glasnik-medicinski...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Moja mala sovica screenshot     www.mojamalasovica.com/novosti

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Moja štitnjača screenshot     www.moja-stitnjaca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Moje dijete screenshot     www.mojedijete.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 23

Moje srce screenshot     www.mojesrce.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Moje vrijeme screenshot     www.mojevrijeme.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Moje vrijeme screenshot     www.mojevrijeme.hr/magazin

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Moje zdravlje screenshot     www.mojezdravlje.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Monthly news screenshot     www.hzjz.hr/epocetna.htm

Ne izlazi od 2006. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Motovunski glasnik screenshot     zdravi-gradovi.com.hr/hrv/dokumenti_publikacije...

Ne izlazi više.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Moždani udar screenshot     www.belupo.hr/Uploads/1/2/2893/2894/2914/Mozdan...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Multipla plus screenshot     www.multiplaskleroza.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Myocarditis      www.intechopen.com/books/myocarditis

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nada screenshot     www.hope.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nada screenshot     www.nadazarakdojke.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nanobiomedicine screenshot     www.intechopen.com/journals/nanobiomedicine

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Narodni zdravstveni list screenshot     www.zzjzpgz.hr/nzl/nzl.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Naturala screenshot     www.naturala.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 32

Ne-droga.org screenshot     www.ne-droga.org

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nektarina (s)pace screenshot     www.nektarina.info

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Neplodnost screenshot     issuu.com/quipos.art/docs/neplodnost2010

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Neplodnost screenshot     www.neplodnost.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Neseser.hr screenshot     www.neseser.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

NLP Hrvatska screenshot     www.nlp.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Nurse.hr screenshot     www.nurse.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Nutriaktiv screenshot     www.nutriaktiv.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Nutricionizam.com screenshot     www.nutricionizam.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obitelj.hr screenshot     www.obitelj.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Oblizeki screenshot     oblizeki.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ogledalo screenshot     www.ogledaloonline.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Onkologija.hr screenshot     www.onkologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Optometrija.net screenshot     www.optometrija.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje screenshot     www.medri.uniri.hr/katedre/Bolesti%20usta/stoma...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ordinacija.hr screenshot     ordinacija.vecernji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Osmijeh screenshot     www.cpozh.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Osmijeh screenshot     www.udruga-osmijeh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ovisnosti screenshot     www.moravek.org/ovisnosti/index.html

Ne osuvremenjuje se.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pacijent.info screenshot     www.pacijent.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Paediatria Croatica      hrcak.srce.hr/paediatria-croatica

Za pristup potpunom tekstu potrebna je registracija korisnika

Periodicum biologorum screenshot     https://hrcak.srce.hr/pb

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Perspectives screenshot     www.lachema.cz/en/media.php?p=perspectives

Sadržaj se ne ažurira od 2003.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Piperson.org screenshot     piperson.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Plivamed.net screenshot     www.plivamed.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 57

Plivazdravlje screenshot     www.plivazdravlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 71

Poplave.hr screenshot     poplave.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Portal o djeci screenshot     www.dijete.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Portal sigurnosti screenshot     www.portal-sigurnosti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Požeški zapisi screenshot     www.licke-novine.hr/arhiva/arhiva%202013/kultur...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Praktičan život screenshot     www.prakticanzivot.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Prijatelji životinja screenshot     www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 63

Priroda zna --- screenshot     blog.vecernji.hr/priroda-zna

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Priručnik za rad sa rašljama i viskom screenshot     www.radiestezija.hr/Portals/0/Download/Radieste...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Prostate cancer      www.intechopen.com/books/prostate-cancer-from-b...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Protiv bora screenshot     www.protivbora.com/index.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Psihijatrija u Slavoniji screenshot     www.psihijatrija.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Psihološki centar Tesa screenshot     www.tesa.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Psihonet screenshot     www.psihonet.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Psychiatria Danubina screenshot     www.hdbp.org/psychiatria_danubina/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Reci peci screenshot     recipeci.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Reumatizam screenshot     www.reumatologija.org/Casopis.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Revija za zdravlje screenshot     www.cybermed.hr/revija_za_zdravlje

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ringeraja.hr screenshot     www.ringeraja.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Roditelji.hr screenshot     www.roditelji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 21

Savez društava multiple skleroze Hrvatske screenshot     www.sdmsh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske screenshot     www.savez-spuh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Savez udruga za autizam Hrvatske screenshot     www.autizam-suzah.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sensa klub screenshot     www.sensaklub.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Sestrinski edukacijski magazin screenshot     www.sem.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Sezam screenshot     sezamweb.net/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sheportal.net screenshot     www.sheportal.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Shock screenshot     www.shock-onlineedition.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Signa vitae screenshot     www.signavitae.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Sigurnost screenshot     https://hrcak.srce.hr/sigurnost

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sirovahrana.hr screenshot     sirovahrana.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Socijalna psihijatrija screenshot     hrcak.srce.hr/socijalna-psihijatrija

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Spa wellness screenshot     www.spa-wellness.com.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Spašavanje unesrećenih iz vode      www.kif.unizg.hr/images/50005014/SPASAVANJE%20U...

Arhivirani primjerak dostupan u Središnjoj informacijskoj službi u NSK.

Speleoronilačko spašavanje screenshot     www.gss.hr/file/214

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sretna screenshot     www.sretna.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sretnodijete.net screenshot     sretnodijete.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Story.hr screenshot     www.story.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Suicidi.info screenshot     www.suicidi.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Sve za nju screenshot     www.svezanju.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Svijet-ljepote.hr screenshot     svijet-ljepote.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Svinjskagripa.com screenshot     www.svinjskagripa.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Svjetski dan bubrega screenshot     www.svjetskidanbubrega.org/index.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Syphilis      www.intechopen.com/books/syphilis-recognition-d...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Štetna zračenja screenshot     www.radiestezija.hr/Portals/0/Download/Radieste...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Taste of life screenshot     www.tasteoflife.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Tehnike samospašavanja screenshot     www.gss.hr/file/206

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

The European surgeon medical journal screenshot     www.europeansurgeon.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Točkica screenshot     www.tockica.net/pocetna.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Total balance screenshot     www.total-balance.net/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Trčanje.hr screenshot     www.trcanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Treća dob i 50+ screenshot     trecadob.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Trigon.hr screenshot     www.trigon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Trudnica.hr screenshot     www.trudnica.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Trudnoća.hr screenshot     www.trudnoca.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Trudnoća.net screenshot     www.trudnoca.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Type 1 diabetes      www.intechopen.com/books/type-1-diabetes-pathog...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udahni.com screenshot     udahni.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga darivatelja krvi screenshot     uddk.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga osoba s problemom neplodnosti Beta screenshot     www.beta.hr//index.php?option=com_frontpage&Ite...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu screenshot     uppz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga roditelja i obitelji oboljelih shizofreničara screenshot     www.urios.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za prevenciju prekomjerne težine screenshot     uppt.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga za prevenciju raka prostate screenshot     www.prostata.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga žena liječenih od bolesti dojke Sisak screenshot     www.rak-dojke.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Uzlovi u speleologiji i speleospašavanju screenshot     www.gss.hr/file/29

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vaše zdravlje screenshot     www.vasezdravlje.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Vegan.hr screenshot     www.vegan.hr/pocetna.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veliko srce malom srcu screenshot     velikosrce-malomsrcu.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veseli vegani screenshot     veseli-vegani.org/naslovna

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vita screenshot     www.vita.revije.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vita screenshot     vita.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vitamini.hr screenshot     https://vitamini.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 192

Vjesnik screenshot     www.zzjzdnz.hr/publikacije/vjesnik

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Web portal saveza društava distrofičara Hrvatske screenshot     www.sddh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Wellness udruga Hrvatske screenshot     www.wuh.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Wellness.hr screenshot     www.wellness.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Wish screenshot     www.wish.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Wish mama screenshot     www.wishmama.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Yoga centar screenshot     www.yogacentar.hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Za novi dan screenshot     www.zanovidan.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zadovoljna screenshot     zadovoljna.dnevnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 16

Zagrebački liječnici pjevači screenshot     www.zlp.mef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagrebačko dijabetičko društvo screenshot     zadi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Zaklada Ana Rukavina screenshot     https://zaklada-ana-rukavina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zaklada onkologija screenshot     zaklada-onkologija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zanosna screenshot     www.zanosna.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Zaštita.com.hr screenshot     www.zastita.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar screenshot     www.stampar.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Zavod za telemedicinu screenshot     www.ztm.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zdrav život screenshot     zdravzivot.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zdrava krava screenshot     zdravakrava.24sata.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Zdrava&sretna screenshot     zdravaisretna.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Zdravi grad screenshot     zdravi-gradovi.com.hr/hrv/dokumenti_publikacije...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zdravi grad screenshot     zdravi-gradovi.com.hr/hrv/dokumenti_publikacije...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zdravlje screenshot     javno-zdravlje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 31

Zdravlje-prehrana.com screenshot     www.zdravlje-prehrana.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 17

ZdravljeIQ screenshot     www.zdravljeiq.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zdravnica screenshot     www.zdravnica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zdravo budi! screenshot     https://www.zdravobudi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Zdravstveni pregled pomoću viska screenshot     www.radiestezija.hr/Portals/0/Download/Radieste...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zegevege screenshot     www.zegevege.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Zlatna dob screenshot     www.zlatna-dob.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Želite li postati radiestezist? screenshot     www.radiestezija.hr/Portals/0/Download/Zelite_l...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Žena.hr screenshot     zena.rtl.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Ženski svijet screenshot     www.zenskisvijet.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženskikutak.hr screenshot     https://zenskikutak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Živim.hr screenshot     zivim.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 33

Život ili cijepljenje screenshot     www.zivot-ili-cijepljenje.hr/hr/01-onama/onama....

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1