loading
Publikacije u kategoriji Društvo (383)

3dob.hr screenshot     www.3dob.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Academia Cravatica screenshot     academia-cravatica.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Acta Iadertina screenshot     www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2315

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Agencija za elektroničke medije screenshot     www.e-mediji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Akcija građana u Hrvatskoj screenshot     www.aed.hr/hr/publications.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Arkade.hr screenshot     www.arkade.hr/hr/arkade/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Art-e-fact screenshot     artefact.mi2.hr

Sadržaj se ne ažurira, arhiviranje obustavljeno.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Autizam.hr screenshot     www.autizam.hr/index.php/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Autonomna ženska kuća Zagreb screenshot     www.azkz.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Autonomni centar Act screenshot     actnow.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

B.a.b.e screenshot     www.babe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Baš nas briga screenshot     www.basnasbriga.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Bilten screenshot     www.huo.hr/hrv/bilten/19

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Breza screenshot     www.breza.hr/portal

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Buzz screenshot     buzz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje screenshot     www.cesi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za inkluziju i podršku u zajednici screenshot     www.centar-podrske.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centar za mirovne studije screenshot     www.cms.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu screenshot     www.cnzd.org/site2

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centar za prirodno planiranje obitelji - Zagreb screenshot     ppo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Centar za ranu intervenciju Okolonaokolo screenshot     www.okolonaokolo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za žene žrtve rata Rosa screenshot     www.czzzr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Centar za ženske studije screenshot     www.zenstud.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Citizen action Croatia screenshot     www.aed.hr/en/publications.asp

Ne postoji na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Cosmopolitan screenshot     www.cosmopolitan.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Croatian operational research society news screenshot     www.hdoi.hr/en/news

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Crodeafweb screenshot     www.crodeafweb.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crol screenshot     www.crol.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Cromoda.com screenshot     www.cromoda.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 18

Crow screenshot     www.crowmagazine.com/indexhr.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crow screenshot     www.crowmagazine.com/indexeng.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Crveni nosevi screenshot     www.crveninosevi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Cybermed screenshot     www.cybermed.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dalmatinski potrošač screenshot     www.potrosac-split.org/default.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Delta screenshot     www.udruga-delta.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Djeca medija screenshot     www.djecamedija.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Dobrobit screenshot     www.dobrobit.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dom za 5 screenshot     www.domza5.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Domaći screenshot     www.domachi.hr

URL nije dostupan

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Domatica screenshot     www.radio101.hr/blog/politika/dogmatica-by-zelj...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Don blog screenshot     blog.vecernji.hr/don-kacunko

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 7

Dopisništvo Kaptol screenshot     blog.vecernji.hr/darko-pavicic

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Drugi film screenshot     www.drugifilm.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom screenshot     cedepe.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvo tjelesnih invalida screenshot     dti.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Društvo za psihološku pomoć screenshot     dpp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Društvo za zaštitu potrošača Istre screenshot     www.istarskipotrosac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dubrovački potrošač screenshot     www.dupotrosac.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dug život.com screenshot     dugzivot.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Dva skalina screenshot     www.dvaskalina.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Eko etno screenshot     www.ekoetno.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ekomuzej Batana screenshot     www.batana.org/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ekviva screenshot     www.ekviva.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Estudent screenshot     www.estudent.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Etno burza screenshot     www.etno-burza.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Etnografski muzej Istre screenshot     www.emi.hr/intro.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Etnografski muzej Zagreb screenshot     www.emz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Etnološka istraživanja screenshot     www.emz.hr/etnoloska_istrazivanja.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Europski edukacijski centar slijepih screenshot     www.eces.hr/udruga.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Exit Europe screenshot     exiteurope.net/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Extravagant screenshot     extravagant.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Fairpress.eu screenshot     www.fairpress.eu/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Faktograf      faktograf.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Fashion.hr screenshot     www.fashion.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Fbhrvatska screenshot     www.facebook-hrvatska.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Festival.hr screenshot     festival.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

First release screenshot     www.dzs.hr/default_e.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Folklorni ansambl Linđo Dubrovnik screenshot     www.lindjo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gay.hr screenshot     www.gay.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Glas roditelja za djecu screenshot     www.udruga-grozd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Gledate nas, a vidite li nas screenshot     www.uska.hr/Doc/Brosura_2008.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Globalni semafor screenshot     blog.vecernji.hr/jure-vujic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Godot na čekanju screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/Godot/Default.aspx?ID=ED...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Gospon profesor screenshot     blog.vecernji.hr/darko-milosic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Handmadefest screenshot     handmadefest.eu

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

HC fashion screenshot     www.haljine-cipele.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hi-tech screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/HiTech/Default.aspx?ID=A...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Homer screenshot     www.homer.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrabri telefon screenshot     www.hrabritelefon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Hrelić screenshot     www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uplo...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska je dom svih njenih građana screenshot     www.povratak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska komora socijalnih radnika screenshot     www.hksr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska kulturna zaklada screenshot     www.hkz.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska matica iseljenika screenshot     www.matis.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska protiv droge screenshot     www.droge.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska tradicijska glazbala screenshot     www.gajde.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir screenshot     www.dodir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatska udruga karnevalista screenshot     www.karnevali.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatska udruga socijalnih radnika screenshot     www.husr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu screenshot     hurid.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski folklor screenshot     www.hrvatskifolklor.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje screenshot     www.hibo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez gluhih i nagluhih screenshot     www.hsgn.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez slijepih screenshot     savez-slijepih.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize screenshot     www.hsucdp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez udruga invalida rada screenshot     www.hsuir.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida screenshot     www.hsuti.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatski ured za osiguranje screenshot     www.huo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje screenshot     www.mirovinsko.hr/main.asp

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko etnološko društvo screenshot     www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko slovo screenshot     www.hkz.hr/Hslovo.htm

Više se ne objavljuje.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Hrvatsko sociološko društvo screenshot     www.hsd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Huknet.hr screenshot     www.huknet.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Humanitarna udruga Dobro srce screenshot     www.dobrosrce.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Humanitarna udruga Hrabro srce screenshot     www.hrabro-srce.hr/Default.aspx

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Humanitarna udruga Mala Anja screenshot     www.humanitarnaudruga-malaanja.hr/naslovnica.html

URL nije dotustupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Idem screenshot     www.idem.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

In medias res screenshot     www.centar-fm.org/inmediasres

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

In portal screenshot     www.in-portal.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Inmed screenshot     www.edemokracija.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za etnologiju i folkloristiku screenshot     www.ief.hr/Default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Institut za migracije i narodnosti screenshot     www.imin.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Institut za razvoj tržišta rada screenshot     www.irtr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Iskorak screenshot     www.iskorak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Iskosa screenshot     blog.vecernji.hr/srecko-horvat

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ispravljanje krive Drine screenshot     blog.vecernji.hr/anton-filic

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 12

Ja mogu sve screenshot     blog.vecernji.hr/mogusve

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Ja sam screenshot     www.jasam.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Kaj ima, Zagrebe ? screenshot     www.kaj-ima.hr/index.php

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Kako umrijeti bez stresa screenshot     www.rudan.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Kava.hr screenshot     www.kava.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Klub roditelja nedonoščadi Palčići screenshot     www.palcici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kockanje.info screenshot     www.kockanje.info

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 20

Koordinacija udruga za djecu screenshot     www.kud.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kotačić blog screenshot     www.radio101.hr/blog/ostalo/kotacic-blog

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kratki espresso screenshot     blog.vecernji.hr/nino-raspudic

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 13

Kruh i ruže screenshot     www.zinfo.hr/hrvatski/stranice/izdavastvo/kruhi...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Kultura u Osijeku screenshot     www.kultura-osijek.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Kulturno umjetnička društva Republike Hrvatske screenshot     www.kudovi.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ladonja screenshot     ladonja.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Leksikon YU mitologije screenshot     www.leksikon-yu-mitologije.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Let screenshot     www.udruga-let.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Lezbijska grupa Kontra screenshot     www.kontra.hr/cms

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Libela screenshot     www.libela.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Livingstone screenshot     www.livingstone-magazine.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Lovari screenshot     lovari.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mačevni plesovi screenshot     macevni-plesovi.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mali princ screenshot     www.mali-princ.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mama je mama screenshot     www.maloljetni-roditelji.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Maškare Crikvenica screenshot     www.maskare.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Matica screenshot     www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnist...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Media-via screenshot     media-via.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Mediji.hr screenshot     mediji.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Medijska istraživanja screenshot     www.mediaresearch.cro.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Mladi plus screenshot     www.mladiplus.com

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Mobbing screenshot     www.mobbing.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 19

Moda.hr screenshot     www.moda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 50

Models.hr screenshot     models.hr/models

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Moderna Hrvatska screenshot     www.moh.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mogućnosti i prava screenshot     www.mineaid.hr/attachments/article/37/MOGUĆNOS...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Mračni blog screenshot     mrak.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Muf screenshot     muf.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Muzej Staro selo screenshot     www.mdc.hr/kumrovec/hr/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nacionalni forum screenshot     nacionalni-forum.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Načela razvitka Republike Hrvatske screenshot     www.hrvatska21.hr/nacela.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nadomak sunca screenshot     nadomaksunca.org/?lang=hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Naklapskinačin.hr screenshot     www.naklapskinacin.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Naši ljudi screenshot     www.nasiljudi.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nebu išlo! screenshot     drlesar.bloger.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Nezavisni Mladi Kutine screenshot     www.nm-kt.hr

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obitelj bez predrasuda screenshot     www.obitelj-bez-predrasuda.info

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije screenshot     www.oc-bbz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Istarske županije screenshot     www.ociz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Karlovačke županije screenshot     www.oc-karlovac.hr/index.html

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Požeško-slavonske županije screenshot     www.ocpozega.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije screenshot     oc-pgz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije screenshot     www.ocsmz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obiteljski centar Varaždinske županije screenshot     www.ocvz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Obiteljski centar Zadarske županije screenshot     www.ocz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Obzor 2020. screenshot     www.obzor2020.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 5

Odraz screenshot     www.odraz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Organizacija ROZP screenshot     www.rozp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Osiguranje screenshot     www.hanfa.hr/getfile/42496/HANFA-Osiguranje.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Osnove sociologije screenshot     www.vup.hr/skriptarnica

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Otvorena medijska grupacija screenshot     omg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Partnerstvo za društveni razvoj screenshot     www.psd.hr/hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Penzići Rijeka screenshot     penzici.rijeka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Plavi telefon screenshot     www.plavi-telefon.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pod repom screenshot     www.vjesnik.hr/Blogovi/PodRepom/Default.aspx?id...

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Pogled s Manhattana screenshot     blog.vecernji.hr/jadranka-juresko-kero

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Ponos i predrasude screenshot     bigblog.tportal.hr/ponosipredrasude

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Poplave.hr screenshot     poplave.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Potpisujem.org screenshot     www.potpisujem.org/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Potrošač screenshot     www.potrosac.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pragma screenshot     www.udruga-pragma.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Prava u starosti screenshot     www.pravaustarosti.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova screenshot     www.prs.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom screenshot     www.posi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Prilika.hr screenshot     www.prilika.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Program publiciranja ... screenshot     www.dzs.hr/default.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

PRONI Centar za socijalno podučavanje screenshot     proni.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Prosta pravda screenshot     blog.vecernji.hr/kruno-cudina

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Psi vodiči screenshot     www.psivodici.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Put u život screenshot     www.udrugapuz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Queer.hr screenshot     www.queer.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 9

Radio student screenshot     www.radiostudent.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Rastrgane marionete screenshot     blog.vecernji.hr/petar-macut

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Reklamacije.net screenshot     www.reklamacije.net/reklamacije/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Revija za socijalnu politiku screenshot     www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/index

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Revija za sociologiju screenshot     www.hsd.hr/revija

Sadrži arhivu prethodnih brojeva.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Riječki karneval screenshot     www.rijecki-karneval.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 10

Samoborski fašnik screenshot     www.fasnik.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Savez društava Naša djeca Hrvatske screenshot     www.savez-dnd.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Savjetovalište Luka Ritz screenshot     www.savjetovaliste.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sigurna kuća Istra screenshot     www.sigurnakucaistra.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sigurno mjesto screenshot     www.sigurnomjesto.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sinjska alka screenshot     www.alka.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Sir i vrhnje screenshot     www.sirivrhnje.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Smart screenshot     www.smart.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Socijalna uključenost screenshot     www.socijalna-ukljucenost.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

SOS - Dječje selo Hrvatska screenshot     www.sos-dsh.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Središnji registar osiguranika screenshot     www.regos.hr/default.aspx

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Sretne veze --- screenshot     www.sretneveze.com/index.html

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Status-M screenshot     status-m.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Sto koluri screenshot     www.stokoluri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Studentski centar u Zagrebu screenshot     www.sczg.unizg.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Svijet osiguranja screenshot     www.svijetosiguranja.hr/hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

SVK - magazin screenshot     www.svijetkulture.com/svk

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Tako se to radi! screenshot     ivancehok.bloger.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tisak i javno mnijenje screenshot     www.cpi.hr/download/links/1408.pdf

Ne postoji na webu od 2010. godine.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Transaid Croatia screenshot     www.transaid.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Tris screenshot     tris.com.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Turopoljski fašnik screenshot     www.vgfasnik.com

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

U glavu screenshot     bigblog.tportal.hr/uglavu

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

U ringu s Anitom Malenicom screenshot     blog.vecernji.hr/malenica

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Učenje zalaganjem u zajednici screenshot     zalaganjeuzajednici.uniri.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga dijete razvod screenshot     www.udruga-dijete-razvod.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga Domine screenshot     www.domine.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga katoličkih intelektualaca screenshot     www.uki.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga Most screenshot     most.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga Prospero screenshot     www.udruga-prospero.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Udruga roditelja Oko screenshot     www.udruga-oko.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga samohranih roditelja screenshot     www.udruga-samohranih-roditelja.com.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga slijepih Međimurske županije screenshot     www.usm.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga slijepih Požeško-slavonske županije screenshot     www.slijepi.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije screenshot     www.usr.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga slijepih Zagreb screenshot     www.udruga-slijepih-zagreb.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga Svjetlo života screenshot     www.svjetlozivota.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za promicanje inkluzije screenshot     inkluzija.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za promicanje istih mogućnosti screenshot     www.upim.hr/category/1

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za samozastupanje screenshot     www.samozastupanje.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora screenshot     www.up-samobor.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruga zaštite potrošača Kutina screenshot     www.uzp-kutina.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Udruženje Djeca prva screenshot     www.djeca-prva.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

UNICEF screenshot     www.unicef.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Ured za ravnopravnost spolova screenshot     www.ured-ravnopravnost.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

URIHO screenshot     www.uriho.hr/images/spomen-knjiga.pdf

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Varaždinski potrošač screenshot     www.potrosac-varazdin.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Večeri dalmatinske pisme screenshot     www.vdp.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Veranda screenshot     www.veranda.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vigilare screenshot     www.vigilare.org

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vinkovačke jeseni screenshot     www.vk-jeseni.com/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Vjenčanje iz bajke screenshot     vjencanjeizbajke.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Vjenčanje ponuda screenshot     www.vjencanje-ponuda.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Vjenčanje snova screenshot     www.vjencanjesnova.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vjenčanje.hr screenshot     www.vjencanje.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volim Hrvatsku screenshot     www.volim-hrvatsku.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Osijek screenshot     vcos.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Volonterski centar Zagreb screenshot     www.vcz.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Vox feminae screenshot     www.voxfeminae.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 15

Washington rocks screenshot     washingtonrocks.blog.hr

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

WWW.ganga.hr screenshot     www.ganga.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Za djecu! screenshot     www.zadjecu.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zagreb Pride screenshot     www.zagreb-pride.net/web/index.php?option=com_c...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zajednica Susret screenshot     zajednica-susret.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada Blaga djela screenshot     www.zaklada-blaga-djela.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada čujem,vjerujem,vidim screenshot     www.zakladacvv.hr/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Kultura nova screenshot     kulturanova.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zaklada Slagalica screenshot     www.zaklada-slagalica.hr/zaklada

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zaklada Zajednički put screenshot     zajednickiput.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zamirnet screenshot     www.zamirzine.net

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 3

Zamirzine screenshot     www.zamirzine.net

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 30

Zarez screenshot     www.zarez.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 11

Zastupnica čitatelja screenshot     blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 6

Zaštita potrošača screenshot     potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/index.php

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

ZG karneval screenshot     zagrebacki-karneval.hr

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zgloboboljka kroničarka screenshot     blog.vecernji.hr/silvija-sesto

URL nije dostupan.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zimo screenshot     zimo.dnevnik.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 14

Zlatna dob screenshot     www.zlatna-dob.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Zlatovez screenshot     www.zlatovez.com/index.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 2

Zoran Šprajc screenshot     www.tportal.hr/vijesti/komentari/tema/?keywords...

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 8

Ženska infoteka screenshot     www.zinfo.hr/index.htm

Ne postoji više na webu.

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska infoteka screenshot     www.zinfo.hr/engleski/index-eng.htm

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska mreža Hrvatske screenshot     www.zenska-mreza.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska pomoć sada screenshot     www.zenskapomocsada.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženska soba screenshot     www.zenskasoba.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1

Ženskikutak.hr screenshot     www.zenskikutak.hr

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 4

Živi selo screenshot     ziviselo.com

Primjerci      Vremenska crta Ukupno arhiviranih primjeraka: 1