loading
Podaci o publikaciji Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka
Naslov: Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka
Web adresa: http://www.nsk.hr/e-izdanja/muzicka.pdf
Više ne postoji na webu.
Vremenska crta

01. 01. 2010. 01. 12. 2014.
  


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje