loading
Podaci o publikaciji Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka
Naslov: Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka
Web adresa: http://www.nsk.hr/e-izdanja/muzicka.pdf
Više ne postoji na webu.
Vremenska crta

21. 05. 2014. 21. 04. 2019.
  


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje