loading
Podaci o publikaciji Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Naslov: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Web adresa: http://www.pravri.uniri.hr/hr/znanost/zbornik/ezbornik.html
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje