loading
Podaci o publikaciji Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Naslov: Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Web adresa: http://www.nsk.hr/UserFiles/File/knjizevnost_upute.pdf
URL nije dostupan.
Vremenska crta

01. 01. 2010. 01. 12. 2014.
  


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje