loading
Podaci o publikaciji Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Naslov: Upute za klasifikaciju književnosti prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Web adresa: http://www.nsk.hr/UserFiles/File/knjizevnost_upute.pdf
URL nije dostupan.
Vremenska crta

21. 05. 2014. 21. 04. 2019.
  


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje