loading
Podaci o publikaciji Priručnik za informiranje i djelotvorno sudjelovanje organizacija civilnog društva u javnim politikama
Naslov: Priručnik za informiranje i djelotvorno sudjelovanje organizacija civilnog društva u javnim politikama
Web adresa: http://www.hpc.hr/wp-content/uploads/2013/08/PrirucnikzainformiranjeisudjelovanjeOCDujavnimpolitikama-2.pdf
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje