loading
Podaci o publikaciji Priručnik s objavama o međunarodnoj edukaciji
Naslov: Priručnik s objavama o međunarodnoj edukaciji
Web adresa: http://www.revizorska-komora.hr/pdf/MRevS/IFAC_IES_2010_hr.pdf
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje