loading
Podaci o publikaciji Inteligentni sustavi upravljanja
Naslov: Inteligentni sustavi upravljanja
Web adresa: http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/ISU_all.pdf
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje