loading
Podaci o publikaciji Dani infrastruktura prostornih podataka 2015.
Naslov: Dani infrastruktura prostornih podataka 2015.
Web adresa: http://www.nipp.hr/UserDocsImages/dokumenti/publikacije/DGU%20-%20Zbornik%20sa%C5%BEetaka_20151103.pdf
Vremenska crta

19. 02. 2014. 19. 01. 2019.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje