loading
Podaci o publikaciji Skripta za vježbe iz kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi
Naslov: Skripta za vježbe iz kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi
Web adresa: https://www.mev.hr/wp-content/uploads/2016/05/Skripta-za-vje%C5%BEbe-iz-kolegija-Primjena-ra%C4%8Dunala-u-poslovnoj-praksi.pdf
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje