loading
Podaci o publikaciji Journal of international business research and marketing
Naslov: Journal of international business research and marketing
Web adresa: http://researchleap.com/category/journal-of-international-business-research-and-marketing-issn-1849-8558-print/
Vremenska crta

01. 01. 2005. 01. 12. 2009.
 


Legenda


- Arhiviran jedan primjerak. Klikom na ikonu otvara se pregled primjerka.
- Arhivirano više primjeraka.Razdoblje