Korištenje Hrvatskog arhiva weba

Potpunost sadržaja, izgled i funkcionalnost arhivirane kopije nisu uvijek istovjetni izvorniku na internetu zbog tehnologije izrade web-stranica (npr. javascript, flash; dinamički generirane stranice).

Za točnost podataka u arhiviranim publikacijama odgovoran je nakladnik.

U Hrvatskom arhivu weba su stare verzije mrežnih stranica čiji sadržaj danas može biti zastario.

Kod arhiviranja mrežne građe vanjski se URL-ovi ne arhiviraju.

Za publikacije javno dostupne na webu, NSK omogućuje javni pristup i njihovim arhiviranim kopijama.

U slučajevima kada nakladnik ne dopušta javni pristup, minimalna razina pristupa arhiviranoj publikaciji je jedan ovlašteni korisnik unutar NSK (središnja informacijska služba u prizemlju) putem kontrolirane radne okoline.

Prikupljanje obveznog primjerka mrežnih publikacija u skladu je sa Zakonom o knjižnicama (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267274.html).

Font Resize
Kontrast