Lokalni izbori 2021.

Redoviti izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika održavaju se svake četvrte godine. Hrvatski arhiv weba prikupio je i čuva sve javno dostupne sadržaje na temu lokalnih izbora. Arhivirana su web-sjedišta političkih stranaka, osobne stranice kandidata i portali koji su pratili izbore.

Harvestiranje je provedeno 28.-30. lipnja 2021. Prikupljeno je 448 URL-ova ukupne veličine 277 GB.