Obvezni primjerak

Uvod

Publikacije objavljene na internetu predstavljaju dio suvremene kulturne baštine. Poput tiskanih publikacija i neknjižne građe, i mrežna građa ulazi u obuhvat obveznog primjerka. Zbog dinamične naravi interneta, mnoge mrežne publikacije više nisu dostupne.
Kako bi prikupila i zaštitila taj dio hrvatske nakladničke produkcije, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) uspostavila je u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) Hrvatski arhiv weba.

Zakonski propisi

Zakonska je obveza nakladnika da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju publikacije objavljene na internetu kao obvezni primjerak, a Nacionalne i sveučilišne knjižnice da ih prima, obrađuje, omogući pohranu i pristup.

Definicije

Mrežna publikacija.  (mrežna građa, online publikacija, web publikacija).
Dokument zabilježen u digitalnom obliku i stavljen na raspolaganje javnosti putem interneta.

Nakladnik. Pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje publikacije i snosi troškove njezina izdavanja. Svatko tko objavljuje neki sadržaj na internetu smatra se nakladnikom.

Obvezni primjerak. Zakonska odredba koja obvezuje proizvođače svih vrsta publikacija na dostavu i pohranjivanje primjerka svake publikacije u određenu knjižnicu odnosno sličnu ustanovu.

Što je Hrvatski arhiv weba i kako mu se pristupa

Hrvatski arhiv weba je sustav koji omogućuje pobiranje, pohranu, zaštitu i pristup elektroničkim publikacijama objavljenim na internetu.
Robot NSK web poslužiteljima pristupa s IP adrese 161.53.3.4 i predstavlja se kao Mozilla/5.0 (compatible; SrceDAMP/4.2.2; +http://haw.nsk.hr/faq).

Mrežna građa arhivirana u Hrvatskom arhivu weba dio je fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pa je pristup i pretraživanje omogućeno putem knjižničnoga kataloga (NSK WebPAC).
Sadržaj arhiva može se pretraživati sa stranica Hrvatskog arhiva weba.
Arhiviranim se publikacijama pristupa slobodno putem interneta. U iznimnim slučajevima kada nakladnik ne dopušta javni pristup, minimalna razina pristupa arhiviranoj publikaciji je jedan ovlašteni korisnik unutar NSK (središnja informacijska služba u prizemlju) putem kontrolirane radne okoline.

Koja se mrežna građa pohranjuje u Hrvatskom arhivu weba

U Hrvatskom arhivu weba pohranjuju se publikacije objavljene na internetu – statične publikacije čiji se sadržaj ne mijenja, npr. knjige, i građa čiji se sadržaj mijenja i/ili nadopunjuje, npr. časopisi, e-novine, e-zini, portali, mrežna mjesta institucija, udruga, događaja, znanstvenih projekata.

Publikacije se za arhiviranje odabiru prema utvrđenim Kriterijima odabira obveznog primjerka mrežne građe za obradu i arhiviranje koji se odnose na sadržaj, nakladnika, strukturu publikacije, domenu i format objavljivanja. Publikacije se prikupljaju učestalošću koju određuje Knjižnica.

Kako obavijestiti NSK o postojanju mrežne publikacije

Nakladnici/autori mrežnih publikacija putem online Obrasca za prijavu mrežnih publikacija obavještavaju Knjižnicu o postojanju svoje publikacije na internetu. Time izvršavaju svoju obvezu dostave obveznog primjerka i omogućuju njegovu obradu i arhiviranje. Potpuni kataložni zapis izrađuje se za publikacije koje su već objavljene na internetu – CIP zapis se ne izrađuje.

Prednosti Hrvatskog arhiva weba za nakladnike/autore mrežnih publikacija

Bibliografska obrada. Svaka publikacija u Hrvatskom arhivu weba dio je fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i ima potpuni kataložni zapis.

Povećanje broja čitatelja. Putem bibliografskog zapisa u knjižničnom katalogu i izravno s naslovnice Hrvatskog arhiva weba odabrana mrežna publikacija dostupna je na svojoj izvornoj internetskoj adresi i u Hrvatskom arhivu weba NSK. Na taj se način povećava ukupan broj pristupa građi.

Dugoročno čuvanje. Publikacijama koje su pohranjene kao statični objekti na računalnom poslužitelju NSK moguće je pristupiti i kada više ne postoje na svojoj izvornoj internetskoj adresi.

Logo. Logo koji označava da je publikacija pohranjena u Hrvatskom arhivu weba nakladnik može objaviti na svojim stranicama na internetu kao izravnu poveznicu na stranice Hrvatskog arhiva weba.

Font Resize
Kontrast