Upute za katalogizaciju

Mrežna građa: upute za katalogizaciju: prema MARC21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 11. verzija dopuna

Upute se odnose na aktualnu praksu katalogizacije mrežne građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Naglasak je na opisu integrirajuće mrežne građe, a opis omeđenih i serijskih publikacija na internetu prikazan je u dodacima.
Upute su namijenjene knjižničarima i svima koji objavljuju sadržaje na internetu.

Cijeli dokument u PDF-u (1,50 MB)

Font Resize
Kontrast