loading
Dalmacijanews.com
www.dalmacijanews.hr

Područja: Naselja, gradovi i regije, News portali
Ukupno arhiviranih primjeraka: 37
 
      Veličina Vrijeme pobiranja Web adresa
1.Primjerak screenshot94.19 MB01.10.2017 20:21:05www.dalmacijanews.hr
2.Primjerak screenshot239.73 MB18.07.2017 14:55:41www.dalmacijanews.hr
3.Primjerak screenshot238.85 MB01.07.2017 20:18:03www.dalmacijanews.hr
4.Primjerak screenshot240.33 MB01.04.2017 20:13:01www.dalmacijanews.hr
5.Primjerak screenshot235.15 MB01.01.2017 20:09:21www.dalmacijanews.hr
6.Primjerak screenshot228.49 MB01.10.2016 20:06:47www.dalmacijanews.hr
7.Primjerak screenshot211.21 MB01.07.2016 20:12:31www.dalmacijanews.hr
8.Primjerak screenshot206.86 MB01.04.2016 20:08:38www.dalmacijanews.hr
9.Primjerak screenshot183.98 MB01.01.2016 20:07:45www.dalmacijanews.hr
10.Primjerak screenshot149.06 MB01.10.2015 20:07:42www.dalmacijanews.hr
11.Primjerak screenshot130.03 MB01.07.2015 20:07:19www.dalmacijanews.hr
12.Primjerak screenshot110.49 MB01.04.2015 20:11:04www.dalmacijanews.hr
13.Primjerak screenshot78.01 MB01.01.2015 20:38:13www.dalmacijanews.hr
14.Primjerak screenshot69.65 MB01.10.2014 20:46:09www.dalmacijanews.hr
15.Primjerak screenshot55.07 MB02.07.2014 08:12:13www.dalmacijanews.hr
16.Primjerak screenshot84.66 MB01.01.2014 20:09:02www.dalmacijanews.com/Default.aspx
17.Primjerak screenshot73.47 MB01.10.2013 20:59:22www.dalmacijanews.com/Default.aspx
18.Primjerak screenshot102.41 MB01.07.2013 20:10:18www.dalmacijanews.com/Default.aspx
19.Primjerak screenshot87.91 MB01.04.2013 20:46:19www.dalmacijanews.com/Default.aspx
20.Primjerak screenshot90.39 MB01.01.2013 20:08:35www.dalmacijanews.com/Default.aspx
21.Primjerak screenshot95.74 MB01.10.2012 21:32:46www.dalmacijanews.com/Default.aspx
22.Primjerak screenshot86.06 MB01.07.2012 20:09:52www.dalmacijanews.com/Default.aspx
23.Primjerak screenshot112.72 MB01.04.2012 20:14:46www.dalmacijanews.com/Default.aspx
24.Primjerak screenshot132.75 MB01.01.2012 20:48:41www.dalmacijanews.com/Default.aspx
25.Primjerak screenshot113.01 MB01.10.2011 21:26:00www.dalmacijanews.com/Default.aspx
26.Primjerak screenshot103.62 MB01.07.2011 20:46:50www.dalmacijanews.com/Default.aspx
27.Primjerak screenshot90.05 MB01.04.2011 21:11:53www.dalmacijanews.com/Default.aspx
28.Primjerak screenshot62.81 MB01.01.2011 20:38:25www.dalmacijanews.com/Default.aspx
29.Primjerak screenshot28.15 MB01.10.2010 20:29:15www.dalmacijanews.com/Default.aspx
30.Primjerak screenshot30.7 MB01.07.2010 20:19:09www.dalmacijanews.com/Default.aspx
31.Primjerak screenshot28.51 MB01.04.2010 20:29:00www.dalmacijanews.com/Default.aspx
32.Primjerak screenshot29.67 MB01.01.2010 20:19:35www.dalmacijanews.com/Default.aspx
33.Primjerak screenshot28.84 MB01.10.2009 20:48:18www.dalmacijanews.com/Default.aspx
34.Primjerak screenshot27.23 MB01.07.2009 20:15:25www.dalmacijanews.com/Default.aspx
35.Primjerak screenshot25.07 MB01.04.2009 22:18:18www.dalmacijanews.com/Default.aspx
36.Primjerak screenshot26.04 MB01.01.2009 21:28:34www.dalmacijanews.com/Default.aspx
37.Primjerak screenshot17.82 MB03.10.2008 10:21:45www.dalmacijanews.com/Default.aspx