O arhivu weba

Hrvatski arhiv weba (HAW) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba nastala sa svrhom preuzimanja i trajnog čuvanja online obveznog primjerka. Sadržaj na webu predstavlja značajan dio suvremene hrvatske kulturne i znanstvene baštine. Izgrađen je na konceptima selektivnog pobiranja javno dostupnih publikacija na webu, godišnjeg harvestiranja .hr domene i tematskog harvestiranja sadržaja od nacionalnog značaja.

Hrvatski arhiv weba sastavni je dio Digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Zakonska je obveza nakladnika da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju publikacije objavljene na internetu kao obvezni primjerak, a Nacionalne i sveučilišne knjižnice da ih prima, obrađuje, omogući pohranu i pristup. Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020) propisuje način dostave, formate i uvjete pristupa, korištenja i zaštite online građe.

HAW koristi DAMP programsku okolinu osmišljenu i realiziranu u Sveučilišnome računskom centru Sveučilišta u Zagrebu pomoću koje se primjerci arhiviraju u originalnom formatu i na način da se mogu koristiti u budućnosti. Za godišnja harvestiranja .hr domene i tematska harvestiranja koristi se alat otvorenog koda Heritrix prilagođen u Srcu.

Promotivni video o Hrvatskom arhivu weba možete pogledati ovdje:

 

 

Letak HAW-a možete preuzeti ovdje.

Selektivno pobiranje

Selektivno pobiranje javno dostupnih publikacija na webu postupak je koji uključuje izradu bibliografskog opisa, preuzimanje, trajno čuvanje i osiguravanje dostupnosti online publikacija. Zapisi takvih publikacija dostupni su u katalogu NSK. Pretraživanje je dostupno u tražilici „Pretraži HAW“ prema naslovu, URL-u i ključnim riječima. Napredno pretraživanje dostupno je ovdje.

Godišnje harvestiranje .hr domene

HAW jednom godišnje harvestira (pobire) javno dostupne sadržaje s hrvatskog web-prostora i sprema ih na poslužitelj. Harvestiraju se aktivna web-sjedišta na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Pretraživanje .hr domene dostupno je u tražilici „Pretraži .hr domenu“ prema potpunom URL-u.

Tematska harvestiranja

HAW povremeno harvestira (pobire) odabrane sadržaje s weba koji se odnose na aktualne teme ili događaje od nacionalnog značaja. Odabrani su najznačajniji sadržaji vezani uz određenu temu. Pregledajte ih ovdje.

Vremeplov HAW-a

2020.

Objavljen Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020) koji propisuje način dostave, formate i uvjete pristupa, korištenja i zaštite online građe.

2019.

Novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti propisuje da obuhvat obveznog primjerka online publikacija uključuje e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr. te propisuje dužnosti nakladnika i NSK.

2017.

Započinje dodjela trajnog identifikatora URN:NBN za sve naslove i arhivirane primjerke.

2012.

Metapodaci HAW-a dostupni u Europeani.

2011.

HAW započinje s godišnjim harvestiranjem .hr domene i izgradnjom tematskih zbirki.

2010.

Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija mijenja naziv u Hrvatski arhiv weba. Novi naziv točnije opisuje namjenu i svrhu arhiviranja sadržaja s weba i u skladu je s nazivima arhiva weba drugih nacionalnih knjižnica.

2008.

Hrvatski arhiv weba postaje član Konzorcija za dugoročnu pohranu internetskoga sadržaja (International Internet Preservation Consortium – IIPC).

2004.

NSK u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) uspostavlja Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija – DAMP kako bi prikupila i zaštitila online dio hrvatske nakladničke produkcije.

NSK počinje s katalogizacijom online publikacija.1998.

1997.

Zakon o knjižnicama prvi put propisuje da obuhvat obveznog primjerka uključuje online publikacije