Česta pitanja

Što je Hrvatski arhiv weba?

Sustav za prikupljanje i pohranu obveznog primjerka publikacija objavljenih na webu nastao 2004. godine.

Zašto moja publikacija u arhivu nije identična izvorniku na webu?

Poberivost izravno ovisi o načinu na koji se rabe pojedine tehnologije prilikom izrade web sjedišta.

Koje su postavke robota-pobirača?

Selektivna pobiranja weba provode se  pomoću robota koji dolazi s IP adrese 161.53.3.4 i predstavlja se kao Mozilla/5.0 (compatible; SrceDAMP/4.2.2; +http://haw.nsk.hr/cesta-pitanja). Kod selektivnih harvestiranja robot ignorira robots.txt datoteke.

Domenska i tematska harvestiranja weba provode se  pomoću robota koji dolazi s IP adresa 161.53.3.11 i/ili 161.53.3.4 i predstavlja se kao Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.4.x; +http://haw.nsk.hr/cesta-pitanja). Robot pobire sve sadržaje za koje je dozvoljeno pobiranje bilo kojem robotu tj. ne pobire sadržaje za koje u robots.txt postoji zabrana pobiranja za sve robote. Iznimka od tog pravila su umetnuti (embedded) resursi koji se uvijek pobiru.

Molimo da dozvolite pristup navedenim robotima.

Što kada robot narušava stabilnost mog web-poslužitelja?

Ako bilo koji robot Hrvatskog arhiva weba narušava stabilnost vašeg poslužitelja ili primijetite neočekivane aktivnosti, molimo da nam to javite na adrese damp@srce.hr i haw@nsk.hr zajedno s podacima: vrijeme posjete robota, naziv robota i što detaljniji opis problema.

Što sadrži Hrvatski arhiv weba?

Zbirku odabranih sadržaja s weba (web-sjedišta) ustanova, udruga, klubova, događaja, projekata, tijela državne i javne uprave, portale, blogove, časopise i knjige.

Što ne sadrži Hrvatski arhiv weba?

Sadržaje objavljene na webu prije 2004. godine, radne verzije publikacija, građu koja se distribuira isključivo putem elektroničke pošte, osobne stranice, računalne igre, građu za čiji je pristup potrebna registracija, publikacije ili dijelove publikacija koje zbog načina izrade tj. formata u kojem je objavljena nije moguće arhivirati, digitaliziranu građu koja je dio digitalnih zbirki drugih ustanova niti druge arhiva weba.

Kako mogu pronaći neki naslov u Hrvatskom arhivu weba?

Pretraživanje selektivno arhiviranih publikacija dostupno je u tražilici „Pretraži HAW“ prema naslovu, URL-u i ključnim riječima. Napredno pretraživanje dostupno je ovdje.

Pretraživanje .hr domene dostupno je u tražilici „Pretraži .hr domenu“ prema potpunom URL-u.

Pregledavanje tematskih zbirki prema naslovu.

Moja publikacija nije javno dostupna, kako može biti katalogizirana i arhivirana?

Potrebno je ispuniti obrazac za prijavu online publikacija; arhiviranje i uvjeti pristupa bit će dogovoreni sa svakim nakladnikom pojedinačno.

Koliko se često arhivira moja publikacija?

Hrvatski arhiv weba određuje učestalost arhiviranja prema značaju publikacije za širu korisničku zajednicu i važnosti promjena građe u sadržajnom i tehničkom smislu. Jako velike datoteke (preko 500 MB) pobiru se manjom učestalošću.

Uz to, Hrvatski arhiv weba jednom godišnje harvestira cijelu nacionalnu .hr domenu i povremeno provodi tematska harvestiranja značajnih tema i događaja.

Hoće li korisnike zbunjivati postojanje arhivirane kopije i izvornika na internetu?

Na vrhu svakog arhiviranog primjerka stoji tekst koji upozorava da se radi o arhiviranoj kopiji. Arhivirani je primjerak na internetskoj adresi koja počinje s https://haw.nsk.hr/arhiva.

Kako Google pretražuje arhivirane publikacije?

Internetski pretraživači indeksiraju osnovnu stranicu Hrvatskog arhiva weba, ali ne i arhivirane kopije publikacija.

Kako mogu obavijestiti NSK o postojanju moje online publikacije?

Nakladnici online publikacija obavještavaju Knjižnicu o postojanju svoje publikacije na internetu popunjavanjem obrasca za prijavu online publikacija .

Može li publikacija na internetu dobiti ISSN ili ISBN?

Može. Za dodjelu identifikatora potrebno je uputiti zahtjev nadležnim Uredima za Hrvatsku – ISSNISBN.

Koje podatke obavezno moram staviti na svoju publikaciju na webu i gdje?

Na naslovnici ili u impresumu treba navesti naslov, autora ili urednika, naziv i sjedište nakladnika, datum objavljivanja na webu.

Kako mogu dobiti CIP za svoju publikaciju na webu?

Da bi bila katalogizirana i arhivirana, publikacija već mora biti objavljena na internetu. Za mrežnu se građu CIP ne izrađuje – izrađuje se odmah puni kataložni opis.