Za nakladnike

Obvezni primjerak online publikacija

Zakonska je obveza nakladnika da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju online publikacije (mrežne stranice, e-knjige, e-serijske publikacije) kao obvezni primjerak, a Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu da ih prima, obrađuje, omogući pohranu, pristup i korištenje (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/2019, Čl. 37-41.). Pravilnik o obveznom primjerku propisuje način dostave, formate i uvjete pristupa, korištenja i zaštite online građe.

Definicije

Online publikacija. (mrežna građa, mrežna publikacija, web-publikacija) Dokument zabilježen u digitalnom obliku i stavljen na raspolaganje javnosti putem interneta.

Nakladnik. Pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje publikacije i snosi troškove njezina izdavanja. Svatko tko objavljuje neki sadržaj na internetu smatra se nakladnikom.

Obvezni primjerak. Zakonska odredba koja obvezuje proizvođače svih vrsta publikacija na dostavu i pohranjivanje primjerka svake publikacije u određenu knjižnicu odnosno sličnu ustanovu.

Pobiranje. Postupak prikupljanja podataka s mrežnih stranica i drugih internetskih izvora.

Koja građa se katalogizira i arhivira?

U Hrvatskom arhivu weba pohranjuju se publikacije objavljene na webu: portali (news i tematski), blogovi, mrežna mjesta institucija, organizacija, udruga, događaja, znanstvenih projekata, knjige, časopisi itd. Građa se odabire za katalogizaciju i arhiviranje sukladno kriterijima odabira koje definira NSK.

Kako obavijestiti NSK o novoj online publikaciji?

Nakladnici i autori online publikacija putem obrasca obavještavaju Knjižnicu o izlaženju svoje publikacije ispunjavanjem obrasca za prijavu online publikacije.

Pristup

Hrvatski arhiv weba arhivira samo javno dostupne sadržaje s weba. Velik dio arhiviranog sadržaja je besplatno javno dostupan i moguće ga je  koristiti u skladu s  propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima: sadržaj se smije citirati, pohraniti na vlastito računalo, ispisati te reproducirati za vlastito, privatno korištenje. Arhivirani se sadržaj ne smije, bez dopuštenja nositelja autorskog prava ili srodnih prava, dalje distribuirati, prerađivati, koristiti u komercijalne svrhe i slično. U slučajevima kada nakladnik ne dopušta javni pristup, minimalna razina pristupa arhiviranoj publikaciji omogućena je unutar NSK putem kontrolirane radne okoline.

 

 

Prednosti HAW-a za nakladnike

Bibliografska obrada. Svaka publikacija objavljena u Hrvatskom arhivu weba dio je fonda NSK i ima potpuni bibliografski zapis.

Dugoročno čuvanje. Publikacijama koje su pohranjene u Hrvatski arhiv weba moguće je pristupiti i kada više ne postoje na svojoj izvornoj internetskoj adresi.

Povećanje broja čitatelja. Arhiviranoj publikaciji može se pristupiti putem Hrvatskog arhiva weba i knjižničnog kataloga NSK, a dostupna je na svojoj izvornoj internetskoj adresi i u Hrvatskom arhivu weba. Na taj se način povećava ukupan broj pristupa građi.

Logo. Logo, koji označava da je publikacija pohranjena u HAW-u, nakladnik može objaviti na svojim stranicama na internetu kao izravnu poveznicu na stranice HAW-a.