Uvjeti korištenja

Prikupljanje obveznog primjerka mrežnih publikacija u skladu je sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Arhiviraju se samo mrežne stranice koje su javno dostupne na webu. Veliki dio arhiviranog sadržaja zaštićen je odredbama o autorskom pravu i srodnim pravima. Takav je sadržaj besplatno javno dostupan i moguće ga je  koristiti u skladu s  propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima: sadržaj se smije citirati, pohraniti na vlastito računalo, ispisati te reproducirati za vlastito, privatno korištenje. Arhivirani se sadržaj ne smije, bez dopuštenja nositelja autorskog prava ili srodnih prava, dalje distribuirati, prerađivati, koristiti u komercijalne svrhe i slično.

U slučajevima kada nakladnik ne dopušta javni pristup, minimalna razina pristupa arhiviranoj publikaciji omogućena je unutar NSK putem kontrolirane radne okoline.

Potpunost sadržaja, izgled i funkcionalnost arhivirane kopije nisu uvijek istovjetni izvorniku na webu zbog tehnologije izrade web-stranica.

Za točnost podataka u arhiviranim publikacijama odgovoran je nakladnik.

U Hrvatskom arhivu weba pohranjene su stare verzije mrežnih stranica čiji sadržaj danas može biti zastario.