Kriteriji odabira za katalogizaciju i arhiviranje

Online publikacije se po svojim svojstvima, razlikuju od tradicionalnih oblika objavljivanja – česta promjena smještaja, sadržaja i veličine, kratak i nepredvidiv životni vijek na webu itd. Nacionalna i sveučilišna knjižnica prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, Čl. 37-41.) ima zadatak prikupljati opisivati, pohranjivati i omogućiti korištenje online publikacija u okviru obveznog primjerka, a kao sastavnog dijela nacionalne kulturne baštine. Pravilnik o obveznom primjerku propisuje način dostave, formate i uvjete pristupa, korištenja i zaštite online građe. Kako ove publikacije ne bi bile nepovratno izgubljene za buduće generacije korisnika, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 2004. godine u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu arhivira hrvatski web i izgrađuje – Hrvatski arhiv weba (HAW).

Definicije

ArhiviranjePostupak koji uključuje prihvat, preuzimanje, obradu, trajno čuvanje i osiguravanje dostupnosti online publikacije.

Arhiv weba. Sustav koji omogućuje dugotrajnu pohranu, zaštitu i pristup online publikacijama objavljenim na internetu.

Online publikacija (mrežna građa, mrežna publikacija, web-publikacija). Dokument zabilježen u digitalnom obliku i stavljen na raspolaganje javnosti putem interneta.

Mrežno mjesto (web-sjedište, web-stranice, mrežne stranice, web site). Smještaj na world wide webu; skup web-stranica identificiran istim URL-om koje čine jednu cjelinu.

Nakladnik. Pravna ili fizička osoba koja pokreće objavljivanje publikacije i snosi troškove njezina izdavanja. Svatko tko objavljuje neki sadržaj na internetu smatra se nakladnikom.

Obvezni primjerak. Zakonska odredba koja obvezuje proizvođače svih vrsta publikacija na dostavu i pohranjivanje propisanog broja primjeraka svake publikacije u određenu knjižnicu odnosno sličnu ustanovu.

Pobirač (engl. gatherer, harvester, crawler). Robotski program koji se koristi za pobiranje mrežne građe. 

Opći kriteriji

Za online publikacije primjenjuju se isti opći kriteriji kao i za tiskanu građu. Oni uključuju:

 1. djela hrvatskih autora objavljena u Hrvatskoj i izvan Hrvatske
 2. tema djela odnosi se na Hrvatsku ili Hrvate, bez obzira na mjesto objavljivanja i autorstvo
 3. djelo je na hrvatskom jeziku
 4. djela koja su objavljena u Hrvatskoj, što znači:
  • na samoj je građi podatak da je nastala u Hrvatskoj
  • sjedište nakladnika je u Hrvatskoj
  • autor publikacije ima prebivalište u Hrvatskoj

Posebni kriteriji

 1. Sadržaj
  S obzirom da internet kao medij publiciranja bez središnjeg upravljanja omogućuje svakome objavljivanje bilo kojeg sadržaja, prednost pri odabiru za arhiv weba ima građa čiji je sadržaj koherentan, neovisan, potpun, ima trajnu kulturološku, intelektualnu, znanstvenu ili umjetničku vrijednost i bavi se temama od općeg značenja za hrvatsko društvo, npr. umjetnost, kultura, gospodarstvo, obrazovanje, zdravstvo, politika, sport.
 2. Struktura publikacije
  Odnosi se na postojanje podatka o naslovu, o osobi ili tijelu odgovornom za sadržaj i izradu publikacije, preglednost rasporeda podataka na publikaciji, redovitost osuvremenjivanja. 
 3. Nakladnik
  Sve što je dostupno na internetu smatra se objavljenim, a svatko tko objavljuje neki sadržaj je nakladnik. To mogu biti nakladnici u tradicionalnom smislu kao i autori osobnih stranica na webu. Ugled i pouzdanost nakladnika važni su pri odabiru građe.
 4. Domena
  Građa koja je objavljena izvorno u domeni .hr ima prednost pri odabiru za arhiv weba. Građa može biti odabrana i kada je objavljena u nekoj drugoj domeni (.com, .net, .info, .org), ako udovoljava ostalim kriterijima za odabir građe.
 5. Format
  Odnosi se na format podataka u kojem je publikacija objavljena, npr. format za obradu teksta (Word), portable document format (PDF), hypertext markup language (HTML). Hrvatski arhiv weba prima, čuva i omogućuje pristup publikaciji u formatu u kojem je ona objavljena. Ako je publikacija objavljena na mreži u više različitih formata, HAW odabire format koji može pohraniti u izvornom obliku i tako sačuvati integritet i autentičnost građe (izgled, dizajn, način pretraživanja) i osigurati čitljivost podataka. Ako je publikacija objavljena u formatu koji se zbog tehničkih zapreka ne može pohraniti, autorima/nakladnicima se preporučuje promjena formata. 

Koja građa ulazi u HAW?

Katalogiziraju i arhiviraju se news portali, tematski portali, mrežna mjesta ustanova, udruga, događaja, klubova, značajnih projekata, portali, odabrane osobne stranice, osobni, skupni i tematski blogovi kao izvor informacija o suvremenoj kulturi i ekonomskim, društvenim i političkim trendovima, blogovi koji imaju značajan utjecaj u javnom životu i čiji je autor osoba koja se predstavlja svojim pravim imenom, časopisi, knjige. 

Ne katalogiziraju se pretraživači, igre, stranice isključivo reklamnog karaktera, stranice tvrtki i poslovnih poduzeća, radne verzije publikacija, pretplatničke liste (mailing lists), chat, građa koja se distribuira isključivo putem elektroničke pošte, građa s intraneta, građa koja za pristup zahtijeva registraciju, u načelu osobne stranice i forumi. Ne katalogizira se digitalizirana građa koja je dio digitalnih zbirki drugih ustanova, drugi arhivi weba niti građa koja se zbog tehničkih zapreka ne može preuzeti i pohraniti.

Uz to, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) jednom godišnje provodi pobiranje svih sadržaja na vršnoj .hr domeni bez obzira na vrstu publikacije. Povremeno se pobiru (harvestiraju) odabrani sadržaji s weba koji se odnose na aktualne teme ili događaje od nacionalnog značaja.