Bibliografija

Bibliografija obuhvaća radove nastale poslije 2000. godine koji se odnose na postupanje s hrvatskim publikacijama na internetu.

2020.

Klarin Zadravec, Sofija.  Digitalna knjižnica  : okruženje i konceptualne promjene. // Mirna Willer : Festschrift. Zadar : Sveučilište u Zadru. 2020. Pristup: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/view/62/61/1000 

Buzina, Tanja. Arhiviranje weba : pravni i etički aspekti. // Mirna Willer : Festschrift. Zadar : Sveučilište u Zadru. 2020. Pristup:
https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/view/62/61/1001

2018.

Pigac, Sonja; Rudomino, Ingeborg. Serijska građa u Hrvatskom arhivu weba s posebnim osvrtom na znanstvene i stručne časopise. // Seminar Arhivi, knjižnice i muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018). Str. 269-287. 

Klarin Zadravec, Sofija ; Holub, Karolina. Upravljanje digitalnim sadržajem : mogućnosti implementacije PREMIS-a u dokumentiranju postupaka zaštite. // Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018). Str. 247-267. 

2017.

Klarin Zadravec, Sofija.  Digitalna knjižnica  : okruženje i konceptualne promjene. // Mirna Willer : Festschrift. Zadar : Sveučilište u Zadru. 2020. Pristup: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/view/62/61/1000

Buzina, Tanja. Arhiviranje weba : pravni i etički aspekti. // Mirna Willer : Festschrift. Zadar : Sveučilište u Zadru. 2020. Pristup:
https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/view/62/61/1001

Holub, Karolina; Ingeborg, Rudomino. Hrvatski arhiv weba – trinaest godina poslije. // @rhivi, 2(2017). Str. 28-29. 

2016.

Pigac, Sonja; Ingeborg, Rudomino. Trajna pohrana digitalnih novina : primjeri dobre prakse. // 19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, zbornik radova / urednice Vesna Hodak, Alisa Martek, Renata Petrušić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 103-119.

2015.

Holub, Karolina ; Rudomino, Ingeborg. A decade of web archiving in the National and University Library in Zagreb. // IFLA WLIC 2015. Pristup: http://library.ifla.org/1092/1/090-holub-en.pdf

Holub, Karolina ; Rudomino, Ingeborg. Arhiviranje weba u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. // Bosniaca. God. 19, br. 19 / glavni i odgovorni urednik Ismet Ovčina. Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2015. Str. 34-39. Pristup: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/17

Buzina, Tanja. Hrvatski arhiv weba : objavljivanje na webu i arhiviranje weba. // Pogled u muzejsko elektroničko nakladništvo / urednica Snježana Radovanlija Mileusnić. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2015. Str. 28-36.

2014.

Holub, Karolina ; Rudomino, Ingeborg. Croatian Web Archive : an overview. // Review of the National Center for Digitization, br. 25(2014), 11-16. Pristup: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/25/ncd25011.pdf

2013.

Holub, Karolina; Rudomino Ingeborg. Integrirajuća mrežna građa u Objedinjenom izdanju ISBD-a. // 16. seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Nives Tomašević i Ivona Despot. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str.188-201.

2012.

Buzina, Tanja. Harvestiranje hrvatskoga internetskog prostora: iskustva i rezultati. // 15. seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 136-143.

Celjak, Draženko; Milinović, Miroslav. Harvestiranje hrvatskoga weba: arhitektura programskoga sustava za harvestiranje i iskustva stečena njegovom upotrebom. // 15. seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 144-160

2011.

Buzina, Tanja; Holub, Karolina.  Mrežna građa : upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21, izdanje 1999., 12. verzija dopuna. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2011.  Pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:230:194177 

Getliher, Danijela; Holub, Karolina; Rudomino, Ingeborg. Životni vijek i promjenjivost građe Hrvatskoga arhiva weba. // 14. seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Sanja Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 137-150.

Holub, Karolina; Rudomino, Ingeborg. Nakladnici mrežnih publikacija i Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija: istraživanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3(2011),68-78. Pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:203:931060

Rudomino, Ingeborg; Celjak, Draženko. Novi identitet Digitalnog arhiva hrvatskih mrežnih publikacija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Sanja Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 251-258.

2010.

Holub, Karolina; Pigac Ljubi, Sonja; Rudomino, Ingeborg. Kvalitativna i kvantitativna analiza Digitalnog arhiva hrvatskih mrežnih publikacija // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 244-259.

Pigac Ljubi, Sonja. Arhiviranje hrvatske mrežne građe : magistarski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, 2010.

2009.

Buzina, Tanja. Arhiviranje mrežnih sadržaja kod članica IIPC konzorcija: stanje i aktivnosti. //  12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 203-211.

Getliher, Danijela. Hrvatska mrežna neomeđena građa: magistarski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, 2009.

Holub, Karolina; Pigac Ljubi, Sonja; Rudomino, Ingeborg. Vrednovanje digitalnog arhiva Nacionalne i sveučilišne knjižnice prema dokumentu Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC): jesmo li pouzdani ili kako to postati? // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 41-51. Pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:203:391717 

2008.

Buzina, Tanja;  Holub, Karolina. Mrežne stranice digitalnog arhiva hrvatskih mrežnih publikacija: istraživanje korištenja . //  11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Mirna Willer. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. Str. 113-127.

Buzina, Tanja ; Willer, Mirna. Croatian digital Web archive:  from project to service of the National and Univeristy Library in Zagreb. // Digitalia: rivista del digitale nei beni culturali. No. 2 (Dicembre 2007). Str. 20-34. Pristup: http://digitalia.sbn.it/article/view/437/277

Getliher, Danijela. Svojstva hrvatske mrežne neomeđene građe: trajnost i promjenjivost. // 11. seminar Arhivi, knjižnice,  muzeji: zbornik radova / uredila:  Mirna Willer. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. Str. 128-141.

Vrbanc, Tomica. Obvezni primjerak mrežnih publikacija: hrvatska legislativa i metoda arhiviranja // INFuture2007 – Digital Information and Heritage / [1. međunarodna znanstvena konferencija “The Future of Information Sciences: INFuture2007 – Digital Information and Heritage”, Zagreb, 7.-9. studenoga 2007.] ; uredili Sanja Seljan i Hrvoje Stančić. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007. Str. 255-266.

Willer, Mirna. Arhiviranje hrvatskih mrežnih publikacija: od projekta do programa arhiviranja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK). // Bosniaca: časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i hercegovine 12, 12(decembar 2007), 36-42. Pristup: http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/159

Willer, Mirna; Buzina, Tanja; Holub, Karolina; Zajec, Jasenka; Milinović, Miroslav; Topolščak, Nebojša. Selective archiving of web resources: a study of processing costs. // Program: electronic library and information systems. 4,42(2008), Str. 341-364.

2007.

Buzina, Tanja. Mrežna građa i hrvatski nacionalni pravilnik za kataložni opis // Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ana Barbarić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 227-233.

Vrbanc, Tomica. Izbor autorskih odrednica za omeđenu mrežnu građu. // Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ana Barbarić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 191-205.

Zajec, Jasenka. Kako identificirati i katalogizirati nove vrste neomeđene građe. // Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ana Barbarić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. Str. 217-225.

2006.

Milinović, Miroslav; Topolšćak, Nebojša. DAMP II: Digitalni arhiv mrežnih publikacija: nova funkcionalnost – novi planovi. // 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ivana Zenić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. Str. 40-55.

Pigac, Sonja; Buzina, Tanja. Selektivno arhiviranje hrvatskog weba: rezultati i otvorena pitanja // 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ivana Zenić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. Str. 28-39.

2005.

Buzina, Tanja. Digitalni arhiv mrežnih publikacija: način prikupljanja i kriteriji odabira građe // 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Str. 54-60.

Klarin, Sofija. Predmet, motivi i metode arhiviranja sadržaja weba // 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Str. 22-35.

Milinović, Miroslav; Topolščak, Nebojša. The architecture of DAMP. // Widwisawn, vol. 3, no. 3, 2005.  Pristup: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:230:699220

Pigac, Sonja. Digitalni arhiv mrežnih publikacija: rad u sustavu za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija // 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Str. 61-67.

Willer, Mirna; Milinović, Miroslav. DAMP: sustav za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija // Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: 4. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 6. aprila do 8. aprila 2005. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2005. Str. 491-500.

Willer, Mirna; Milinović, Miroslav. Prema trećoj generaciji knjižnično-informacijskih sustava: hibridna knjižnica za hibridne usluge. // 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005. Str. 36-67.

2003.

Zajec, Jasenka; Getliher, Danijela. Identifikacija hrvatskih mrežnih serijskih publikacija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1-2, 46(2003), 90-100. Pristup: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/114/vbh/God.46(2003),br.1-2

2002.

Klarin, Sofija; Pavelić, Damir. Uporaba metapodataka u hrvatskom AKM mrežnom prostoru: dva istraživanja. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 100-108.

2001.

Klarin, Sofija. Elektronička građa u knjižnici: s primjerima zapisa daljinski dostupne elektroničke građe u CROLIST-u // 2. i 3. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u kontekstu globalne informacijske infrastrukture. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001. Str. 159-165.

Klarin, Sofija; Murati, Tomislav. Identifikacija, odabir, obradba i osiguravanje dostupnosti mrežnih publikacija u kontekstu nacionalne bibliografske kontrole // 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u kontekstu globalne informacijske infrastrukture. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001. Str. 41-56.

Klarin, Sofija; Pigac, Sonja. Hrvatske serijske publikacije na Internetu i metapodaci. // 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u kontekstu globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001. Str. 186-191.

Klarin, Sofija; Pigac, Sonja; Pavelić, Damir. Croatian remote access electronic serials: results of a survey // International Cataloguing & Bibliographic Control 4, 30(2001), Str. 70-72.

Zajec, Jasenka. Elektronička izdanja u ISSN sustavu. // Mreža 6, 7(2001), Str. 66-67.

Zajec, Jasenka; Pigac, Sonja. Processing of electronic serial resources in the Croatian National and University Library. //  IFLA Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications 39(2001), Str. 15-16. Pristup: http://www.ifla.org/VII/s16/pubs/no39.pdf

Zajec, Jasenka. Elektroničke serijske publikacije na mreži. // Medijska istraživanja 7, 1-2(2001), Str. 69-78.

2000.

Klarin, Sofija; Pigac, Sonja. Hrvatske daljinski dostupne elektroničke serijske publikacije // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 4, 43 (2000.[i.e. 2001.]). Str. 156-167.