Predmetno područje: Fizika, matematika i srodne znanosti

Publikacije u potpodručju: Mjeriteljstvo i standardizacija (11)

Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje

http://www.revizorska-komora.hr/pdf/MRevS/2015_MSU%202400%20(izmijenjen)_final.pdf

Broj arhiviranih primjeraka: 1

Cro cert

http://www.cro-cert.hr/index.php?docId=1

Broj arhiviranih primjeraka: 1

Državni zavod za mjeriteljstvo

http://www.dzm.hr/

Broj arhiviranih primjeraka: 4

Hrvatski zavod za norme

http://www.hzn.hr/

Broj arhiviranih primjeraka: 9

Hrvatsko mjeriteljsko društvo

http://www.hmd.hr/

Broj arhiviranih primjeraka: 3

HZN e-glasilo

http://www.hzn.hr/default.aspx?id=44

Broj arhiviranih primjeraka: 3

Korištenje radom internih revizora

http://www.revizorska-komora.hr/pdf/MRevS/2015_MRevS%20610%20(izmijenjen)_final.pdf

Broj arhiviranih primjeraka: 1

Kvalis

http://www.kvalis.com

Broj arhiviranih primjeraka: 13

Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja kroz stjecanje razumijevanja subjekta i njegovog okruženja

http://www.revizorska-komora.hr/pdf/MRevS/2015_MRevS%20315%20(izmijenjen)_final.pdf

Broj arhiviranih primjeraka: 1

Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata

http://www.revizorska-komora.hr/pdf/MRevS/VOLUME%201%20KONACNO%20(2).pdf

Broj arhiviranih primjeraka: 1