HAW poziva na prikupljanje mrežnih sadržaja o koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti

18.12.2020. 

Hrvatski arhiv weba, kao zbirka odabranih sadržaja preuzetih s interneta, ovih dana započinje s prikupljanjem hrvatskih mrežnih sadržaja o koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti. Kako bi se prikupio što veći broj mrežnih sadržaja (državne, regionalne i lokalne mrežne stranice, blogovi, članci itd.) te ih se trajno sačuvalo, NSK Vas poziva na suradnju u prikupljanju sadržaja koji se odnose na ovu temu, objavljenih na bilo kojoj domeni (.hr, .com, .net, .eu itd.).

Mrežne sadržaje možete poslati putem obrasca na idućoj adresi: https://forms.gle/VaDQXE3ibQYeMW57A

Primjeri sadržaja koji će se prikupljati i pohraniti:

Prikupljeni sadržaji bit će javno dostupni na portalu Hrvatskog arhiva weba: https://haw.nsk.hr/tematske-zbirke/

Font Resize
Kontrast