Objavljena tematska zbirka Vukovar – 30 godina poslije

04.11.2021. 

U povodu 30. obljetnice stradanja Vukovara u Domovinskome ratu Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu priređuje izložbu “Sloboda se njegovim imenom zove” kako bi oživjela sjećanja na tešku sudbinu grada na Vuki i Dunavu, grada simbola i grada heroja. Izložbi je uz dvije virtualne izložbe Kultura u Vukovaru danas  i Vukovar  sadržaje dodao i Hrvatski arhiv weba koji je u tu svrhu prikupio i arhivirao odabrane javno dostupne online sadržaje vezane uz obilježavanje stradanja grada Vukovara, ali i sadržaje koji su dio suvremene kulture i baštine Vukovara i okolice. Arhivirani sadržaji nalaze se u tematskoj zbirci Vukovar – 30 godina poslije.