Održan HAWaton

24.03.2023. 

U Gimnaziji Karlovac 21. ožujka 2023. održan je prvi „HAWaton“ – natjecanje u pretraživanju interneta radi promicanja koncepta „crowdsourcinga“ u kontekstu građanske znanosti i unapređenja informacijske pismenosti i općih digitalnih vještina mladih.

Sudjelovala su 3 razreda sa sveukupno 60 učenika. U svakom razredu proglašen je pobjednik koji je prikupio najviše poveznica o djelu i liku Ivana Gorana Kovačića.

Natjecanje je nastalo u organizaciji Europe Direct Karlovac i Europskog dokumentacijskog centra, uz partnere Gradsku knjižnicu “Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu.

Evaluacijska anketa pokazala je da su učenici pravila natjecanja u najvećem postotku ocijenili odličnima (88,1%) te da su sudjelovanjem na natjecanju stekli nova znanja i vještine.