Izbori za Europski parlament

Članovi u Europski parlament iz Republike Hrvatske biraju se na temelju općeg, slobodnog i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.
Izbori se održavaju tijekom posljednje godine petogodišnjeg mandata Europskog parlamenta u izbornom roku koji odredi Vijeće Europske unije. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske donosi predsjednik Republike Hrvatske.


Izbori za Europski parlament 2019.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održani su 26. svibnja 2019. godine. Izbori su provedeni na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. U Europski parlament bira se 12 članova iz Republike Hrvatske. Hrvatski arhiv weba prikupio je i arhivirao javno dostupne sadržaje na temu izbora članova u Europski parlament. Pobrana su web-sjedišta političkih stranaka, kandidata i sadržaji s portala koji su pratili izbore.

Harvestiranje je provedeno 24. lipnja 2019. godine. Prikupljeno je 393 URL-ova ukupne veličine 43,6 GB.

Izbori za Europski parlament 2013.

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske održani su po prvi put u Hrvatskoj 14. travnja 2013. i održavat će se svake četvrte godine. Hrvatski arhiv weba prikupio je i čuva sve javno dostupne sadržaje na temu izbora članova u Europski parlament. Pobrana su web-sjedišta političkih stranaka i portali koji su pratili izbore.

Harvestiranje je provedeno 1. svibnja 2013. godine. Prikupljeno je 55 URL-ova ukupne veličine 8,9 GB.