Treće pobiranje sadržaja na temu koronavirusa

27.08.2021. 

Globalna pandemija koronavirusa (SARS-CoV-2) i bolest COVID-19 i dalje je prisutna te Hrvatski arhiv weba redovito prikuplja sadržaje na tu temu. Arhiviraju se različiti sadržaji web-stranica i news portala koji pokrivaju medicinske, znanstvene, društvene, ekonomske i političke aspekte i posljedice ove pandemije.