Predmetno područje: Ekonomija

Publikacije u potpodručju: Rad i zaposlenost (143)

Zavod za unapređivanje zaštite na radu

http://zuznr.hr/

Broj arhiviranih primjeraka: 2

Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

http://odraz.hr/media/280503/izvjestaj_zene%20u%20lokalnom%20razvoju%20bosne%20i%20hercegovine_web.pdf

Broj arhiviranih primjeraka: 1