Izbor zastupnika za Hrvatski sabor 2011.

Redoviti izbori zastupnika za Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine. Hrvatski arhiv weba prikupio je i čuva sve javno dostupne sadržaje na temu izbora zastupnika za Hrvatski sabor. Pobrana su web-sjedišta političkih stranaka, blogovi, portali i video zapisi koji su pratili izbore.

Harvestiranje je provedeno od 2. do 8. prosinca 2011. godine. Prikupljeno je 140 URL-ova ukupne veličine 64 GB.