Klimatske promjene 2022.

U posljednje vrijeme raste svijest javnosti o klimatskim promjenama i potrebi da se one spriječe ili ublaže. Službena nacionalna i lokalna tijela, kao i međunarodne organizacije, vrlo su aktivne u objavljivanju službenih publikacija o strategijama, planovima i programima koji se odnose na ovu tematiku. Jedna je od najpoznatijih UN Agenda 2030., koja donosi 17 ciljeva održivog razvoja od kojih se 13. odnosi isključivo na klimatske akcije. Knjižnice bi u svom djelovanju također trebale raditi na promociji ove i sličnih službenih publikacija, kao i mrežnih stranica vezanih uz klimatske sadržaje. Tako je povodom Svjetskog meteorološkog dana koji se obilježava svake godine 23. ožujka, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu suradnjom svojih odsjeka, Hrvatskog arhiva weba i Odjela korisničke službe sa Zbirkom službenih publikacija i Europskim dokumentacijskim centrom, izradila tematsku zbirku “Klimatske promjene”.

Arhivirani sadržaj se odnosi na mrežne stranice, dijelove mrežnih stranica, tematski specijalizirane portale, kao i pregled aktualnih klimatskih projekata i programa.

Harvestiranje je provedeno 18. ožujka 2022. godine. Prikupljeno je 133 URL-ova ukupne veličine od 99 GB.