Pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013.)

Republika Hrvatska pridružila se Europskoj uniji 1. srpnja 2013. kao 28. članica. Hrvatski arhiv weba prikupio je i pohranio javno dostupne sadržaje objavljene na internetu na temu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Pobrana su internetska glasila, portali gradova i lokalni mediji koji su pratili ovaj događaj.

Harvestiranje je provedeno od 16. do 17. srpnja 2013. godine. Prikupljeno je 116 URL-ova ukupne veličine 32 GB.