Vukovar – 30 godina poslije

Dana 18. studenoga obilježava se trideseta obljetnica stradanja Vukovara u Domovinskome ratu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu tim povodom arhivirala je odabrane sadržaje dostupne na internetu vezane uz obilježavanje stradanja Vukovara. Uz to, arhivirani su i sadržaji koji prikazuju Vukovar danas. Tematsko harvestiranje provedeno je u sklopu izložbe Sloboda se njegovim imenom zove čiji je cilj oživjeti sjećanja na tešku sudbinu grada na Vuki i Dunavu, grada simbola i grada heroja, a u sklopu koje će biti objavljene i dvije virtualne izložbe Kultura u Vukovaru danas i Vukovar.

Zbirka sadrži web-stranice, news portale i članke koji su dio suvremene kulture i baštine Vukovara i okolice.

Harvestiranje je provedeno 29. listopada 2021. godine. Prikupljeno je 60 URL-ova ukupne veličine 69 GB.