Zaštita okoliša 2021.

Tematska zbirka “Zaštita okoliša 2021.” sadrži velik broj novih stranica koje su u najvećoj mjeri posvećene ekološkim projektima te ukazuje na interes građana Hrvatske za ovu važnu tematiku, ali i za potrebu za raspravom i podizanjem svijesti o očuvanju okoliša. Arhivirani sadržaj se odnosi na širu tematiku zaštite okoliša, uključujući klimatske promjene, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, kontrolu industrijskog onečišćenja, zaštitu voda, recikliranje i slično, kao i aktualne programe, projekte, akcije i pokrete iste tematike. Zbirka uključuje hrvatske mrežne stranice tijela javne vlasti, Ministarstava, državnih upravnih organizacija, gospodarstvenih ustanova, kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i športskih ustanova kao i ustanova za zaštitu okoliša, drugih sličnih tijela i udruga na području Republike Hrvatske te news portale.

Izbor mrežnih izvora proveo je Hrvatski arhiv weba i Zbirka službenih publikacija, a 2021. godine u prikupljanju sadržaja priključio se i Europski dokumentacijski centar NSK.

Harvestiranje je provedeno 10. prosinca 2021. godine. Prikupljeno je 345 URL-ova ukupne veličine 178 GB.